Conferința "Icoane Bistrițene – procesul de canonizare a lui Iuliu Hossu și Leon Manu OSBM"

publicat la 13 iunie 2017 în Ştiri

În data de 9 iunie 2017 începând cu orele 16.00, în cadrul parohiei greco-catolice "Sfinții Apostoli Petru și Pavel", din cadrul protopopiatului Beclean, s-a desfășurat conferința: "Icoane Bistrițene – procesul de canonizare a lui Iuliu Hossu și Leon Manu OSBM", avându-i ca invitați pe protoegumenul Ioan Laurian Daboc, Superiorul Provincial al Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, pr. dr. Traian-Radu Coste-Deak, Vicar Judecătoresc al Eparhiei de Cluj-Gherla și av. dr. Ionuț Vida-Simiti.

Această conferință, aflată la a doua ediție, face parte dintr-un șir de conferințe propus de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, în asociere cu Ordinul Sfântului Vasile cel Mare, Provincia "Sfinții Apostoli Petru și Pavel", având ca scop promovarea rolului și activității marilor personalități ale Eparhiei de Cluj-Gherla în edificarea Bisericii Române Unite cu Roma și a culturii românești, în primul rând a ilustrului arhipăstor al Eparhiei de Cluj-Gherla, Preasfinția Sa dr. Iuliu Hossu, întâiul Cardinal al românilor și artizan al Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, precum și rodnica activitate și mărturie de credință a unor persoane precum ierom. Atanasie Maxim, protoegumenul Ordinului Bazilian din România sau ierom. Leon Iulian Manu, egumenul Mănăstirii Nicula.

 

imagine

Conferința susținută de această dată a căutat să pună în legătură personalitatea ieromonahului Leon Manu OSBM și mărturia sa de credință care stă la baza începerii procesului de beatificare, precum și strânsa colaborare pe care ierom. Leon Manu OSBM a avut-o cu PS Iuliu Hossu în cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla. Pr. Felician Neagoș, protopop de Beclean, gazda acestui eveniment, i-a salutat pe invitații și participanții la această conferință, amintind importanța pe care atât PS Iuliu Hossu cât și ierom. Leon Manu OSBM au avut-o în viața Bisericii și în păstorirea credincioșilor, indiferent de provocările pe care istoria și viața le-au adus în fața lor, ei fiind adevărați eroi ai neamului românesc.

Pentru început a luat cuvântul protoegumenul Ioan Laurian Daboc, care a prezentat participanților istoria și activitatea Ordinului Bazilian pe teritoriul Transilvaniei, evocând activitatea pastorală și administrativă a ierom. Leon Manu OSBM, activitate care s-a distins cu precădere în cadrul Eparhiilor de Lugoj, Maramureș și Gherla, pe teritoriul cărora acesta și-a desfășurat munca pastorală și a trăit viața monahală fie la mănăstirea Prislop, fie la cea de la Moisei sau Bixad, și în final la Nicula. Un aspect important pe care pr. Laurian Daboc l-a evidențiat a fost strânsa legătură pe care PS Iuliu Hossu a avut-o prin intermediul ierom. Leon Manu OSBM cu călugării bazilieni, ajungând în cele din urmă să încredințeze spre administrare acestora mănăstirea Nicula, mănăstirea Calvaria-Mănăștur și parohia Bob din centru istoric al Clujului. În final pr. protoegumen Laurian a subliniat faptul că, din toate cele patru mănăstiri istorice care au aparținut Ordinului bazilian și au fost un adevărat centru și focar de credință și spiritualitate greco-catolică, în momentul de față nici una nu a fost retrocedată proprietarilor de drept, adică Ordinului Sfântului Vasile cel Mare.

