Hirotonirea pr. Daniel Moldovan în Catedrala episcopală din Cluj-Napoca

publicat la 5 noiembrie 2016 în Ştiri

Un nou lucrător a fost chemat la secerișul Domnului
Hirotonirea pr. Daniel Moldovan în Catedrala episcopală din Cluj-Napoca

În cadrul Sfintei Liturghii celebrată în Catedrala "Schimbarea la Față" din Cluj-Napoca, duminică, 30 octombrie 2016, tânărul diacon Daniel Nicolae Moldovan a fost hirotonit întru Sfânta Preoție, prin punerea mâinilor Preasfinției Sale Florentin Crihălmeanu, Episcop eparhial de Cluj-Gherla. Răspunsurile la Sf. Liturghie au fost oferite de Corul Magnificat al catedralei, dirijor prof. Alexandru Suciu și de studenții Seminarului eparhial "Sf. Ioan Evanghelistul".

La momentul rânduit din timpul celebrării, pr. Calin Bot, rector al Seminarului eparhial, l-a prezentat, în câteva cuvinte, pe noul preot: "Diaconul Daniel provine dintr-o familie de bază a Bisericii noastre din orașul Huedin, este absolvent al instituțiilor de învățământ și formare clujene, Liceul greco-catolic ‘Inochentie Micu’ și Seminarul Teologic ‘Sf. Ioan Evanghelistul’, promoția 2007. După obținerea diplomei de licență în Teologie la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, a urmat masteratul în Arheologie creștină la aceeași facultate. După încheierea studiilor în vederea preoției, diaconul Daniel a întâlnit-o pe Ramona, de profesie medic, cu care s-a căsătorit, familia lor fiind binecuvântată cu doi copilași. Daniel a fost consecvent în drumul vocațional arătând că își dorește foarte mult să fie preot. În ședința de Consistoriu din 13 septembrie 2016, PS Florentin a aprobat cererea sa de hirotonire întru preoție. Asociind rugăciunea noastră lucrării mâinilor Preasfinției Sale, îl rugăm pe Domnul să îl binecuvânteze pe diaconul Daniel și să lucreze rodnic, prin el, în via care-i va fi încredințată".

imagine

În predică, Preasfinția Sa Florentin a reamintit faptul că "în Biserică se află miniștrii rânduiți pentru a vorbi oamenilor despre Cuvântul lui Dumnezeu, a le spune că Hristos a înviat pentru noi și ne-a dobândit mântuirea – marele dar al fericirii veșnice, cu condiția ca noi să împlinim acest cuvânt în viața noastră. Iată rolul important pe care preotul îl are, acela de a face prezent Cuvântul lui Dumnezeu prin predicarea Cuvântului, de a-l face prezent pe El și harul Său prin Sfintele Taine și a conduce poporul, prin cuvânt și prin exemplul propriei vieți, spre mântuire. Ne bucurăm pentru un nou ministru, în Biserica noastră".

"Se cuvine să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru marea taină a Preoției pe care am primit-o astăzi", și-a început noul preot cel dintâi cuvânt de învățătură rostit în calitatea de păstor de suflete ce i-a fost conferită prin mâinile Preasfinției Sale Florentin – căci El m-a întărit să ajung până aici, așa cum spune foarte frumos Sf. Apostol Pavel: «Mulțumesc Celui ce m-a întărit, lui Hristos Isus, Domnul nostru, că m-a socotit credincios și m-a pus să-I slujesc» (Tim 1,12). După momentul consacrării Darurilor, Preasfinția Sa a spus: «primește acest Odor și îl păstrează pe El până la a doua venire a Domnului, când are să îl ceară de la tine». Este un lucru mare și o răspundere în plus, dar voi încerca să învăț de la Mântuitorul, căci este «blând și smerit cu inima»."

imagine

Acest moment a fost un prilej pentru pr. Daniel de a mulțumi cu căldură, mai întâi Preasfinției Sale Florentin, "pentru încrederea acordată hirotonindu-mă preot", pr. rector Călin Bot, pr. protopop Marius Ungureșan, părintelui său spiritual, "pentru sfaturile și îndrumările pe care mi le-a dat pentru creșterea mea spirituală în vederea formării pentru preoție. Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine." O mulțumire deosebită a fost adresată familiei sale care i-a stat alături. La final, a subliniat: "chemarea mea, a fost, este, și va fi de a sluji la masa sfântului altar", exprimând, totodată, cele două dorințe și propuneri făcute, acum, la început de drum: "Să nu pierd pe niciunul dintre credincioșii pe care i-am primit spre păstorire și să nu fac de rușine pe înaintașii noștri care au suferit la Dragoslavele, Căldărușani și Sighet pentru credința lor". Cu aceste propuneri, s-a încredințat rugăciunilor Episcopului eparhial, ale preoților și credincioșilor, pentru a putea rămâne perseverent în har și misiune.

A urmat, după obicei, cea dintâi binecuvântare preoțească, oferită celor prezenți de către cel mai tânăr preot din Eparhia de Cluj-Gherla, împreună cu imaginea Maicii Domnului ca semn de amintire al momentului solemn al hirotonirii. PS Florentin a încheiat celebrarea invitând din nou la rugăciune pentru noul preot și pentru toți preoții, reamintind importanța misiunii ce le-a fost încredințată: "fiecare preot înseamnă o nouă prezență a lui Dumnezeu, aici, pe pământ, prin mâinile sale veți primi Sfintele Taine spre mântuirea sufletului și spre viața veșnică".

imagine

Despre rolul preotului: "Preotul a fost considerat la început urmaș al celor 70 de ucenici ai Domnului și ca simplu ajutor al episcopului. Dar, începând din sec. II – III, când numărul comunităților creștine s-a înmulțit, nevoile religioase ale credincioșilor nu au mai putut fi satisfăcute de către episcopi și, ca urmare, preoții au devenit, cu delegația și binecuvântarea episcopilor, înlocuitorii lor permanenți, mai întâi în parohiile din orașe și apoi în parohiile și la bisericile din afara orașelor, săvârșind cele sfinte în numele și în locul episcopilor. Preotul poate săvârși, la parohia sa, în virtutea hirotonirii și a delegației permanente primite de la episcop, toate slujbele și lucrările sfinte de cult necesare în viața religioasă, cu excepția celor care alcătuiesc dreptul exclusiv al arhiereului, (precum sfințirea sfântului și marelui mir, hirotonirea clericilor și sfințirea bisericilor și a antimiselor).

În exercițiul funcției sale liturgice, preotul îndeplinește un rol dublu: pe de-o parte, în virtutea harului Sfânt primit de la episcop prin hirotonire, el este un slujitor al lui Dumnezeu, un reprezentant sau continuator al preoției Mântuitorului, iar pe de alta, el este interpret, purtător de cuvânt și delegat al Bisericii, adică al obștii credincioșilor pe care îi păstorește, fiindcă el slujește și se roagă nu numai în numele său personal, ci și în numele credincioșilor și pentru ei. Ca reprezentant al credincioșilor, el prezintă lui Dumnezeu cuvenita ofrandă a acestora, adică darurile, închinarea și rugăciunile lor, iar ca vas ales al harului, el transmite credincioșilor ceea ce vine de la Dumnezeu, adică harul dumnezeiesc, iertarea păcatelor, viața veșnică, și, în general, toate darurile spirituale și bunătățile materiale pe care le primim de la Dumnezeu. Preotul slujitor este astfel verigă de legătură între Dumnezeu și oameni, între cer și pământ". (Pr. prof. dr. Ene Braniște, Liturghica generală, Galați, 2002, p. 82).

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *