În slujba adevărului. Clarificări necesare

Publicat pe: 4 septembrie 2017|Secțiunea: Ştiri|

Ca urmare a publicării articolului cu titlul "Un informator al S.R.I. în conducerea Bisericii Greco-Catolice", semnat de Vlad Nap, în săptămânalul Gazeta de Cluj, nr. 783 din 26 august 2017, Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, prin Biroul de presă, a transmis o scrisoare deschisă conducerii publicației amintite. Redăm în continuare textul integral al scrisorii:

Nr. 1549/04.09.2017
Cluj-Napoca

Către,
Redacția săptămânalului Gazeta de Cluj

În atenția,
Domnului Liviu MAN
Director General

Stimate domnule director,

Cu mâhnire și total dezacord am putut constata felul în care redacția Gazetei de Cluj, pe care dumneavoastră o coordonați, a ales să prezinte în paginile acestui săptămânal opiniile strict personale ale domnului Vlad NAP, împănate cu acuze la adresa unor preoți greco-catolici din Eparhia de Cluj-Gherla. Din acest punct de vedere și referindu-ne la articolul semnat de acest domn, Gazeta cu numărul 783, din 26 august 2017, reprezintă, în opinia noastră, încă de la prima pagină, un contraexemplu de investigație jurnalistică. Niciun rând dintre cele înșirate de domnul Vlad Nap nu face dovada unei minime investigații, totul rezumându-se la opinii personale și acuze generale meșteșugite, astfel încât să semene în mințile și inimile cititorilor îndoieli asupra integrității morale a unora dintre preoții greco-catolici și asupra celor din conducerea Eparhiei. Și, din păcate, nimeni din cadrul redacției Gazetei nu a avut reflexul profesional ca după alegerea spre publicare a articolului mai sus amintit să ceară și opinia conducerii Episcopiei noastre. S-a considerat că trebuie publicate acuzațiile ca atare, pentru a stârni cât mai mult scandal, când vine vorba de Biserică. Se specifică în căsuța tehnică a Gazetei că nici dumneavoastră, nici redactorul-șef și nici editorul nu răspund civil pentru articolele apărute, "singurii răspunzători pentru conținutul articolelor sunt semnatarii acestora". Totuși, dacă ați acceptat publicarea în paginile ziarului dumneavoastră a unui anumit articol, este pentru că el corespunde unor cerințe pe care le-ați impus. Poate, în cazul articolului amintit ați făcut o excepție, numai de dragul scandalului care s-ar putea isca din acuzații grave, chiar și fără dovezi, la adresa unor preoți și, în definitiv, la adresa Bisericii Greco-Catolice. Și, ca o încununare a acestei optici, ați ales să puneți pe prima pagină a Gazetei o fotografie cu chipul Preasfinției Sale Florentin CRIHĂLMEANU, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, încadrată de două rânduri mari de titlu care să inducă în mintea cititorilor concluzia că însuși cel din fotografie s-ar afla printre cei acuzați, fără nicio dovadă, în articolul care nici măcar nu apare în primele pagini, așa cum ne-am aștepta, ci abia la pagina 16. În acel articol acuzator, denigrator, de tip diversionist, numele Preasfinției Sale Florentin nu este amintit nici măcar o singură dată, dar se pare că, pentru un anumit tip de jurnalism, nimic nu-i mai important decât undele de șoc fabricate artificial pentru a fi cu orice preț în mijlocul scandalului și a putea vinde ziarul care, altfel, ar rămâne doar hârtie de ambalaj.

imagine

Referitor la conținutul articolului, trebuie remarcat un aspect fundamental pe care, poate, și dumneavoastră, domnule director Liviu MAN, îl cunoașteți: soiul acesta de scriitură revendicativă și revoluționară a domnului Vlad NAP izvorăște dintr-un fel de dezamăgire sentimentală, pe care el însuși a recunoscut-o. Dorința de răzbunare, alimentată de nemulțumiri atât pe plan personal cât și adunate de la alții, îl împinge pe acest domn, ce se revendică și credincios greco-catolic, să formuleze diverse păreri despre viața Bisericii Greco-Catolice. Sub înduioșătoarea pretenție de a dori binele Bisericii, formulează acuzații generale la adresa preoților care, dintr-un motiv sau altul, nu corespund concepției sale proprii despre identitatea și slujirea sacerdotală. Încercăm să înțelegem această situație și, dacă s-ar baza pe adevăr, nu considerăm că ar fi una negativă. Însă, atunci când ea este considerată drept articol de pus sub rubrica "Investigații" a unui ziar, devine mijloc foarte puternic de dezinformare a opiniei publice, care în loc să facă lumină asupra unui subiect lansează doar acuze neîntemeiate. Cu acest mod de a face jurnalism nu am fost și nici nu putem fi de acord vreodată, bine știind că presa reprezintă a patra putere în orice stat democratic. Operatorii media cunosc impactul pe care afirmațiile din articolele pe care le publică îl au asupra oamenilor. Folosind în mod calomnios această calitate, jurnalistul își discreditează propria menire, devenind mercenar în stare de orice pentru bani, iar libertatea de expresie rămâne doar un slogan dacă nu este însoțită și de responsabilitatea pentru cele afirmate. În acest sens, venind în sprijinul cititorilor bine intenționați ai Gazetei, facem un apel la colectivul redacțional pe care îl coordonați, să recurgeți la o mai atentă triere a materialelor admise spre publicare, pentru a nu mai permite impactul negativ pe care unele imagini sau afirmații calomnioase îl pot avea asupra opiniei publice și nici să nu fiți din nou obligați să plătiți procese pentru calomnie.

În încheiere, domnule director, ne exprimăm dezacordul nostru față de modul în care ați decis publicarea articolului amintit, pe care îl considerăm calomnios, diversionist și denigrator. Totodată, afirmăm cu deplină responsabilitate că, dacă există documente credibile care să dovedească colaborarea unor preoți din Eparhia noastră (cu nume și prenume) cu anumite instituții rău intenționate față de Biserica Greco-Catolică, vă recomandăm să reveniți asupra articolului menționat și să le redați explicit; așa ar fi onest și corect.

Vă invităm, așadar, în numele înaintașilor noștri în credință, să apărăm împreună Chipul lui Hristos și Adevărul, amintindu-ne cu responsabilitate de cuvântul Mântuitorului Hristos: "Vă spun că pentru orice cuvânt deșert, pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, și din cuvintele tale vei fi osândit" (Mt 12,36-37).

Cine are urechi de auzit, să audă! (cf. Mc 4,9)

Biroul de presă
al Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla