Circulară privind campania 40 de Zile pentru Viaţă şi Marşul pentru viaţă

publicat la 12 februarie 2015 în Documente

Nr. 220 / 03.02.2015
Cluj-Napoca

Onoratului cler, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi ai Eparhiei de Cluj-Gherla

...Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, te-am sfinţit… (Ieremia 1, 5)

Iubiţi Fraţi şi Surori întru Sfântă Slujire,

Magisteriul Bisericii ne învaţă că viaţa fiecărei fiinţe umane e sacră de la momentul conceperii şi până la moartea naturală, fiind un dar de la Dumnezeu. Pe plan mondial, la invitaţia diferitelor asociaţii Pro-Vita, se organizează în fiecare an acţiuni care urmăresc să promoveze demnitatea şi sacralitatea vieţii umane, pe care doar Dumnezeu o dă şi doar El o poate lua. Anul acesta la nivelul municipiului Cluj-Napoca se vor desfăşura două acţiuni importante pentru apărarea dreptului la viaţă: 40 de Zile pentru Viaţă şi Marşul pentru viaţă.

Acţiunea numită 40 de Zile pentru Viaţă este o campanie internaţională ce are în centrul ei viaţa, constând în rugăciune, post şi priveghere paşnică (în faţa clinicilor unde au loc avorturi) pentru încetarea avorturilor. Prin această campanie îi cerem lui Dumnezeu harul schimbării inimilor şi minţilor dinspre cultura morţii spre cultura vieţii, punând astfel capăt avorturilor. Această acţiune se desfăşoară anul acesta pentru prima oară şi în municipiul Cluj-Napoca, iar în perioada 18 februarie – 29 martie 2015, în faţa Clinicii de Ginecologie nr. 2 «Dominic Stanca», se va organiza o priveghere paşnică zilnic între orele 7:00 şi 19:00.

Marşul pentru viaţă a devenit deja o tradiţie a municipiului Cluj-Napoca şi anul acesta el se va desfăşura în data de 21 martie, începând cu ora 11:00, având ca motto: « Fiecare viaţă este un dar!» La propunerea Departamentului pentru Familie şi Viaţă din cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla şi după consultarea Colegiului Consilierilor Eparhiali în data de 17 01. 2015, dăm următoarea:

C I R C U L A R Ă

În perioada 18 feb – 29 mar 2015 în cadrul Sfintelor Liturghii ce se vor celebra pe teritoriul eparhiei noastre, se vor recita rugăciuni pentru viaţă. În acest scop, ataşat prezentei circulare s-au inclus şi intenţii zilnice, propuse de organizatorii acţiunii 40 de Zile pentru Viaţă care pot fi incluse de către preoţi la celebrările liturgice. Totodată invităm credincioşii noştri să sprijine această acţiune şi prin participarea directă la privegherea de rugăciune din faţa clinicii.

Sâmbătă, 21 martie 2015 preoţii – din protopopiatul Cluj I, persoanele consacrate şi credincioşii, sunt invitaţi să participe la Sfânta Liturghie în Catedrala "Schimbarea la Faţă" de la ora 900, şi apoi la marşul pentru viaţă care va începe de la ora 1100. Plecarea se va face din P-ţa Unirii pe următorul traseu: Piaţa Unirii – Bulevardul Eroilor – Piaţa Avram Iancu (pe după Catedrala Ortodoxă) – Bulevardul 21 Decembrie – Str. Memorandumului – Str. Petru Maior – Piaţa Păcii – Str. Napoca – Piaţa Unirii.

Miercuri, 25 martie 2015, întreaga Biserică sărbătoreşte Bunavestire şi Ziua Vieţii, ziua în care fiat-ul Mariei deschide pentru umanitate dimensiunea speranţei într-o nouă perspectivă, cea a Întrupării, a Dumnezeului care îmbracă trup uman, pentru Mântuirea noastră.

Sfintele Liturghii din duminica precedentă, 22 martie 2015, vor fi celebrate cu intenţia de a promova demnitatea şi sacralitatea vieţii umane; de asemenea predicile din această zi vor aborda şi tema "Darului vieţii" iar la sfârşitul Sfintei Liturghii se va rosti, împreună cu credincioşii "Rugăciunea pentru Viaţă".

Cu arhierească binecuvântare,

Pr. Cristian DAVID
Cancelar Eparhial

Florentin CRIHĂLMEANU
Episcop Eparhial de Cluj-Gherla

* * *

Intenţii de rugăciune pentru cele 40 de zile

Zi de pregătire – 17 februarie
Pentru binecuvântarea lui Dumnezeu asupra campaniei ce urmează a celor 40 de Zile pentru Viaţă, Domnului să ne rugăm

Ziua întâi – 18 februarie
Să folosim aceste 40 de Zile pentru Viaţă pentru a implora mila şi harul lui Dumnezeu peste toţi cei implicaţi în păcatul avortului, Domnului să ne rugăm

Ziua a doua – 19 februarie
Pentru ca Regele Universului ce a venit în lume precum un copil neajutorat să ne dea umilinţa pentru a fi salvaţi, Domnului să ne rugăm

Ziua a treia – 20 februarie
Pentru centrele locale ce oferă ajutor femeilor însărcinate: pentru cei ce răspund la apelul femeilor ce vor să facă avort, pentru cei ce oferă serviciul de ultrasunete şi pentru cei ce ajută personal mamele în a deveni părinte sau în a oferi copilul spre adopţie, Domnului să ne rugăm

Ziua a 4-a – 21 februarie
Pentru ca zilnic să luăm pe noi întreaga armură a lui Dumnezeu, pentru a fi întăriţi de Domnul şi în puterea măririi Sale, Domnului să ne rugăm

Ziua a 5-a – 22 februarie
Pentru ca oamenii lui Dumnezeu să recunoască în copiii din pântecele mamelor pe Lazăr cel sărac al secolului nostru şi să nu îi lase să piară, cum a făcut bogatul din evanghelie, Domnului să ne rugăm

Ziua a 6-a – 23 februarie
Pentru ca cei tentaţi să avorteze să înţeleagă că acel copil al lor e deja acolo şi ca este deja o persoană reală, Domnului să ne rugăm

Ziua a 7-a – 24 februarie
Pentru ca cei care produc avorturi şi toţi cei care lucrează în centre unde se efectuează avorturi să fie mustraţi în sufletul lor şi să caute adevărul, Domnului să ne rugăm

Ziua a 8-a – 25 februarie
Pentru un zel reînnoit de a oferi ajutor generos celor nenăscuţi şi familiilor lor, Domnului să ne rugăm

Ziua a 9-a – 26 februarie
Ca femeile ce au făcut avort să se căiască, să accepte iertarea, să fie vindecate şi restaurate şi să-i aducă glorie lui Dumnezeu prin noua lor viaţă, Domnului să ne rugăm

Ziua a 10-a – 27 februarie
Pentru ca cei care trivializează viaţa să realizeze că trăim pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, Domnului să ne rugăm

Ziua a 11-a – 28 februarie
Ca puterea oamenilor credincioşi să fie întărită, chiar şi în faţa violenţei avortului, Domnului să ne rugăm

Ziua a 12-a – 1 martie
Dumnezeu poate face mult mai mult decât orice am cere sau ne-am putea imagina. De aceea, pentru ca să pună capăt avortului în ţara noastră, Domnului să ne rugăm.

Ziua a 13-a – 2 martie
Pentru tărie în a-i iubi pe cei care nu ne iubesc, Domnului să ne rugăm

Ziua a 14-a – 3 martie
Pentru mamele care intră în clinicile de maternitate. Pentru a fi ferite de cei care vor să facă profit prin vărsarea sângelui nevinovat, Domnului să ne rugăm

Ziua a 15-a – 4 martie
Pentru a nu fi înfrânţi de atacurile inamicului, ci mai degrabă să chemăm numele Domnului care e de partea noastră şi care e ajutorul nostru în timp de restrişte, Domnului să ne rugăm

Ziua a 16-a – 5 martie
Pentru ca Misterul Întrupării să crească în noi dorinţa arzândă de a apăra viaţa, Domnului să ne rugăm

Ziua a 17-a – 6 martie
Pentru ca Domnul Luminii şi al Vieţii să ne unească, să lumineze în noi şi prin noi să facă o schimbare în întunericul din lume, Domnului să ne rugăm

Ziua a 18-a – 7 martie
Pentru a accepta ca şi adevărat faptul că Dumnezeu e atent la noi şi la fiecare viaţă în parte, personal şi individual, Domnului să ne rugăm

Ziua a 19-a – 8 martie
Ca atunci când reprezentanţi ai cabinetelor de planificare familială sau a altor organisme ce efectuează avorturi văd voluntari ai 40 de Zile pentru Viaţă să vadă ambasadori ai lui Cristos şi ca fiecare voluntar să fie cu adevărat şi mereu conştient pe Cine reprezintă, Domnului să ne rugăm

Ziua 20 – 9 martie
Pentru umilinţă în munca noastră pentru Împărăţia lui Dumnezeu, Domnului să ne rugăm.

