Hramul Mănăstirii "Sfânta Macrina" – mărturie a profunzimii şi frumuseţii vieţii oferite lui Dumnezeu

Publicat pe: 20 iulie 2015|Secțiunea: Ştiri|

Surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (OSBM) au sărbătorit duminică, 19 iulie 2015, hramul Mănăstirii "Sfânta Macrina" din Cluj-Napoca, manifestare care se înscrie în cadrul Anului Vieţii Consacrate pentru Biserica Catolică. În pregătirea sărbătorii, surorile baziliene au organizat, timp de două zile, rugăciune, conferinţe, mărturii şi programe artistice. În prima zi, vineri, 17 iulie, după slujba Vecerniei, pr. Gabriel Marincaş, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Ecleziastice a Institutului Pontifical Oriental din Roma, a susţinut o conferinţă despre învăţătura şi viaţa Sfântului Antonie cel Mare (251-356), numit şi "Moisele monahilor", cu intenţia de a merge la originile monahismului, spre a descoperi învăţăturile profunde şi mereu actuale ce pot revigora şi înnoi şi astăzi viaţa consacrată. A urmat Adoraţie Euharistică cu grupul de rugăciune "Triumful Inimii Neprihănite" de la Catedrala Schimbarea la Faţă.

Sâmbătă, 18 iulie, după slujba Vecerniei, un grup de tineri din parohia Maieru, cu pr. paroh Florin Miclea, îndrumaţi de sora Veridiana OSBM, au realizat, printr-o scenetă cu meditaţii şi muzică, ilustrarea Pildei evanghelice a celor 10 fecioare (Matei 25,1-13). În continuare, pr. Olivo Bosa SJ a susţinut o conferinţă despre ce înseamnă viaţa consacrată, subliniind faptul că "persoana consacrată este cea care trăieşte cu Isus Cristos, iubeşte cu Isus, caută ceea ce Isus doreşte, caută deci să dea slavă Tatălui, dar acest lucru ne priveşte pe toţi: toţi suntem chemaţi să fim iubiţi, toţi suntem chemaţi să iubim şi să căutăm gloria lui Isus". Seara s-a încheiat printr-un moment muzical la flaut şi chitară, prezentat de două tinere, Octavia şi Maria, pregătite de sora Lucia OSBM.

Programul de duminică, 19 iulie, a început la orele dimineţii prin procesiunea condusă de PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, de la Catedrala episcopală la Mănăstirea "Sf. Macrina". Acest drum în reculegere şi rugăciune împreună cu persoanele consacrate a fost făcut şi de către peste 100 de tineri voluntari ai Întâlnirii Naţionale a Tineretului Catolic (22-26 iulie 2015). Astfel, ei au pus un început bun călătoriei "în căutarea fericirii" pe care o fac la Cluj-Napoca, împreună cu miile de tineri catolici din întreaga ţară, sub semnul temei întâlnirii: "Căutători de fericire".

Ierarhul de Cluj-Gherla, împreună cu toţi pelerinii, au fost întâmpinaţi la porţile mănăstirii (de pe str. Crizantemelor, cartierul Gheorgheni), de către Maica Valentina, superioară provincială OSBM, şi copilaşi în costum naţional purtând pâine şi sare în semn de ospitalitate. Sfânta Liturghie arhierească a fost celebrată de către PS Florentin împreună cu Mons. Mihai Todea, Vicar general, pr. Laurian Daboc, protoegumen al Ordinului Călugărilor Sf. Vasile cel Mare şi numeroşi preoţi. Au participat persoane consacrate – surori din Congregaţia Surorilor Maicii Domnului şi Congregaţia Sf. Iosif al Apariţiei, părinţi şi fraţi ai Ordinului Sf. Vasile cel Mare şi din Societatea lui Isus, numeroşi credincioşi laici.

