Sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala din Cluj-Napoca

Publicat pe: 6 ianuarie 2022|Secțiunea: Ştiri|

Reînnoire spirituală la Sărbătoarea Botezului Domnului
și în Catedrala din Cluj-Napoca

Sărbătoarea Botezului Domnului „a deschis Cerurile” și în Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca joi, 6 ianuarie 2022. Sfânta Liturghie arhierească a fost urmată de Sfințirea cea Mare a Apei. Au concelebrat pr. Marius Cerghizan, Vicar general, și un sobor de preoți, răspunsurile liturgice fiind date de studenți ai Seminarului eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul”. După rugăciunile rânduite, „izvoare de apă vie” au cuprins mulțimea credincioșilor la stropirea cu apă sfințită de către Preasfințitul Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla. În cadrul celebrării liturgice, Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre Botezul Domnului Isus Cristos ca despre un nou început, o nouă Creație, cele întâmplate la Botezul lui Isus la Iordan amintind de începutul Creației, când „Spiritul lui Dumnezeu plutea peste ape”. Episcopul a spus: „Suntem cu adevărat creaturi noi în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care vine pentru a face totul nou”.

Începutul, reînnoirea se realizează prin faptul că „Spiritul Sfânt revine pe pământ și această deschidere a Cerurilor ne vorbește despre o refacere a comuniunii. Prin păcatul strămoșesc și prin păcatele oamenilor, Cerul era închis, exista o barieră de netrecut între om și Dumnezeu. Astăzi, în Isus Cristos, în momentul Botezului, această barieră cade, Cerurile se deschid, din nou contemplăm comuniunea dintre om și Dumnezeu”. Botezul Domnului în Iordan este și „o prezentare generală a misiunii lui Isus”. Preasfințitul Claudiu a explicat aceasta prin faptul că toate elementele din fragmentul evanghelic al Botezului lui Isus se regăsesc și „în ultimul moment, când totul se împlinește, pe Cruce: astăzi, Isus este aproape dezbrăcat atunci când intră în Iordan, așa îl vom găsi și pe Cruce. Astăzi, Spiritul Sfânt coboară peste Isus. Pe Cruce, Isus va dărui Spiritul Sfânt. Astăzi, Cerurile se deschid, se destramă, se sfâșie. Atunci, catapeteasma Templului se va sfâșia. Totul vorbește de o misiune în acest moment (al Botezului). Și contemplând momentul pe care Evanghelia de astăzi ni-l prezintă, vedem cu adevărat misiunea lui Isus pe acest pământ”.

Evocând reacția lui Ioan Botezătorul, care, la sosirea lui Isus, spune: „eu trebuie să fiu botezat de Tine”, asemănătoare reacției Apostolului Petru care, atunci când Isus vorbește despre propria-i moarte, spune: «eu îmi voi da viața pentru Tine», Preasfințitul Claudiu subliniază: „Avem o acută nevoie ca Isus să-și dea viața pentru noi, ca Isus să intre în apele umanității noastre. De aceea, Mântuitorul îi spune lui Ioan: «Lasă, ca să se împlinească toată dreptatea». Despre ce fel de dreptate este vorba? Dacă privim în Vechiul Testament, un om drept este un om care ține legea, poruncile, care împlinește legământul cu Dumnezeu. Dar în același timp, de-a lungul istoriei, vedem un singur lucru care se repetă: întotdeauna omul rupe legământul cu Dumnezeu, îl încalcă. Încontinuu, Dumnezeu creează noi alianțe și omul le încalcă. Văzând că întotdeauna omul slab rupe alianța, Dumnezeu îl trimite pe unicul Său Fiu să fie om, ca noi. Și în acest fel, avem un Dumnezeu și de o parte și de cealaltă a Alianței. Isus Cristos stabilește noua Alianță, cea definitivă, care nu mai poate fi ruptă fiindcă este Sângele Lui. Este El, care își asumă umanitatea noastră și o împlinește. De aceea se împlinește acum, în acest moment, cu adevărat, dreptatea, fiindcă contemplăm un nou Legământ care nu mai poate fi rupt”.

În continuare pe firul fragmentului evanghelic, „botezându-se Isus”, s-a auzit „glas din ceruri zicând: «Acesta este Fiul Meu preaiubit întru care am binevoit»” (Matei 3,17). Preasfințitul Claudiu a spus: „Avem această minunată declarație a Tatălui care vorbește despre iubirea Lui pentru Fiul Său și, din nou, este un moment extrem de important pentru misiunea lui Isus și pentru noi înșine, fiindcă este iubirea Tatălui care îl va întări și îl va ajuta să înfrunte toate suferințele”. Ierarhul a invitat ca fiecare să își aplice sieși cuvintele Tatălui ceresc, pentru că suntem creștini botezați. A amintit cântarea de la Bobotează: „Câți în Cristos v-ați botezat, în Cristos v-ați și îmbrăcat”. A invitat credincioșii să creadă că prin Botezul pe care fiecare l-a primit „suntem cu adevărat îmbrăcați în Isus Cristos”. Să creadă că, din momentul Botezului, Dumnezeu spune fiecărui creștin: „Tu ești fiul Meu, fiica Mea, întru care am binevoit”. Să creadă cu adevărat că atunci când primesc Trupul și Sângele Domnului, „Isus intră în ființa noastră, rămâne în noi și Dumnezeu privește la noi și îl vede pe Fiul Său preaiubit. Și ne spune din nou: «Tu ești fiul Meu preaiubit întru care am binevoit»”.

Episcopul ne-a încredințat: „Această iubire a lui Dumnezeu, iubiți credincioși, ne ajută, ne susține în încercările vieții noastre”. Iubirea lui Dumnezeu este singura care conferă un sens suferinței, încercărilor uneori grele și de neînțeles din viața fiecărui om: „Privim la Crucea Mântuitorului în lumina Botezului și înțelegem, în această Cruce, care se înalță în fața noastră și care pentru lumea din afară este o absurditate, un non-sens, înțelegem că există logica iubirii lui Dumnezeu și că nimic nu se întâmplă fără iubirea lui Dumnezeu”. Preasfințitul Claudiu a chemat la reamintirea și trăirea cu adevărat a Tainei Botezului, ca „un eveniment pe care trebuie să îl trăim în fiecare clipă din viața noastră”. „Dumnezeu ne iubește acum, aici, în acest moment ne spune fiecăruia: «tu ești fiul / fiica mea preaiubit / preaiubită». Acesta este sensul sărbătorii: ceea ce s-a întâmplat atunci (în momentul Botezului lui Isus), se întâmplă și în prezent. La aceasta suntem invitați astăzi, să trăim Botezul nostru, să trăim iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi”.

Sfânta Liturghie a fost urmată de Sfințirea cea Mare a Apei, slujba specifică Sărbătorii Botezului Domnului. După rugăciune, credincioșii au primit apa sfințită să o ducă în casele lor și odată cu ea harul Botezului, lumina, vindecarea, viața, bucuria izvorâte prin Botez. Întreaga zi a Sărbătorii Botezului Domnului a fost însoțită, la toate celebrările liturgice și din Eparhia de Cluj-Gherla, la fel ca din întreaga Biserică de rit bizantin, la tradiționala binecuvântare cu apă sfințită a caselor de către preoți, de cuvintele Troparului Bobotezei vestind reînnoirea comuniunii cu Dumnezeu din momentul arătării Domnului la Iordan, la Botezul lui Ioan: „În Iordan botezându-Te Tu Doamne, închinarea Treimii s-a arătat: că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, și Spiritul în chip de porumb a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Cristoase Dumnezeule și lumea ai luminat, mărire Ție.