Invitație la 24 de ore de lectură continuă a Sfintei Scripturi în Catedrala greco-catolică din Cluj

Publicat pe: 10 octombrie 2017|Secțiunea: Anunţuri|

Invitând credincioșii să redescopere mesajul tainic pe care Dumnezeu îl are, pentru fiecare fiu al Său, prin citirea îndelungată, cu rugăciune și meditație, a paginilor Scripturii, Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla organizează, în Catedrala episcopală "Schimbarea la Față" (b-dul Eroilor nr. 10, Cluj-Napoca), un program de 24 de ore de lectură continuă a Sfintei Scripturi, sâmbătă, 14 octombrie 2017, de la ora 17.00 și până în seara zilei următoare, duminică 15 octombrie 2017. Lectura se va face de către credincioși, în timpul dintre celebrările programului liturgic săptămânal din sfântul locaș.

În seara zilei de 14 octombrie 2017, binecuvântarea de început a lecturii continue o va da Episcopul eparhial, PS Florentin Crihălmeanu. Va urma, de la ora 18.00, slujba Vecerniei, după care va fi reluată lectura, urmând ca a doua zi, aceasta să fie integrată cu Sfintele Liturghii duminicale ce vor fi celebrate de la orele 8.30, 10.30 și după-amiaza, de la ora 18.00. Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură este cea mai citită carte din toate timpurile. Părinții Bisericii au îndemnat deseori la citirea Sfintei Scripturi, nu la o simplă lectură, ci o reluare a citirii, cu meditație continuă, fiindcă, "Sfânta Scriptură, având origine divină, nu poate fi citită ca oricare altă carte. Ea impune o reculegere și o pregătire specială, atât trupească cât și sufletească" spunea Sfântul Ioan Gură de Aur.

Rugăciune: "Strălucește în inimile noastre, Iubitorule de oameni Doamne, lumina cea neînserată a cunoștinței dumnezeirii Tale și deschide ochii cugetului nostru spre cunoașterea evanghelicelor Tale propovăduiri; pune întru noi și frica de fericitele Tale porunci, ca poftele trupești cu totul călcându-le, viață spirituală să petrecem, toate cele ce sunt spre plăcerea Ta cugetându-le și făcându-le. Că Tu ești luminarea și sfințirea și mântuirea sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin".

Înștiințare: credincioșii care doresc să se înscrie, pentru a se programa la citirea textelor Scripturii, în Catedrala episcopală, în perioada menționată, sunt rugați să se adreseze pr. vicar Anton CRIȘAN, la tel. 0729.884881

imagine