Duminica Învierii celebrată de PS Claudiu în Catedrala „Schimbarea la Față”

Publicat pe: 17 aprilie 2023|Secțiunea: Ştiri|

Duminica Învierii Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos
– Sfintele Paști în Catedrala episcopală din Cluj-Napoca

Duminică, 16 aprilie 2023, în Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca, a fost celebrată solemn Sfânta Liturghie Arhierească din marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Sfântul locaș, în care a celebrat timp de 18 ani Fericitul Episcop martir Iuliu Hossu – și în care, în prezent, moaștele sale pot fi venerate – a fost plin de lumină la această celebrare, și împodobit cu flori, semne ale vieții, pentru mulțimea credincioșilor care au venit să se împărtășească cu Lumina Învierii. A pontificat Sfânta Jertfă liturgică Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, având alături pe pr. Vasile Tofană SJ, Vicar general, preoți din Curia eparhială și preoți ai Catedralei. Răspunsurile liturgice le-a oferit, cu multă bucurie, măiestrie și har, Corul „Angeli” al Catedralei, dirijat de prof. Angela David. Au ajutat la celebrare diaconi, subdiaconi, studenți ai Seminarului Teologic eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul”.

După lectura Evangheliei Sărbătorii (In 1,1-17) – cu prologul lui Ioan care vorbește despre începutul Creației – la cuvântul de învățătură, după cum este tradiția în această primă Zi de Paști, Episcopul eparhial și-a prezentat Scrisoarea pastorală adresată „Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu”. Mesajul a fost structurat în trei părți. Cea dintâi, a relevat importanța Învierii Domnului ca „eveniment central” al credinței în Isus ca „Fiul lui Dumnezeu întrupat, care a pătimit pentru răscumpărarea noastră din robia păcatului, care și-a jertfit viața murind pe Cruce și, înviind din morți, a învins moartea, dăruindu-ne nouă, tuturor celor care Îl urmăm, Viața cea veșnică”. S-a referit și la modul în care Sărbătoarea Învierii Domnului este întâmpinată în țara noastră, ca moment de referință al întregului an pastoral, care necesită o intensă pregătire spirituală, un drum de purificare: „rugăciune mai intensă, post, spovadă mai atent făcută”.

În partea a doua a mesajului, Ierarhul a vorbit despre felul în care lumina Învierii Domnului se răsfrânge și asupra Eparhiei de Cluj-Gherla, ca parte a Familiei lui Dumnezeu. Păstorul acestei eparhii a spus: „În cadrul acestei Familii universale, a Bisericii Catolice, Dumnezeu s-a îngrijit de-a lungul timpului de Episcopia de Cluj-Gherla, care împlinește 170 de ani de existență. Instituită canonic de Papa Pius al IX-lea în cadrul noii Mitropolii Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș, prin Bula Ad Apostolicam Sedem din 26 noiembrie 1853, Episcopia noastră și-a desfășurat misiunea cu fidelitate și zel apostolic, dând o mărturie credibilă despre Cristos cel Înviat și despre importanța comuniunii cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei. Pentru toate acestea, pentru darurile primite și realizările spirituale și culturale, precum și pentru sprijinul Providenței în încercări, trebuie să îi mulțumim Domnului, rugându-l totodată să ne întărească și să ne călăuzească în continuare pașii pe drumul credinței și al slujirii”.

Privind la prezent, Preasfinția Sa Claudiu a arătat că, în Sfintele Paști se regăsește „în cel mai înalt grad” și „sensul temei actualului an bisericesc în Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla: «Sfânta Liturghie, ospățul Familiei lui Dumnezeu». Sfânta Liturghie este într-adevăr ambianța privilegiată a întâlnirii Familiei lui Dumnezeu, unde noi ne regăsim, unde noi primim o hrană spirituală și puterea de a vesti în lume iubirea lui Cristos” și, unde, „El este Marele Arhiereu și Mirele Bisericii, la fiecare Sfântă Liturghie actualizează taina Jertfei și a Învierii Sale, oferindu-se pe Sine fiecăruia dintre noi.” Astfel, fiecare Sfântă Liturghie, celebrată „în Catedrală sau în cea mai umilă biserică dintr-un sat”, unește pământul cu Cerul, „ne cuprinde pe toți în dragostea lui Cristos, depășind orice condiționare legată de timp sau de spațiu”.

