Mergem împreună cu Cristos înviat, în lumina Spiritului Sfânt

Publicat pe: 4 martie 2022|Secțiunea: Ştiri|

„Sinodalitatea, un drum de fidelitate față de Scriptură” a fost tema conferinței online desfășurate în 2 martie 2022, pe platforma Zoom, în cadrul parcursului sinodal local al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

Un număr de mai bine de 70 de participanți (printre care credincioși laici, persoane consacrate, preoți, profesori, episcopi) s-au reunit în mediul virtual pentru a asculta și a reflecta la ceea ce înseamnă a merge împreună ca Biserică, astăzi, pornind de la fundamente biblice scoase la lumină cu multă abilitate de către părintele profesor Luca Mazzinghi de la Universitatea Pontificală Gregoriană din Roma.

Evenimentul a avut loc în contextul grav al recentului război din Ucraina, rugăciunile de deschidere rostite de PS Claudiu și de părintele Mazzinghi fiind îndreptate spre pace și încetarea violenței cauzate de război în Europa și în întreaga lume. Cuvântul de început rostit de PS Părinte Claudiu a accentuat nevoia de unitate între credincioși, cu atât mai importantă în momente de grea încercare.

Într-un astfel de context, Biserica este chemată să aprofundeze sensul a ceea ce semnifică sinodalitatea sau a merge împreună, tema Sinodului 2021-2023 convocat de Papa Francisc, în care este mult dorită implicarea tuturor credincioșilor catolici de pretutindeni. Conferința online a constituit un bun prilej pentru a ne întorce și a căuta, din nou, puncte de sprijin în fundamentele credinței noastre, de această dată în cuvintele Sfintei Scripturi. Având bucuria de a-l asculta pe unul dintre cei mai buni specialiști actuali ai teologiei biblice din lume – în același timp impresionant prin modestia sa – autor a numeroase volume și articole traduse în diverse limbi, participanții au fost purtați prin pasaje ale Vechiului și, mai ales, Noului Testament, care luminează și clarifică înțelesul conceptului de sinodalitate.

Dintru început, părintele profesor Mazzinghi a reamintit importanța Sfintei Scripturi în orice demers pe care l-am întreprinde, deoarece „Cuvântul lui Dumnezeu este, pentru Biserică – sau ar trebui să fie întotdeauna – punctul de pornire al oricărei acțiuni a noastre  și al oricărui stil de viață al nostru.” Apoi, a arătat că în Vechiul Testament este bine închegată ideea conform căreia Israelul este un popor în cadrul căruia toți sunt responsabili în mod egal, Legământul pe care Domnul îl încheie pe Muntele Sinai fiind unul stabilit cu întregul popor, care ascultă și primește Legea. În Noul Testament, comunitatea creștină este privită ca poporul lui Dumnezeu, idee reluată de Conciliul Vatican II și adesea utilizată de papa Francisc.

Așa cum reiese din cartea Faptelor Apostolilor, sunt două aspecte importante care caracterizează comunitatea creștină primară: unitatea în diversitate. Unitatea nu se confundă cu uniformitatea, ci ea se referă la unanimitate, și anume capacitatea de a avea o singură inimă și un singur suflet, trăind astfel într-o formă reală de comuniune. Această unitate a comunității creștine primare se întemeiază pe Cuvântul lui Dumnezeu transmis de apostoli și pe frângerea pâinii, adică Euharistia. Părintele Mazzinghi subliniază că aceste două elemente nu pot fi uitate în cadrul oricărui parcurs sinodal pe care dorim să îl întreprindem. Așa cum arată apostolul Pavel în Epistola către Romani, unanimitatea este cea care permite credincioșilor să aibă aceleași sentimente, aceeași sensibilitate și aceeași iubire față de ceilalți. În același timp, este nevoie să se păstreze în Biserică diversitatea carismelor și vocațiilor prezente în comunitatea creștină, în cadrul acestei unități de fond. Această unitate, care pare dificil de realizat, este, de fapt, un dar al Spiritului Sfânt, pe care acesta îl revarsă asupra Bisericii în ziua Rusaliilor. Ideea este dezvoltată mai pe larg tot de apostolul Pavel în Prima Epistolă către Corinteni și în Epistola către Romani, prin intermediul cunoscutei imagini a trupului și a membrelor lui. Biserica este descrisă aici ca fiind un singur trup – trupul lui Cristos – compus, la fel ca și trupul uman, din mai multe membre, fiecare cu o importanță egală în fața celorlalte. Iubirea este singura regulă adevărată în interiorul acestui trup, ea constituind sufletul oricărei realități ecleziale (1 Corinteni 13).

