Deschiderea procesului sinodal în Eparhia de Cluj-Gherla

Publicat pe: 17 octombrie 2021|Secțiunea: Ştiri|

„Împreună, pe cale”: deschiderea, în Eparhia de Cluj-Gherla,
a procesului sinodal pentru cea de-a XVI-a
Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor

Sfânta Liturghie celebrată de Preasfinția Sa Claudiu în Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor sec. al XX-lea din Cluj-Napoca, duminică, 17 octombrie 2021, a deschis, în comuniune cu întreaga Biserică Catolică, procesul sinodal pentru cea de-a XVI-a Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor la nivelul Eparhiei de Cluj-Gherla. Au răspuns invitației de a lua parte la această celebrare solemnă reprezentanți ai poporului lui Dumnezeu din Eparhia de Cluj-Gherla: profesori universitari, studenți, profesori din învățământul preuniversitar, elevi, protopopi, preoți, diaconi, persoane consacrate din ordinele și congregațiile călugărești, membri ai asociațiilor laice și organizațiilor de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla.

Episcopul de Cluj-Gherla a numit această zi „un moment istoric, un moment unic”, deoarece, „Sinodul Episcopilor, care are loc în Vatican, la Roma, în anul acesta începe și aici, la noi, și în fiecare episcopie catolică de pe acest pământ. Pentru prima dată în istorie, Papa Francisc dorește să îi consulte nu numai pe Episcopi – care mergeau la Roma să se întâlnească și să dezbată -, ci dorește ca procesul sinodal să înceapă în fiecare episcopie, și nu doar cu Episcopii, protopopii, preoții prezenți, ci cu tot poporul lui Dumnezeu.” „Este pentru prima dată când fiecare dintre Dvs sunteți chemați, la lumina Spiritului Sfânt, în rugăciune, să gândiți, să propuneți, să vorbiți despre Biserica lui Dumnezeu și despre felul în care putem merge cu toții împreună și împreună cu Isus”, a spus Preasfinția Sa în cuvântul de învățătură, subliniind semnificația cuvântului „sinod”, care, în greacă, este syn + hodos, adică: „împreună pe aceeași cale”. Preasfinția Sa Claudiu a mai evidențiat că acest eveniment din viața Bisericii „este un alt fel de a vorbi despre invitația Papei Francisc atunci când a fost în România și mottoul sub care s-a desfășurat vizita a fost «Să mergem împreună». Papa Francisc ne cheamă pe fiecare dintre noi și ne îndeamnă să ne lăsăm purtați de lumina și inspirația Spiritului Sfânt, pentru ca, împreună, să descoperim cum putem merge cu toții pe cale după Cristos.”

În aceeași perspectivă, a comuniunii pe cale, a armoniei generale la care sunt chemați să participe toți membrii Bisericii, ca „trup și mădulare” ale lui Cristos, Preasfinția Sa a meditat asupra evangheliei duminicii, cu Pilda Semănătorului (Luca 8,5-15). A atras mai întâi atenția asupra concluziei greșite care s-ar putea trage din versetele: „Vouă vă este dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde”, și anume că Dumnezeu ar avea privilegiați: „persoane pentru care există o comunicare reală și altele pentru care se ascunde adevăratul mesaj, taina Împărăției”. Dar, a explicat, „dacă punem mesajul evanghelic în context, vedem că nu este deloc așa, fiindcă îl vedem pe semănător care împrăștie sămânța peste tot. Oare ce semănător din lumea noastră ar face așa, cine nu și-ar alege cu atenție pământul pe care să arunce sămânța?”

Mai mult, „un semănător din lumea noastră și-ar arunca sămânța doar pe pământul bun. Dar Dumnezeu, care face să răsară soarele și peste cei buni, și peste cei răi, și face să coboare ploaia și peste sfinți, și peste păcătoși, aruncă la fel sămânța și nimeni nu poate spune că nu a primit darul lui Dumnezeu”. Iar „împreună ascultăm cuvântul evangheliei pentru a curăța spinii din sufletul nostru, pentru a scoate pietrele din pământ, pentru a desțeleni strada și a o schimba, din cale spre pierzare, în cale înspre Dumnezeu, pe urmele lui Isus. Fiecare dintre noi avem un drum de făcut și cu atât mai bine dacă îl facem cu toții împreună și ne ajutăm unii pe alții”, a spus PS Claudiu. „Dumnezeu își aruncă zilnic sămânța în sufletul nostru. Avem atâtea ocazii simple, banale, pe care nu le înțelegem: faptul că ne întâlnim cu cineva, că vorbim despre ceva, că ni se întâmplă ceva în viața noastră de zi cu zi, sunt moduri prin care Dumnezeu ne vorbește, încontinuu. Nouă ni se pare o sămânță prea umilă, prea simplă. Dar nu sunt așa toate semințele? Oare în bobul de grâu există deja frumusețea spicului? Totul este umil, așa este cuvântul lui Dumnezeu.”

„Iar dacă evanghelia de astăzi ne prezintă parabola Semănătorului, nu este pentru a ne acuza, nici a ne vorbi «pentru ca nimeni să nu înțeleagă», ci pentru a înțelege în mod diferit”, a înțelege că „totul depinde de libertatea noastră. Dumnezeu ne vorbește în modul în care noi putem înțelege, dar suntem întotdeauna liberi să primim cuvântul lui Dumnezeu sau să îl respingem. Suntem liberi să deschidem ușa Mântuitorului sau să îl lăsăm la poartă.” De aceea, privind și spre lectura din Faptele Apostolilor (Galateni 2,16-20), Preasfinția Sa Claudiu a concluzionat: „Scrisoarea pe care am ascultat-o înaintea evangheliei se încheia vorbind despre cât de mult ne-a iubit Isus și S-a jertfit pentru noi. La aceasta să ne conducă lumina Spiritului Sfânt, cuvântul evangheliei, trăirea noastră în Biserică, să înțelegem cât de mult suntem iubiți.”

„Papa Francisc ne invită astăzi să mergem împreună, să descoperim sămânța pe care Dumnezeu a pus-o în sufletul fiecăruia dintre noi, și, cu toții, să dăm rod bogat în Biserică, pământ frumos, pământ bun. Cine mai mult decât Maica Sfântă poate întruchipa acest pământ frumos care rodește? Maica Sfântă, care spune «Fie mie după cuvântul tău» – deschiderea totală, fără limite, fără condiții. Maica Sfântă să ne fie exemplu. Maica Sfântă, așa cum o vedem în icoane, întotdeauna ni-l indică pe Isus. Ea indică adevărata Cale, nu calea aceea bătătorită de pe care păsările mănâncă sămânța, cuvântul lui Dumnezeu, ci calea pe care merge Cristos este singura cale prin jungla acestei lumi, singura cale ce duce înspre mântuire, înspre Împărăția Cerurilor. Cu toții împreună suntem chemați să o descoperim.”

Ca urmare, „să mergem cu credință pe urmele lui Cristos încrezându-ne în iubirea Lui, ajutându-ne unii pe alții, să mergem împreună pe cale, nu unul în față și ceilalți să rămână în spate. Pe aceeași cale sunt și oameni săraci, sunt și oameni bolnavi, neputincioși, sunt și oameni orbi. Să fim atenți, iubiți credincioși, la cei de lângă noi. Sunt daruri ale lui Dumnezeu. Să încercăm să ajutăm, să încercăm să mângâiem, să consolăm și, mai ales, să încercăm să mergem împreună. Nimeni nu se mântuiește singur. Suntem parte a unui mozaic, fiecare culoare, fiecare armonie contează. Să încercăm să păstrăm armonia și frumusețea din sufletul nostru și să îi ajutăm pe ceilalți să redescopere aceeași armonie și aceeași frumusețe.”

În cadrul înălțătoarei celebrări liturgice, copii, tineri, vârstnici, persoane din diferite categorii sociale – toți credincioșii laici prezenți fizic sau prin mijloacele online și prin intermediul postului Maria TV, s-au unit în rugăciune cu Ierarhul Eparhiei de Cluj-Gherla, cu preoții, cu persoanele consacrate și cu diaconii, în armonia cântărilor liturgice oferite de corul clujean „Angeli”. Astfel au pășit, cu toții împreună, pe drumul unui nou început în viața Bisericii, cu conștiința apartenenței la măreția unei «Case pentru toți» – Biserica ce se întinde pe toate meridianele Pământului -, pentru a duce la îndeplinire planul de iubire al Părintelui Ceresc din care nimeni nu este lăsat pe dinafară și prin care se oferă tuturor, și fiecăruia în parte, în dar, spre mântuire, însuși Fiul lui Dumnezeu.

La încheiere, mulțumind tuturor celor prezenți, Preasfinția Sa Claudiu a invitat: „Această zi să rămână în sufletele noastre, ale tuturor, fiindcă suntem, cu toții, parte a Bisericii și Biserica este o Casă pentru toți”. Episcopul și preoții au ieșit apoi în procesiune, din capela „Sf. Iosif”, pe acordurile cântării intonate de cor: „Biserica, o casă pentru toți”.

Album foto: aici
Predica (video): aici

imagine

imagine

imagine

imagine