FTGC Cluj: Concurs de eseuri “Lumina lumii”

Publicat pe: 5 aprilie 2017|Secțiunea: Anunţuri|

Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Cluj,
organizează în perioada aprilie-mai 2017
un concurs de eseuri cu tema "LUMINA LUMII"

Domnul a spus: "Eu sunt Lumina lumii; cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții" (In 8,12), dar deopotrivă "voi sunteți lumina lumii" (Mt 5,14). Cum se articulează aceste două afirmații? Cum ne luminează credința în Cristos existențele? În ce măsură suntem chemați să dăruim altora ceea ce am primit de la Domnul? Întrucât ne este sprijin pe drumul de credință și pe calea mărturisirii apartenența noastră la Biserică, la o comunitate de credință?

Tineri și mai puțin tineri, ca și creștini, suntem cu toții chemați să vestim celorlalți bucuria Evangheliei, în propria familie, în mediul nostru de viață mai extins, la școală, la locul de muncă, în locurile de divertisment chiar, acolo unde facem o experiență de voluntariat în favoarea celor în dificultate, acolo unde suntem noi înșine încercați de durere etc. Bucuriile și suferințele, neliniștile și speranțele noastre, proiectele și acțiunile noastre capătă sens pentru că l-am întâlnit pe Cristos.

Dezvoltați într-un eseu de maximum 10.000 caractere tema dată, valorizând cel puțin alte două texte biblice, patristice, magisteriale sau teologice pe acest subiect. Regulamentul se găsește mai jos.

Concursul se adresează tinerilor (de peste 15 ani) și adulților, nepresupunând limite superioare de vârstă și nici restricții confesionale sau de alt gen.

Premiile constau în cărți oferite de editurile: Galaxia Gutenberg, Viața creștină, Presa universitară clujeană.

Relații suplimentare la adresa: concursluminalumii@gmail.com.

Calendar:

  • 10 aprilie – 10 mai: înscrierea în concurs (accesați formularul aici);
  • 10 – 25 mai: evaluarea eseurilor;
  • 25 – 31 mai: comunicarea rezultatelor și premiere.

imagine

Regulament Concurs "Lumina lumii"

Acest concurs este organizat de Facultatea de Teologie greco-catolică, Departamentul Cluj, cu sprijinul editurilor Galaxia Gutenberg, Presa universitară clujeană și Viața creștină. Se înscrie într-o serie de inițiative ale Facultății de Teologie greco-catolică în vederea promovării teologiei pentru publicul larg, creării unui mediu de dialog și îmbogățire spirituală.

Concursul se adresează tuturor acelora pentru care teologia și valorile creștine reprezintă un real interes, indiferent de naționalitate sau apartenență confesională [1].

Participarea constă în înscrierea în competiție a unui eseu pe tema dată în perioada 10 aprilie – 10 mai 2017, folosindu-se formularul de aici.

Ca dimensiune, eseul se poate încadra între 8.000-10.000 caractere, incluzând spațiile.

Eseul trebuie să fie original, nepublicat și va avea ca autor o singură persoană.

Respectarea eticii în redactarea lucrării este o condiție pentru calificare. Orice sursă de inspirație trebuie menționată prin citare în note sau în bibliografie, după caz.

Evaluarea va fi făcută de către o comisie alcătuită din oameni de cultură, dascăli și studenți ai facultății și va avea loc în perioada 10 – 25 mai a.c. Criteriile pentru evaluare sunt: originalitatea, claritatea ideilor, ținuta teologică, coerența argumentării, respectarea rigorilor elaborării unui eseu, frumusețea și corectitudinea limbii, stăpânirea unei terminologii de specialitate.

Ierarhizarea se va face în cadrul a două categorii de vârstă: tineri (15-30 ani), respectiv adulți (peste 30 ani, fără limită superioară de vârstă).

Comunicarea rezultatelor se va efectua prin e-mail după 25 mai a.c.

Eventualele contestații (posibil de adresat în termen de 24 ore de la comunicarea rezultatelor) se vor soluționa prin recorectarea lucrării de către alți membri ai comisiei decât cei inițial implicați în evaluare.

Premiile constau în cărți oferite de sponsorii concursului. Locul și data festivității de premiere/ modalitatea de distribuire a premiilor vor fi transmise prin poșta electronică.

Se pot solicita alte detalii la adresa: concursluminalumii@gmail.com.

[1] Pentru cei interesați să se înscrie la una dintre specializările FTGC, nivel licență, participarea la prezentul concurs poate înlocui examenul de admitere; detalii la secretariatul facultății: gct@ubbcluj.ro; tel. 0264599579.