În lumina acestor texte, parcursul sinodal devine un parcurs de-a lungul căruia Biserica este chemată să recunoască diversitatea și bogăția propriilor membri, să înțeleagă că fiecare este un dar pentru celălalt. Autoritatea, în Biserică, există pentru a descoperi, a pune în valoare, a primi și a discerne diversele carisme?

Un alt aspect important al mersului împreună se referă la abordarea problemelor care pot apărea astăzi și care au apărut și în sânul comunității creștine primare. Alegerea unui apostol care să întregească numărul celor doisprezece după moartea violentă a lui Iuda, alegerea diaconilor care să se ocupe de situația văduvelor și altele asemenea, dar și episodul bine cunoscut al stabilirii cerințelor impuse creștinilor de origine păgână sunt tot atâtea situații care descriu un mod de a lua decizii. În toate aceste situații apărute în viața comunității, Faptele Apostolilor arată că hotărârile se iau în urma unui discernământ comunitar. Aceasta nu presupune o absență a conflictelor sau a discuțiilor în contradictoriu. Primul pas spre luarea unei decizii comune este cel al ascultării cu inima deschisă a ceea ce constituie experiența reală din viața comunității. Astfel, nu se pornește de la principii, oricât ar fi de bune, ci de la realitate, pentru a descoperi în aceasta semnele prezenței lui Dumnezeu. Prin urmare, într-un parcurs sinodal real, îi ascultăm pe ceilalți, ascultăm realitatea, încercăm să recunoaștem în viața noastră semnul acțiunii lui Dumnezeu. Ieșim, deci, din dorința specifică nouă de a face, cu orice preț, o judecată asupra unei realități pe care, adesea, nu o cunoaștem. Așa cum reiese din relatarea primului conciliu al Bisericii în Faptele Apostolilor privitor la cerințele impuse creștinilor proveniți din mediul păgân, discernământul se traduce în confruntarea dintre experiența credincioșilor cu viața și cuvântul Domnului Isus Cristos. Pentru a putea discerne calea corectă de urmat, cuvântul lui Dumnezeu este prioritar și nu poate fi omis. După ascultare și după discernământ, al treilea moment al drumului sinodal este cel al acțiunii, care trebuie să unească respectarea adevărului cu iubirea pentru celălalt.

Spre final, a fost subliniat rolul Spiritului Sfânt în cadrul oricărui parcurs sinodal, deoarece în spatele acestui parcurs se află mereu acțiunea liberă și tainică a sa. Biserica merge acolo unde Spiritul vrea, iar nu acolo unde vrem noi. A merge împreună înseamnă, așa cum arată episodul drumului spre Emaus din Evanghelia după Luca, a merge în lumina Spiritului, dar și a merge împreună cu Cristos cel înviat. Astfel, parcursul sinodalității se transformă într-un adevărat drum de mărturie creștină, după cum li se întâmplă celor doi discipoli, care după ce îl întâlnesc pe Domnul, se întorc în grabă de la Emaus la Ierusalim pentru a le spune apostolilor toate cele pe care le-au experimentat.

Notă: Conferința a fost organizată de Facultatea de Teologie Greco-Catolică împreună cu Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, cu binecuvântarea arhierească a PS Claudiu, și face parte dintr-o serie de evenimente de acest gen care vor fi propuse punctual în cadrul parcursului sinodal local. Aceasta a fost moderată de către Pr. Profesor Cristian Barta, decan al FTGC, și s-a bucurat de participarea ierarhilor PS Virgil Bercea și PS Ioan Bot, a surorilor SJA, CMD, OSBM, a unui număr de preoți din diverse comunități, cadre didactice ale FTGC, laici catolici de ambele rituri, dar și de alte confesiuni, precum și membri ai echipelor sinodale din alte eparhii. Nu în ultimul rând, aspectele organizatorice referitoare la planificarea și difuzarea conferinței au fost susținute de munca voluntară a echipei sinodale a eparhiei noastre coordonată de Pr. vicar general Marius Cerghizan și a studenților și absolvenților FTGC implicați de lect. dr. Simona Zetea, care este și inițiatoarea întâlnirii. Aspectele tehnice ale întâlnirii online au fost gestionate de Codruța Fernea. Traducerea a fost realizată cu fidelitate și în mod benevol de către Irina-Cristina Mărginean.

Articol de Livia Tîrziu