imagine

A urmat prezentarea procesului de beatificare a Servului lui Dumnezeu ierom. Leon Manu OSBM, realizată de către pr. Traian-Radu Coste-Deak, care este postulatorul în faza eparhială pentru această cauză de beatificare și care a făcut cunoscute participanților procedurile canonice necesare, prevăzute de către Congregația pentru Cauzele Sfinților, pentru ridicarea la cinstea altarelor a unui Serv a lui Dumnezeu. Părintele Traian a menționat faptul că acest proces de beatificare a ierom. Leon Manu OSBM, pe bază de martiriu, se află în faza inițială la nivel eparhial, momentan postulatura lucrând la finalizarea biografiei Servului lui Dumnezeu precum și la adunarea tuturor scrierilor și publicațiilor realizate de către Ierom. Leon Manu OSBM, în vederea obținerii acceptului / nulla osta din partea Congregației pentru Cauzele Sfinților. Primirea acestui accept din partea Dicasterului Curiei Romane, menționa pr. Traian, va da posibilitatea postulatorului de a cere Episcopului eparhial competent deschiderea primei Sesiuni a Tribunalului pentru această cauză de beatificare și întocmirea Comisiilor istorice și teologice. Aceste comisii, prin munca de cercetare depusă alături de ceilalți membri ai Tribunalului, conform procedurilor specifice, vor trebui să finalizeze documentul de bază numit Transunto care alături de Copia Pubblica vor fi trimise la Roma pentru începerea fazei romane. În final, părintele Traian a făcut un apel către toți cei prezenți de a transmite cât mai repede postulaturii toate informațiile, scrierile, mărturiile sau obiecte legate de persoana Servului lui Dumnezeu ierom. Leon Manu OSBM, care ar putea ajuta la realizarea și încheierea anchetei în faza eparhială asupra Servului lui Dumnezeu.

La final av. dr. Ionuț Vida-Simiti a încântat auditoriul cu o frumoasă prezentare a rolului pe care ierom. Leon Manu OSBM l-a avut la nivel social și pastoral în cadrul Bisericii Române Unite cu Roma. A subliniat în mod special, relația și activitatea ieromonahului cu episcopatul greco-catolic, mai ales cu Episcopii Iuliu Hossu și Alexandru Rusu, atât în perioada libertății cât și a clandestinității, evocând atitudinea fermă și plină de înțelepciune pe care acest mărturisitor al credinței a avut-o față de prigoana comunistă. Persoana și statutul ierom. Leon Manu OSBM a rămas, așa cum afirma vorbitorul, o icoană pentru societatea și biserica de astăzi, întrucât nu s-a lăsat compromis de idealurile și amenințările regimului politic, dedicându-se până în ultimul moment slujirii Bisericii și a credincioșilor aflați de multe ori în suferință sau dificultate. Alături de alte mari personalități ale Bisericii noastre, ierom. Leon Manu OSBM a rămas un stâlp de rezistență și încurajare în timpurile de încercare ale Bisericii Române Unite cu Roma, iar atitudinea și faptele sale sunt o dovadă vie de credință care nu se pierde în fața niciunei amenințări lumești.

imagine

Această conferință s-a bucurat de participarea a numeroși credincioși și preoți prezenți din cadrul protopopiatelor de Beclean, Năsăud, Bistrița, Gherla și Sângeorz Băi, fiind prezent și pr. protopop Nicolae Jarda, alături de preoți din protopopiatul său, preacuvioasele Surori ale Ordinului Sfântului Vasile cel Mare și cuvioșii călugări bazilieni de la mănăstirile Mitiu Gherlii și Molișet precum și preotul paroh din Milaș și credincioși din Căianu Mic, satele natale ale celor două figuri evocate de conferință.

Pr. protopop Felician Neagoș, a mulțumit în încheiere tuturor participanților și conferențiarilor, aducând aminte faptul că gesturile eroice ale unor astfel de persoane, precum Preasfinția Sa Iuliu Hossu și ieromonahului Leon Manu OSBM, sunt și azi modele de urmat în viața de credință și o inspirație pentru viitoarele generații ale Bisericii noastre.

pr. Traian-Radu Coste-Deak

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *