Rugăciune ecumenică pentru unitatea creștinilor la Cluj

Publicat pe: 23 ianuarie 2017|Secțiunea: Ştiri|

În cadrul manifestărilor dedicate Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor – care, anual, între 18-25 februarie, unesc în rugăciune ecumenică creștinii din întreaga lume -, în Eparhia de Cluj-Gherla s-au organizat și în acest an programe spirituale cu participarea invitaților de diferite confesiuni.

La nivel eparhial s-a organizat la Cluj-Napoca, joi, 19 ianuarie 2017, o Seară Ecumenică de Rugăciune, în capela Sfântul Iosif din incinta Catedralei în construcție din Piața Cipariu. S-au unit în rugăciune, împreună cu invitații de diferite culte și confesiuni, Episcopul eparhial, preoți și persoane consacrate și numeroși credincioși clujeni. Programul, coordonat de pr. Daniel Avram, consilier cu mass-media și ecumenismul, a cuprins un oficiu de rugăciune cu participarea studenților Seminarului Teologic "Sf. Ioan Evanghelistul", urmat de alocuțiuni ale invitaților, având ca punct de plecare comun tema din acest an a Octavei, "Iubirea lui Cristos ne constrânge" (cf. 2Corinteni 5,14-20), și textele de referință propuse de Bisericile creștine din Germania, țara Reformei luterane.

imagine

Din Biserica Ortodoxă, a cuvântat pr. Iustin Tira, vicar eparhial, reprezentant al IPS Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Părintele a reamintit tema Octavei, care, "constatăm cu strângere de inimă că este tot mai actuală și mai necesară, pentru că în fiecare an se înmulțesc conflictele armate și războiul, care aduc crime și atrocități" iar "prigoana și crima împotriva credinței creștine și a creștinilor însoțesc îndeaproape atrocitățile și războaiele".

"După căderea regimului comunist ateu, cel puțin până acum, țara noastră, din mila lui Dumnezeu, a fost ocrotită de aceste primejdii cumplite, nu ‘pentru drepturile noastre’, cum spunem într-una din rugăciunile Liturghiei Sf. Vasile cel Mare, că nu am făcut ceva bun pe pământ, ci ‘pentru mila și îndurările pe care Dumnezeu le-a revărsat cu prisosință peste noi’. Dar mila și îndurarea lui Dumnezeu sunt cele la care ni se cere și nouă răspuns. Ce fel de răspuns așteaptă de la noi Dumnezeu ne luminează cuvântul Sf. Apostol Pavel: slujirea împăcării și cuvântul împăcării. Dacă în faptele pe care le săvârșim se regăsește cuvântul credinței pe care o mărturisim, înseamnă că ne păstrăm, în familia lui Dumnezeu, în cea mai înaltă dintre toate demnitățile de pe pământ și din cer, de mici frați ai lui Isus și de a fii ai Părintelui ceresc".

Din Biserica Romano-Catolică, a rostit un cuvânt de învățătură pr. Vereș Stelian, de la Decanatul Romano-Catolic Cluj-Dăbâca al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia: "Citim în Sfânta Evanghelie a lui Ioan: ‘Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele, cel care rămâne în Mine și Eu în el acela aduce rod mult, pentru că fără Mine nu puteți face nimic’. Aceasta este învățătura pe care Isus Cristos ne-o oferă, și știm că El este centrul și izvorul întregii noastre credințe. Știm foarte bine că dacă o persoană botezată este ucisă pentru credința ei atunci vorbim despre martiriu în sensul cel mai nobil al cuvântului. Fiecare dintre oamenii care și-au dat viața pentru Isus Cristos aparține numărului simbolic de 144.000 care și-au spălat hainele și le-au albit în Sângele Mielului. Și aceasta este o întâlnire cu ‘Vița-de-vie Isus Cristos’ și vorbim despre ‘ecumenismul jertfirii’."

"Putem să ne punem întrebarea, cu Apostolii din Faptele Apostolilor: ‘Ce să ne facem, fraților?’ Răspunsul este, cu siguranță, următorul: să învățăm din trecut și să privim împreună spre Cristos. Să ne deschidem inimile spre un dialog adevărat. Să respectăm Persoana lui Isus, pentru că nu este doar o idee, un simbol, un erou din mitologie sau o idee filozofică. Ci Isus Cristos este o persoană istorică și divină concretă, despre care avem cunoștință adevărată, substanțială, care și astăzi trebuie să fie norma, sufletul și speranța noastră".

imagine

Din Biserica Reformată, a adresat câteva cuvinte pastorul Tibor Kiss, reprezentant al Excelenței Sale Kató Béla, Episcopul Eparhiei Reformate a Ardealului: "Programul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din 2017 a marcat împlinirea unei jumătăți de mileniu de la Reforma lui Luther și este redactat de către diferite Biserici din Germania. Gândul principal al săptămânii de rugăciune este determinat de două mesaje centrale: concentrarea asupra problemelor Bisericii contemporane, precum și atenția deosebită la consecințele dureroase ale nedoritei schisme.

Domnul prin Cristos a împăcat lumea cu Sine și noi trebuie să ne împăcăm cu El și împreună să promovăm serviciul de reconciliere încredințat nouă. «Puternică cetate», scrie Domnul, «armă împotriva dușmanilor noștri», cântăm împreună cu Luther. Puterea noastră constă în faptul că Domnul nostru trimis de Dumnezeu este Mântuitorul, Împăratul Păcii, care a venit la noi și este invitat și astăzi să ne dea pace, între noi, în Europa și în întreaga lume. Amin.

În continuare, a fost invitat la amvon, un iubitor al cuvântului lui Dumnezeu pastorul Valentin Tartamuș, care a spus: "Esența Evangheliei Dumnezeului nostru este iubire, iertare, și împăcare. Creatorul, Dumnezeul nostru, ne iubește atât de mult încât și-a trimis singurul Fiu să moară din dragoste pentru noi, ca să lucreze împăcarea între noi și Dumnezeu". A continuat, spunând: "Evenimentul de astăzi, sunt convins, va fi consemnat în istorie ca o întâlnire ecumenică de reconciliere între creștini, după câteva sute de ani în care Biserica lui Cristos a trăit divizată. Ceea ce s-a săvârșit astăzi, aici, mă rog ca să fie înscris în marea Carte a faptelor bune, Cartea care este deschisă înaintea Tronului de har al Domnului".

În încheiere, Preasfinția Sa Florentin a mulțumit oaspeților "care au răspuns invitației de a ne ruga împreună și de a împlini astfel porunca Mântuitorului, ‘ca toți să fie una’. Este frumos când ascultăm aceeași temă cu diferite modalități de abordare: fragmentul pe care l-am ascultat începe foarte puternic, cu un imperativ: ‘Caritatea lui Cristos ne îndeamnă’‘Caritas Cristi urgent nos’ – în limba latină e mai asemănător limbii noastre: caritatea lui Cristos, iubirea lui Cristos, bunăvoința lui Cristos, ne grăbește pe noi, ne face să nu fim nepăsători, să ieșim dintr-o stare de neglijență față de frații noștri și ne întrebăm pentru ce? – tocmai pentru că Dumnezeu și-a împlinit misiunea. Dumnezeu ne-a lăsat atât cuvântul împăcării cât și slujba împăcării. Ne spune Sf. Apostol Pavel: Dumnezeu a realizat împăcarea prin Fiul Său. Nu mai impută omului păcatele Sale, pentru că le-a luat El asupra Sa, prin moartea și învierea Lui și ne-a lăsat nouă slujba la care putem primi cuvântul împăcării, Sfânta Liturghie. De asemenea, ne-a lăsat și doctrina reconcilierii, prin Sacramentul Mărturisirii. Avem la îndemână Sfintele Taine pentru a nu trăi în păcat. De aceea să nu ne opunem împăcării cu El și să utilizăm această ocazie de împăcare tridimensională: cu Dumnezeu, cu noi înșine, și cu aproapele".

imagine

Programul din capela Sf. Iosif s-a încheiat prin vizionarea unor imagini ce au ilustrat preocuparea intensă a Papei Francisc pentru împlinirea rugăciunii Domnului nostru Isus Cristos: "Ca toți să fie una" (Ioan 17,21): "Sfântul Părinte subliniază că unitatea nu se face stând la masă sau scriind conferințe, ci se face din mers și acest drum este clădit pe trei momente: a merge, a ne ruga și a lucra împreună" – a remarcat Preasfinția Sa. În încheiere Episcopul, invitații, preoții, persoanele consacrate și credincioșii și-au strâns, cu bucurie, mâna, dându-și unii altora "salutul păcii".

Un alt exemplu de consecvență în păstrarea tradiției Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștină îl aduc preoții și credincioșii de diferite confesiuni din Bistrița, unde, și în acest an, în fiecare după-amiază, programul Octavei s-a desfășurat într-o altă biserică, după rugăciune urmând predici în limbile română, germană și maghiară, susținute de: pr. Alexandru Vidican, protopop ortodox; pr. Ioan Frișan, protopop greco-catolic de Bistrița; pr. Gered Peter, decan romano-catolic; pastorul reformat Andras Peter; pastorul evanghelic Johann Dieter Krauss; pastorul evanghelic Zoltan Toth; preoții ortodocși Tudor Mudure și Marius Pintican. Serile de rugăciune au început la Bistrița miercuri, 18 ianuarie, în organizarea Bisericii Evanghelice. Au urmat, ca organizatori, Biserica Lutherană maghiară, Biserica Reformată, Biserica Romano-Catolică, Biserica Ortodoxă – "Coroana", Biserica Greco-Catolică – parohia Bunavestire, iar marți, 24 ianuarie, rugăciunea ecumenică se va face din nou în Biserica Ortodoxă.