Preasfinția Sa amintit și de „lectura” făcută suferinței Bisericii Române Unite, din cadrul unui interviu, de către Episcopul de vie amintire Alexandru Mesian, care a asemănat destinul Bisericii Române Unite în perioada de persecuție cu patimile Mântuitorului, urmând ca, „ieșirea la lumină a Bisericii Greco-Catolice”, să fie „precum Învierea lui Isus din mormânt”. Și, din nou, a fost citat Înaintașul Preasfinției Sale Claudiu pe tronul arhieresc, Fericitul Arhiereu Iuliu Hossu, care, în Memorii, mărturisea: «Iubirea Domnului să o vedem în  încercare, în suferință; să sărutăm dreapta Părintelui Preabun și vom vedea mărirea lui Dumnezeu; cum va hotărî Domnul, dacă nu aici, în vremelnicie, o vom vedea din fericita veșnicie, mărirea Domnului întru înălțarea sfintei noastre Biserici. Ea va învia din mormântul care i s-a pregătit cu grijă și piatra, lespedea grea va fi răsturnată, și învierea va străluci; nelegiuirea nu va rămâne biruitoare, minciuna se va destrăma, iar adevărul va străluci biruitor».”

Partea a treia, care încheie scrisoarea pastorală a Episcopului de Cluj-Gherla, evocă realitatea acestui început de secol XXI, marcată de urmările pandemiei, terorizată de „teribilul război din Ucraina, care, la puțini kilometri de noi, readuce din nou în actualitate moartea și suferința”. Dar, a afirmat cu tărie: „în încercările noastre, glasul Îngerului Învierii răsună din nou: «Nu vă temeți!». Isus ne încurajează: «Pace vouă», «Bucurați-vă», «Eu sunt cu voi în fiecare clipă!»” Iar aceste cuvinte înseamnă, mai presus de tot, „că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Cristos. Înseamnă că și dacă am fi atinși de aripa morții, Isus ne așteaptă chiar acolo (…), pentru a ne spune și nouă „nu te teme” și a ne conduce înspre Viața veșnică”.

Cu glasul „celui ce strigă în pustie” Preasfinția Sa Claudiu i-a chemat, pe toți cei ce ascultă și-i primesc mesajul, să creadă în Înviere și în propria înviere prin Cristos – arătând că aceasta este și invitația și mesajul esențial al Sărbătorii Paștilor, a fiecărei Sfinte Liturghii celebrată, a rugăciunilor și devoțiunilor Bisericii. A spus: „Pentru această Mare Trecere ne pregătim întreaga noastră viață, cerând lui Dumnezeu și Maicii Sfinte harul unei morți «bune», adică al unui sfârșit creștinesc al vieții noastre pământești. Atunci când recităm rugăciunea Rozariului, îi cerem Maicii Sfinte încontinuu să fie lângă noi «acum și în ora morții noastre»”. Și astfel „întăriți de prezența lui Isus Cristos, mort și înviat din iubire pentru noi, consolați de dragostea Maicii Sfinte”, a îndemnat Ierarhul, „să ne aducem aminte încontinuu unii altora motivul speranței și păcii noastre: «Cristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le»”.

Preasfinția Sa Claudiu a încheiat cu o urare de Paști și arhiereasca binecuvântare: „Cu prilejul acestor Sfinte Sărbători pascale, vă binecuvântez în numele și cu dragostea lui Isus cel Înviat, dorind fiecăruia în parte și întregii Familii a lui Dumnezeu din Eparhia de Cluj-Gherla, bucurie, sănătate și speranță.” În bucurie, speranță și întărire spirituală, s-a încheiat celebrarea centrală a marii Sărbători a Învierii Domnului în Catedrala episcopală din Cluj-Napoca, prilej al întâlnirii cu Domnul Isus Cristos Înviat și al declamării cuvântului Ierarhului. Mesajul Episcopului de Cluj-Gherla s-a transmis în mod direct, celor de față, prin mijloacele online, prin Radio Maria – care a difuzat Sfânta Liturghie din Catedrala clujeană -, prin vocile preoților eparhiali care au dat citire scrisorii pastorale a Episcopului lor la celebrările din această dimineață a „Zilei Domnului” celei fără hotare, următoare Zilelor Săptămânii Mari și începută cu Utrenia Învierii.

În luminoasa sărbătoare a Învierii Domnului, din Catedrala episcopală, din toate bisericile și capelele Eparhiei de Cluj-Gherla, la fel ca din întreaga Biserică de rit bizantin, s-a înălțat spre Cer rugăciune de mulțumire și bucuria rostirii, cu credința reînnoită și întărită – hrănită prin cuminecarea cu Sfintele Taine -, a salutului: „Cristos a Înviat!”