Anunț: Moaștele Fericitului Card. Iuliu Hossu la parohia "Buna Vestire" din Bistrița

Publicat pe: 14 noiembrie 2019|Secțiunea: Anunţuri|

Duminică, 17 noiembrie 2019, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, va vizita Protopopiatul Bistrița. Preasfinția Sa va celebra Sfânta Liturghie duminicală (de la ora 10.00) în biserica "Buna Vestire", împreună cu preoții din Protopopiat și va încredința pr. Ioan Frișan, protopop de Bistrița, relicve ale Fericitului Iuliu Hossu.

Relicvariul cu moaște "ex ossibus" va fi însoțit și de un atestat care confirmă că aceste fragmente de os aparțin Fericitului Episcop martir. Documentul poartă semnătura Postulatorului cauzei de beatificare a Episcopilor greco-catolici martiri din România, pr. Vasile Man. Fărâmele de os ale Cardinalului Hossu vor fi aduse pentru a rămâne în această biserică, la dispoziția credincioșilor bistrițeni, spre venerare, pentru a fi semn vizibil al puternicei mijlociri la Tronul Părintelui Ceresc a Fericitului Iuliu Hossu, Păstorul de suflete care din 1917 a păstorit cu dragoste părintească Eparhia de Gherla devenită, din 1930, de Cluj-Gherla, iar din 1948, fiind închis pentru credință, a purtat în suflet și în rugăciune neîncetat turma încredințată până la moarte, în 1970.

Mai înainte de a-și sfârși lupta pământească, Cardinalul Iuliu Hossu a lăsat moștenire urmașilor săi un îndemn și o promisiune pe care și-o ține acum din lumina cerească. Eminența Sa Iuliu Hossu a spus: "Când ceasul dreptății va sosi, Biserica Unită să pășească în public cu doctrina iertării, cu armonia și pacea între oameni. Eu, în numele vostru, voi vorbi în fața Sfintei Treimi, în fața lui Isus și în fața Mijlocitoarei Doamne. Fiți tari în credință, nutriți speranța și iubiți-vă între voi și iubiți pe toți oamenii de orice naționalitate și de orice confesiune!"

În urmă cu un an, la Bistrița a avut loc binecuvântarea statuii Cardinalului Iuliu Hossu – un monument înalt de 2,70 m, amplasat în fața bisericii "Buna Vestire" Bistrița. La acel moment important pentru parohia "Buna Vestire", PS Florentin Crihălmeanu s-a aflat în mijlocul credincioșilor unde a celebrat Sfânta Liturghie. Totodată, a avut loc vernisarea expoziției documentare "Iuliu Hossu – Păstor al Românilor și mărturisitor al credinței", respectiv binecuvântarea Muzeului Cardinal Iuliu Hossu, care ființează la sediul parohiei greco-catolice din str. Gării nr. 13.

Prezența, după data beatificării, a moaștelor Fericitului Episcop Iuliu Hossu în mai multe altare sfințite și în biserici de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla, și nu numai, sunt dovada faptului că și-a împlinit promisiunea. Rămâne ca fiii săi spirituali, credincioșii greco-catolici și toți credincioșii care îl primesc în sufletele lor, să îi urmeze exemplul și să îi primească moștenirea de credință: "Am păstrat credința noastră și în veci n-o voi lăsa, / A fost toată viața voastră, este toată viața mea!" (refrenul Imnului Episcopilor Martiri intonat solemn la 2 iunie 2019, la Blaj, la beatificarea săvârșită de Sf. Părinte Francisc pe Câmpia Libertății).

Vizita Ierarhului clujean la Bistrița va fi un prilej și pentru binecuvântarea unei plăcuțe inscripționată cu numele Fericitului Cardinal Iuliu Hossu, ce va fi depusă la baza statuii care îl înfățișează binecuvântând și care amintește de prezența spirituală a marelui arhiereu pe aceste meleaguri, precum și de aniversarea celor 100 de ani de la Marea Unire.

imagine