În cadrul celebrării, sora Ştefania, Mirela Fîrte, a depus voturile călugăreşti pe viaţă în mâinile maicii superioare, sr. Valentina Hădărău OSBM. În cuvântul de învăţătură, PS Florentin a evidenţiat mai întâi motivele bucuriei momentului, pe care le-a aşezat şi în contextul Anului Vieţii Consacrate, mulţumind persoanelor consacrate, "care sunt, aşa cum spunea Papa Francisc, un mare dar oferit Bisericii: un dar care se naşte şi creşte în Biserică, un dar care este rânduit deplin pentru slujirea lui Dumnezeu în cadrul Bisericii". A urmat o invitaţie la un parcurs istoric al Ordinului Surorilor Sf. Vasile cel Mare, pornind de la cele trei puncte de reflexie oferite de Papa Francisc.

1. "A privi trecutul cu recunoştinţă": "Referindu-ne la cuvioasele surori OSBM, atunci când vorbim despre istoria lor, se cuvine să amintim mai întâi numele surorii Ana Maria Fekete, fondatoarea comunităţii surorilor baziliene, la Gherla, în anul 1948 – paradoxal este faptul că anul înfiinţării OSBM este şi anul desfiinţării Bisericii Române Unite cu Roma. Amintim şi numele pr. Leon Manu, care putem afirma că a fost, împreună cu sora Ana Maria, co-fondatorul primei comunităţi a surorilor baziliene". PS Florentin a menţionat în continuare şi numele preoţilor în jurul cărora s-a dezvoltat Ordinul Surorilor Baziliene – între care pr. Sabin Dâncuş, ieromonah bazilian, şi pr. Florian Virgil, prelat papal, prezent la celebrare – cu concluzia: "Putem afirma că OSBM este un Ordin început şi trecut prin focul timpului de persecuţie şi apoi renăscut şi aprobat în anul reintrării în legalitate a Bisericii noastre".

Preasfinţia Sa a mulţumit "Providenţei divine care a sădit chemarea în sufletul maicii fondatoare, dar şi acelor surori care au acceptat, curajoase şi tari în credinţă, să se angajeze la jugul lui Cristos în timpul Bisericii persecutate, acelor surori care au acceptat cu tărie în credinţă să-şi pună în pericol viaţa lor şi a familiilor lor, pentru a putea răspunde chemării Mirelui Ceresc. Multe dintre casele familiilor surorilor au fost, timp de peste 40 de ani, şi capele şi noviciate şi catedrale şi săli de cateheză. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această luminoasă mărturie menită să ne întărească în credinţă şi astăzi pe drumul nostru de răspuns la chemarea lui Dumnezeu".

2. "A trăi prezentul cu pasiune": "Astăzi, comunitatea OSBM, Provincia ‚Inimii Neprihănite a Preasfintei Fecioare Maria’, face parte din Ordinul de drept Pontifical al Surorilor Baziliene cu sediul la Roma, şi numără 40 de surori. Casa mamă este aici, la Mănăstirea ‘Sf. Macrina’. Provincia are 5 comunităţi, două sunt la Cluj-Napoca, comunitatea ‚Buna Vestire’ la Gherla, comunitatea ‚Sfânta Maria’ la Baia-Mare şi comunitatea ‚Naşterea Fecioarei Maria’ la Lugoj. În Eparhia de Cluj-Gherla, surorile îşi desfăşoară activitatea în mai multe domenii: educativ-formativ, social-medical, apostolat social, apostolatul prin activitate de cateheză (de exemplu la Maieru, Dej, Cluj); de asemenea, desfăşoară activităţi la Catedrala Schimbarea la Faţă şi Librăria ‚Viaţa Creştină’. Remarcabilă este campania-pelerinaj prin care merg în ajutorarea unor familii sărace din localităţi mici."

