„Să batem împreună!” la porțile milostivirii Tatălui Ceresc

Publicat pe: 21 ianuarie 2022|Secțiunea: Ştiri|

„Să batem împreună!” la porțile milostivirii Tatălui Ceresc.
Binecuvântarea apostolică pentru Congregația Surorilor Maicii Domnului
la încheierea Anului Centenar și pentru Eparhia de Cluj-Gherla

După beatificarea, la Blaj, a Episcopilor greco-catolici martiri, un reînnoit har s-a revărsat în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, miercuri, 19 ianuarie 2022, prin binecuvântarea apostolică primită de la Sfântul Părinte Papa Francisc de către Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla și de Maica Teodorina, Superioara generală a CMD, care au participat, împreună cu Mons. Marius Cerghizan, Vicar general, și un grup de surori din Congregația Maicii Domnului, la audiența generală din Aula Paul al VI-lea, la Vatican.

Întâlnirea cu Sfântul Părinte a fost un vis al surorilor CMD ce a însoțit întreg parcursul Anului Centenar, vis și ideal dorit spre a putea onora legătura sfântă cu Roma, pe care păstrând-o în suflete neatinsă de nici o secerare, fiii și fiicele Bisericii Unite, între care generații de surori CMD, au îndurat mai bine lipsuri, temniță și prigoană, decât să accepte lepădarea de credință. Vis și ideal prin care surorile CMD au dorit să poată răsfrânge roadele spirituale ale celor 100 de ani de existență peste întreaga Biserică Catolică. Cu har de la Dumnezeu, acest vis s-a împlinit în timpul pelerinajului la Roma organizat în perioada 17-21 ianuarie 2022, ca semn al încheierii Anului Centenar. La Audiența din dimineața de 19 ianuarie 2022, cu recunoștință și bucurie, surorile, împreună cu Ierarhul lor și cu părintele Vicar general, au asistat la cateheza Sfântului Părinte, în care acesta a vorbit despre iubirea părintească, ocrotitoare și tandră, așa cum a trăit-o Sfântul Iosif, „cel cu inimă de tată”; de asemenea a oferit exemplul Tatălui milostiv, al bunătății, iubirii și iertării lui Dumnezeu, chemând la o „revoluție a bunătății” atât de necesară lumii de azi (v. aici).

Papa Francisc a insistat asupra duioșiei iubirii lui Dumnezeu, acea duioșie prin care Domnul „ia de mână slăbiciunile noastre și este aproape de noi”. A spus: „în mod paradoxal, cel rău ne poate spune adevărul, însă, dacă face aceasta, este pentru a ne condamna”, dar, „adevărul care vine de la Dumnezeu nu ne condamnă, ci ne primește, ne îmbrățișează, ne susține, ne iartă” (Patris corde, 2). Mesajul Papei Francisc a venit ca o puternică încurajare pentru Congregația Maicii Domnului și pentru Biserica Română Unită care se confruntă și azi cu noi forme de „fragilitate”, cu răni încă prezente după cei peste 40 de ani de prigoniri. La încheierea catehezei, surorile au fost invitate la o fotografie cu Sfântul Părinte, care le salutase deja verbal în timpul cuvântului adresat celor prezenți. După ce a făcut fotografii și cu alte grupuri din diferite țări, Papa Francisc s-a îndreptat și spre grupul surorilor CMD din România, cu chipul luminat la vederea acestora.

Mai întâi a schimbat în mod cordial câteva cuvinte cu Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, și cu Maica Teodorina, Superioara generală a CMD, care și-au exprimat gratitudinea pentru aceste momente și i-au explicat motivul prezenței surorilor din România la audiență. Răspunzând cu multă căldură, Sfântul Părinte a îndemnat Episcopul și surorile să nu înceteze a se ruga, i-a îndemnat să bată „la poarta îndurării Domnului”.  Atunci, Preasfinția Sa Claudiu a cerut Capului Bisericii Universale „să bată” împreună cu Biserica din România. La aceste cuvinte, Sfântul Părinte a ridicat pumnul strâns și a început „să bată” în aer, spunând: „Bussiamo insieme!” (Să batem împreună!). La gestul și cuvintele Papei „o briză” de bucurie a înviorat și bucurat chipurile celor de față, toți au zâmbit privind cu ochii sufletelor cum „porțile îndurării lui Dumnezeu” se deschid larg, în revărsare de lumină.

Preasfințitul Claudiu și Maica Teodorina au oferit Sfântului Părinte o icoană a Maicii Domnului – semn al recunoștinței lor și al aniversării centenare a Congregației, dar primit de Papa Francisc cu bucurie. Sfântul Părinte a dat apoi binecuvântarea apostolică Congregației Maicii Domnului, Eparhiei de Cluj-Gherla și întregii Biserici din România și a cerut tuturor: „rugați-vă pentru mine”. Au fost împărțite, în semn de amintire, șiraguri ale Sfântului Rozariu întregului grup de pelerini din Biserica Română Unită. În clipele ce au urmat, surorile și-au exprimat bucuria prin cântarea „Magnificat” ce a însoțit pașii Sfântului Părinte spre alte întâlniri în misiunea unică ce îi e încredințată, de Vicar al lui Cristos.

Rugăciunea cu recunoștință, oferirea lui Dumnezeu a istoriei Congregației Maicii Domnului și a Bisericii Române Unite la mormântul lui Petru, pe „piatra fundamentală” a Bisericii lui Cristos, și, totodată, bucuria comuniunii și invocarea milostivirii divine împreună cu urmașul Apostolului Petru, Papa Francisc, sunt momente ce rămân inscripționate cu litere de aur, de neșters, în răbojul timpului. Sunt clipe de istorie ce au încununat 100 de ani de existență ai Congregației Maicii Domnului, în strânsă împletire cu drumul prin timp al Bisericii în sânul căreia această Congregație a luat ființă prin Părintele fondator: Mitropolitul Vasile Suciu, Arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș (1920 – 1935).

Generații de Episcopi, preoți, călugări, călugărițe și credincioși care au păstrat vie și aprinsă flacăra credinței în vremuri de înflorire a Bisericii, dar și de prigoană – aproape jumătate din anii istoriei CMD fiind de fapt ani de persecuții și suferințe –, ar fi dorit să vadă aceste momente, și nu le-au văzut. Pelerinii din aceste zile la Roma, cei ce i-au însoțit de acasă, sunt cu toții fericiți; ei sunt cei ce „văd și aud” milostivirea. Fie ca, „văzând și auzind” lumina, susurul izvorului milostivirii divine, Congregația Maicii Domnului și Biserica Română Unită să își găsească drumul de înflorire, să meargă înainte cu speranță, spre Dumnezeu, cu ocrotirea și călăuzirea Maicii Preacurate, în unire cu Sfântul Părinte și cu Biserica Romei. Prin binecuvântarea apostolică primită de la Sfântul Părinte Francisc, la 19 ianuarie 2022, celebrarea Anului Centenar al CMD a primit o dimensiune universală, șirul manifestărilor ce i-au fost dedicate fiind încheiat printr-un moment de comuniune cu întreaga Biserică Catolică, într-o zi a Octavei de Rugăciune pentru unitatea creștină.