Doi ani de la Înscăunarea PS Claudiu pe tronul arhieresc al Episcopiei de Cluj-Gherla

Publicat pe: 24 aprilie 2023|Secțiunea: Ştiri|
  • La aniversarea a doi ani de la Înscăunarea Preasfinției Sale Claudiu pe tronul arhieresc al Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla

În cadrul Ceremoniei de Înscăunare a Episcopului de Cluj-Gherla, celebrată în urmă cu doi ani, la 24 aprilie 2021, pe esplanada Catedralei „Martirilor și Mărturisitorilor sec. al XX-lea” din Piața Cipariu, Cluj-Napoca, Preasfinția Sa Claudiu Lucian Pop primea toiagul episcopal și începea misiunea încredințată prin voia lui Dumnezeu, aceea de Episcop și Păstor al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

Din acel binecuvântat ceas, Preasfințitul Părinte Claudiu conduce pe calea credinței turma cuvântătoare, însoțit de puternica mijlocire a Preasfintei Fecioare Maria, Maica Bisericii, a Sfântului Iosif, Patronul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, a Fericitului Episcop martir Iuliu Hossu, înaintaș pe tronul episcopal căruia îi urmează în peregrinări, de-a lungul și de-a latul Eparhiei, învățând cuvântul lui Dumnezeu, împărtășind cu Sfintele Taine, purtând lumina lui Cristos tuturor.

Preasfinția Sa Claudiu continuă cu vrednicie opera de renaștere spirituală și edificare a Bisericii Române Unite începută după ieșirea la lumină (din 1989), în Eparhia Greco-Catolice de Cluj-Gherla, de Ierarhii de pie amintire, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop ad personam George Guțiu și Preasfințitul Episcop Florentin Crihălmeanu. La aniversarea a doi ani de mers împreună – pe drumul celor 170 de ani de pelerinaj spiritual, prin timp și istorie, al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla -, preoții, persoanele consacrate, credincioșii acestei Eparhii, de Dumnezeu binecuvântată, urează Păstorului lor: Întru Mulți, Binecuvântați Ani în Lumina lui Cristos, Preasfințite Părinte Claudiu!

***

În comuniune, la ceas aniversar, Familia lui Dumnezeu din Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla se roagă Maicii Sfinte cu rugăciunea de consacrare rostită de Episcopii greco-catolici martiri, „cu toții împreună”, zilnic, în închisoare, „Rugăciunea de consfințire către Preasfânta Inimă a Preacuratei Fecioare Maria”, citată de Episcopul Iuliu Hossu în Memoriile sale:

  • Preasfântă, curată, preabinecuvântată, mărita Doamna noastră, Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, cu fiască încredere venim la Tine să ne consfințim Inimii Tale Neprihănite; primește-ne, Te rugăm, noi fiii Tăi, întru îmbrățișarea iubirii Tale de Mamă; fii nouă scut puternic și neînvins de apărare în lupta de mărturie ce susținem pentru Hristos Isus, Domnul și Dumnezeul nostru, Fiul Tău, și pentru una, sfântă, catolică și apostolică a Lui Biserică; fă să se desăvârșească darul lui Dumnezeu întru neputințele noastre, ca îmbrăcați cu putere de Sus, să punem bună mărturie, neînfricați și neînfrânți mărturisitori și apărători ai dreptei credințe până la sfârșit.
    Ieșind din luptă învingători, cu puternicul Tău ajutor, Preacurată Fecioară, să preamărim pe Domnul în toate zilele vieții, închinând cu a Ta povățuire toate puterile ființei noastre, întru înălțarea scumpei noastre Biserici, renăscută în durerile marii încercări.
    Așa, cu ocrotirea Ta de Mamă iubitoare, să ne învrednicim la suprema chemare a intra întru bucuria Domnului nostru Isus și a-l preamări cu Tine, Împărăteasă și Doamnă, și cu toți Îngerii și Sfinții întru fericirea Împărăției Sale, împreună cu Cel fără de început și cu Preasfântul, Bunul și de Viață Făcătorul Lui Spirit, în vecii vecilor. Amin.
    Inimă preasfântă a lui Isus, mântuiește-ne pe noi.
    Inimă neprihănită a Mariei, roagă-te pentru noi. Amin.