"Surorile sunt prezente la marile acţiuni ale vieţii Bisericii şi sunt alături de noi, ori de câte ori le cerem sprijinul, prin rugăciunile lor. Mulţumim lui Dumnezeu pentru slujirea senină şi mărturia luminoasă din aceşti 26 de ani, pe care călugăriţele OSBM au oferit-o cu generozitate Eparhiei şi Bisericii noastre". PS Florentin a mulţumit în mod special surorilor care au fost la cârma slujirii în cei 26 de ani, superioarele provinciale ale OSBM – începând cu "Maica Ioana, care ne bucurăm că se află aici, prima superioară provincială OSBM după intrarea în Ordinul internaţional OSBM. Mulţumim, de asemenea, cuvioaselor maici Veridiana, Maria, Marcela şi actualei superioare provinciale, cuvioasei maici Valentina".

3. "A îmbrăţişa viitorul cu speranţă": "Biserica trece prin momente dificile la nivelul vocaţiilor, dar în pofida dificultăţilor actuale, persoanele consacrate trebuie să-şi pună încrederea, în primul rând, în Domnul şi să nu cadă pradă ispitei beneficiului sau eficienţei acestei lumi. Este importantă preocuparea vocaţională – tinerele vocaţii sunt viitorul ordinelor călugăreşti -, ne bucurăm pentru tânăra soră Ştefania care astăzi a primit în deget inelul alianţei cu Mirele Cristos, de asemenea a primit şi lumânarea ca să lumineze în lume, să aducă lumină celor care sunt orbi şi să-i conducă pe drumul mântuirii."

"Surorile, în locaşurile mănăstireşti şi nu numai, prin programul de rugăciune pe care îl au, prin activităţile lor, se nevoiesc, urcând panta abruptă a Muntelui Kolzum precum Marele Antonie, aşa cum ne spunea pr. Gabriel Marincaş, şi cresc în dimensiunea libertăţii interioare pentru o mai mare şi mai deplină dăruire lui Dumnezeu, aşa cum ne sfătuia pr. Olivo, explicându-ne că, de fapt, voturile făcute lui Dumnezeu nu sunt o sclavie, ci, dimpotrivă, sunt garanţia libertăţii noastre de a face totul din iubire pentru Dumnezeu. De aceea, speranţa Bisericii este în primul rând la Domnul, după voinţa Sa, dar şi în tinerii de astăzi, care sunt chemaţi să asculte şi să răspundă cuvântului lui Cristos. Speranţa este în voi, dragi tineri, cei care primiţi Cuvântul lui Cristos şi trebuie să deveniţi şi voi lumină din lumina lui Cristos, să nu rămâneţi în robia lumii ci să vă desprindeţi de ea şi să răspundeţi lui Cristos".

Un cuvânt final a rostit pr. Marius Furtună, capelan al Mănăstirii "Sf. Macrina", mulţumind PS Florentin; pr. Mihai Todea, Vicar general; pr. Laurian, protoegumen OSBM; pr. Anton Crişan, Vicar cu persoanele consacrate; pr. Florian Virgil, confesor în cadrul mănăstirii; pr. Cristian Sabău, protopop de Cluj I; pr. Florea Gheorghe, paroh în Gheorgheni; preoţilor consilieri: pr. Cristian David, pr. Daniel Avram, pr. Radu Tălpălariu şi pr. Marius Cerghizan; pr. Daniel Tintelecan, director al Liceului Greco-Catolic; călugărilor iezuiţi – pr. Olivo Bosa şi pr. Robert Soler – "care au lăsat urme adânci în spiritualitatea şi pregătirea teologică a multor studenţi şi preoţi din Cluj-Napoca"; pr. Fârte, fratele sorei Ştefania, preoţilor parohi, vicari parohiali, preoţilor din Seminarul Teologic eparhial, studenţilor seminarişti, persoanelor consacrate, membrilor Ordinului Terţiar Bazilian, voluntarilor INTC-ului, tuturor credincioşilor. A urmat rânduiala şi binecuvântarea pentru obţinerea indulgenţei plenare şi invitaţia la o agapă fraternă pregătită cu generozitate de surorile baziliene, în curtea mănăstirii, pentru toţi participanţii la sărbătoare.

Procesiune cu ocazia Hramului Mănăstirii "Sfânta Macrina"

imagine

imagine