Ziua 21 – 10 martie
Ca să devenim vase ale speranţei pentru toţi cei din jurul nostru, în special cei care slujesc în mişcările pro-life, Domnului să ne rugăm

Ziua 22 – 11 martie
Pentru taţii ce au participat la decizia de a-şi avorta copilul şi pentru aceia care nu au avut nimic de spus în apărarea lui, ca să găsească libertate şi vindecare în Cristos, Domnului să ne rugăm

Ziua 23 – 12 martie
Pentru comunitatea de medici, ca adevărul pe care îl cunosc despre corpul uman să devină uimire şi minunare în faţa lui Dumnezeu care le-a creat pe toate, Domnului să ne rugăm

Ziua 24 – 13 martie
Ca să realizăm ce mare impact generaţional are avortul, Domnului să ne rugăm

Ziua 25 – 14 martie
Pentru ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu darul tăriei în timp ce răspundem în ascultare la chemarea Sa, Domnului să ne rugăm

Ziua 26 – 15 martie
Ca să recunoaştem cu adevărat pe fratele sau pe sora noastră în copilul nenăscut şi să ne rededicăm în a avea grijă de ei, Domnului să ne rugăm

Ziua 27 – 16 martie
Pentru darul deschiderii la a avea copii, Domnului să ne rugăm

Ziua 28 – 17 martie
Pentru ca cei ce stau în veghea paşnică să răspândească milă şi bunăvoinţă în jurul lor, amintindu-şi că Isus nu ne-a tratat după meritele păcatelor noastre, Domnului să ne rugăm

Ziua 29 – 18 martie
Pentru harul de a fi puternici în faţa celor ce ni se opun sau ne ridiculizează, Domnului să ne rugăm

Ziua 30 – 19 martie
Pentru ca păstorii noştri să nu fie distraşi de la prioritatea de a apăra viaţa umană, Domnului să ne rugăm

Ziua 31 – 20 martie
Pentru oportunităţi de a împărtăşi cu o femeie ce are în vedere avortul că noutatea vieţii pe care o caută se găseşte doar în Hristos, Domnului să ne rugăm

Ziua 32 – 21 martie
Pentru ca să devenim conştienţi că viaţa divină trăită în relaţia de cuplu este dătătoare de viaţă umană, Domnului să ne rugăm.

Ziua 33 – 22 martie
Pentru ca în timp ce ne rugăm pentru încetarea avortului, să ne rugăm pentru extinderea în întreaga lume a centrelor şi mişcărilor de ajutor maternal, Domnului să ne rugăm

Ziua 34 – 23 martie
Pentru convertirea celor care efectuează avortul şi a celor care militează pentru avort, Domnului să ne rugăm.

Ziua 35 – 24 martie
Pentru ca toţi credincioşii care participă la 40 de Zile pentru Viaţă să facă tot efortul pentru a păstra Duhul Unităţii în legătura păcii, Domnului să ne rugăm

Ziua 36 – 25 martie
Pentru ca toţi aceia care si-au pierdut scopul lor să îl găsească în Dumnezeu şi astfel să aibă curajul de a alege viaţa, Domnului să ne rugăm

Ziua 37 – 26 martie
Pentru ca fiind apărători ai libertăţii adevărate, mărturia noastră să dezvăluie decepţia sloganului "pro-choice", Domnului să ne rugăm

Ziua 38 – 27 martie
Pentru convertirea tuturor acelora care refuză să recunoască faptul că viaţa umană îi aparţine în totalitate lui Dumnezeu, Domnului să ne rugăm

Ziua 39 – 28 martie
Pentru ca voluntarii din campania pentru viaţă să înlocuiască extenuarea sau descurajarea cu bucuria izvorâtă la vederea miracolelor de până acum şi cu o slujire entuziastă în timp ce Dumnezeu ne conduce spre victorie, Domnului să ne rugăm

Ziua 40 – 29 martie
Pentru a ne aţinti ochii asupra Noului Ierusalim, unde moartea nu va mai exista, Domnului să ne rugăm

Ziua 41 – 30 martie
Pentru ca mărturia a 40 de Zile pentru Viaţă să aducă rod bogat şi să începem în fiecare zi să zguduim porţile iadului până ce Dumnezeu ne va primi pe porţile Raiului, Domnului să ne rugăm

* * *

RUGĂCIUNE PENTRU VIAŢĂ

Părinte Veşnic, Te lăudăm şi îţi mulţumim pentru darul vieţii, pentru că ni L-ai trimis pe Fiul Tău, Isus Cristos, Cel care ne-a adus Viaţa cea Veşnică.

Ajută-ne să aducem Împărăţia Adevărului şi a Iubirii în această lume.

Învaţă-ne cum să ne dăruim unii pentru alţii.

Ai milă de copiii care urmează să se nască.

Binecuvântează familiile noastre, dăruieşte mamelor şi taţilor harurile necesare pentru a duce vieţi sfinte.

Condu la pocăinţă pe toţi aceia care au făcut avorturi, şi arată-le siguranţa iertării Tale.

Fă ca toţi cei implicaţi în această CRIMĂ să-şi părăsească păcatul şi să se întoarcă la Tine.

Cheamă lucrătorii la secerişul care trebuie făcut, dă-le curajul de a răspunde la chemarea TA, harurile de care au nevoie pentru a-şi împlini misiunea şi încrederea în promisiunea Gloriei veşnice.

Maria, Mama îndurării, roagă-te pentru noi, veghează-ne şi ne călăuzeşte în timp ce noi apărăm sfinţenia vieţii umane.

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *