Celebrare arhierească și hirotonire diaconală în Catedrala din Piața Cipariu

Publicat pe: 7 ianuarie 2024|Secțiunea: Ştiri|

Invitație la convertire în Duminica după Botezul Domnului și sărbătoarea Sf. Ioan Botezătorul – celebrare arhierească și hirotonire diaconală în Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor sec. al XX-lea din Cluj-Napoca

În 7 ianuarie 2023 – Duminica după Botezul Domnului și sărbătoarea Sf. Profet Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului nostru Isus Cristos – Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, s-a aflat și și-a adus binecuvântarea și rugăciunea în Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor sec. al XX-lea, sfânt locaș ce se înalță în Piața Cipariu, Cluj-Napoca, semn al majestății lui Dumnezeu și memorial al credinței generațiilor catacombelor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Rugându-se în ascuns, urmăriți, persecutați sau mărturisindu-și credința în închisori, martirii și mărturisitorii greco-catolici au visat și s-au rugat pentru această mare Catedrală la Cluj, care să se înalțe odată cu ieșirea Bisericii lor din mormântul în care a fost depusă de regimul ateu comunist. Parohia „Sf. Iosif” din cart. Andrei Mureșanu – alături de alte asociații și structuri ale Bisericii – dă viață acestui edificiu, desfășurându-și programul liturgic în capela „Sf. Iosif” din incinta Catedralei, încă din 2007, anul sfințirii acestei capele.

Sfânta Liturghie arhierească a fost celebrată aici, în prezența credincioșilor și a preoților care slujesc în capelă: pr. Mircea Marțian, paroh și protopop de Cluj, pr. Florin Isac și pr. Vlad Pupăză, vicari parohiali, pr. Vasile Goje, asistent spiritual și pr. Marcelin Rotaru de la Seminarul Teologic eparhial (preotul care oficiază Sf. Liturghie în rit latin). La masa Sfântului Altar au mai concelebrat pr. Vasile Tofană SJ, Vicar general, pr. Traian Radu Coste-Deak, vicar judecătoresc, pr. Marius Furtună, rector al Seminarului Teologic eparhial, pr. Ioan Mătieș, din parohia Iris, președinte al Asociației Uniunea Creștină, pr. Mihai Groza, specializat în pastorația familiei. Au ajutat la celebrare dc. Lucian Ovidiu Marișca, cancelar eparhial, ipodiaconi, studenți seminariști, precum și copii și tineri din cadrul parohiei. Răspunsurile liturgice le-au dat coriștii Corului „Adoremus” al capelei, dirijat de prof. Ana-Maria Mureșan. Au mai participat la celebrare, persoane consacrate – între care Maica Veridiana, superioara provincială a Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, sr. Ștefania din Congregația Surorilor Maicii Domnului, membri ai Asociației Puncte Inimă, ai Asociației Tineretului Român Unit (ASTRU-Cluj), ai altor asociații ale Eparhiei.

În cadrul celebrării arhierești, ipodiaconul Romulus Duțu Iușan a primit hirotonirea diaconală, prin punerea mâinilor Preasfinției Sale Claudiu. Noul diacon a fost prezentat de către pr. rector Marius Furtună: născut în 1975, la Cluj-Napoca, căsătorit cu Antonela Ramona Vădan și având doi copii, a fost hirotesit lector în 2021 și subdiacon în 2022. După ce a urmat cursurile prescrise de Filosofie și Teologie, obținând, în 2023, diploma de licență în Teologie Pastorală la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Cluj, fiind, din 2023, masterand în cadrul Masteratului de Teologie Biblică la aceeași Facultate; după ce a parcurs etapele formării umane, intelectuale, spirituale și liturgice în cadrul Seminarului Teologic Eparhial din 2019, constatându-se îndeplinirea tuturor cerințelor canonice, se prezintă pentru primirea cinstitei trepte a diaconatului, prin punerea mâinilor de către Episcopul nostru, Preasfinția Sa Claudiu Lucian Pop.” Pr. rector a încheiat cu o invocație: „Dumnezeu-Unul în Preasfânta Treime să își reverse binecuvântarea și bogăția harurilor Sale, asupra celui care va deveni diacon și să îi însoțească pașii pe calea slujirii prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, Sfântului Ioan Botezătorul, a Fericitului arhiereu Iuliu, a Fericiților arhierei martiri ai Bisericii noastre, a tuturor Sfinților și a rugăciunilor noastre. Amin.”

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa Claudiu a prezentat semnificația sărbătorii – care include de fapt două motive de sărbătoare – fiind Duminica după Botezul Domnului și totodată sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, a evidențiat faptul că lecturile liturgice, (Mt 4,12-17, ale duminicii, și In 1,29-34, a Sf. Ioan) „ne vorbesc despre felul în care Dumnezeu rânduiește pentru lume și pentru fiecare dintre noi un plan, un proiect bine stabilit”. Iar pentru împlinirea acestui plan, așa cum relevă Sf. Ioan Botezătorul – care mărturisește un aspect ce nu apare redat explicit de Evanghelii, el spune că îl recunoaște pe Isus pentru că „Cel ce m-a trimis să botez cu apă Acela mi-a zis…” – așadar, pe lângă planul exterior, vizibil, există și „un plan al lui Dumnezeu pe care îl știm doar noi, fiindcă este o legătură intimă de iubire între noi și Dumnezeu… Deci, dincolo de ceea ce știm despre Ioan Botezătorul, există o viață intimă cu Dumnezeu, în care Dumnezeu vorbește și el ascultă, și așa este și pentru fiecare dintre noi și suntem chemați să descoperim la lumina Evangheliei această taină… să ne aducem aminte că suntem pe o cale împreună cu Isus și Isus ne revelează încontinuu planul pe care îl are pentru noi.”

Ierarhul s-a oprit la însemnătatea Botezului lui Isus, reamintind noul început la care cheamă Dumnezeu fiecare creștin prin propriul Botez – „acel moment în care Dumnezeu ne-a îmbrăcat în dragostea Lui” – evidențiind misiunea fiecăruia în fața acestui mare dar, arătând că suntem datori să prețuim, să primim darul lui Dumnezeu. Și aici este invitația la convertire din prima lectură evanghelică, invitație „la schimbare, fiindcă Împărăția Cerurilor «s-a apropiat», sau «este în mijlocul vostru»”. Așadar, a spus Ierarhul, „suntem cetățeni ai Împărăției Cerurilor, dar trebuie să ne punem pe cale, să mergem pe calea indicată de Isus”. Ioan Botezătorul este un model, exemplul său oferă un mod de a-l urma pe Isus.

Preasfinția Sa Claudiu s-a oprit și la hirotonirea de diacon din cadrul celebrării, și care, „ca orice altă hirotonire sau intrare mai profundă în Împărăția Cerurilor ne vorbește din nou și despre noi. Astăzi prietenul și fratele nostru Romulus, prin mila lui Dumnezeu, va deveni diacon și a fi diacon înseamnă să slujești. Și din acest punct de vedere toți intrăm în această zonă a diaconiei fiindcă ne slujim unii pe alții”. A arătat că fiecare om are o chemare, o menire, însă nu toți sunt chemați la o slujire vizibilă în Biserică – dar „cu siguranță cu toții suntem chemați să slujim lui Dumnezeu, Bisericii și fraților în felul nostru”.

A amintit mai ales că fiecare, prin rugăciune, are puterea de „a schimba lumea”. A spus: „De multe ori rugăciunile noastre, fără ca noi să vedem, schimbă lumea. De aceea suntem chemați să ne rugăm pentru pace. Ne putem gândi: ce schimba rugăciunea noastră din Piața Cipariu, din Cluj, din România apropo de pacea din Ucraina sau din Israel sau din Fâșia Gaza, sau din alte zone ale lumii? Schimbă, fiindcă Dumnezeu primește aceste rugăciuni și prin ele lucrează. Doar dincolo vom vedea – ne spun sfinții și misticii -, tot ceea ce rugăciunea noastră sau faptele noastre bune au făcut pentru ceilalți.” A încheiat reamintind că și în prezent „Evanghelia răsună pentru noi”, este vie, „prezentă în sufletele noastre și ceea ce citim despre Ioan Botezătorul, despre Sfântul Iosif și despre atâția alții, se întâmplă și cu noi”.

După Sfânta Liturghie, pr. Mircea Marțian a adresat mulțumiri, invitând și la un moment de bilanț la încheierea marilor sărbători: „să ne amintim dacă l-am lăsat pe Dumnezeu să ne facă asemenea Lui, dacă suntem fii ai lui Dumnezeu și frați și surori între noi”. Și, a adus mulțumiri celor prin care a lucrat Dumnezeu în această zi de mare sărbătoare: Preasfinției Sale Claudiu, pr. Vasile Tofană, Vicar general, a exprimat recunoștință preoților, diaconilor – un gând special adresând noului diacon Romulus, căruia i-a urat bun venit în clerul Eparhiei de Cluj-Gherla.

A mulțumit de asemenea celor implicați în procesul educativ-formativ, pentru că „această hirotonire este rodul muncii lor, prin hotărârea Preasfințitului Claudiu”. A adresat mulțumiri Ioanei Rusu, coordonatoare a Cercului parohial de pictură, „cea care dă culoare zilei de azi prin expoziția de icoane pe sticlă” din holul Catedralei. A adresat mulțumiri consilierilor parohiali, Reuniunii Mariane, responsabililor laici care conduc diferite grupuri parohiale catehetice și extra-catehetice. A mulțumit corului, care „mereu ne înalță spre Cer”, precum și studenților seminariști, tinerilor, copilașilor implicați în slujire la Altar, celor care s-au preocupat de organizarea evenimentului – în mod particular familiei noului diacon – și tuturor credincioșilor.

A urmat vernisajul expoziției de pictură pe sticlă realizată de copii și tineri din Cercul de artă parohial „Virgil Fulicea”. Toți cei care au participat la realizarea icoanelor din expoziție au fost felicitați și chemați să se prezinte, să își prezinte fiecare lucrarea. Dar, mai înainte, Preasfinția Sa Claudiu a binecuvântat creația artiștilor – primind și o icoană în dar din partea lor – iar câteva cuvinte despre ceea ce a condus la acest moment a rostit Ioana Rusu, coordonatoarea cercului de artă. A amintit vechimea icoanelor pe sticlă (mai bine de 300 de ani), misiunea acestor icoane – „aceea de a-l aduce pe Dumnezeu inițial în casele țăranilor și în prezent în casele noastre”; a vorbit și despre puterea mesajului pe care icoanele îl transmit prin caracteristici precum: simplitatea, naivitatea, intensitatea cromatică – „toate fiind prezente în icoanele realizate și expuse aici” – și s-a oprit și la tehnica realizării acestor icoane. Foarte frumos, a spus: „Icoanele pe sticlă reprezintă ferestre spre cer și au o fărâmă din sufletul celor care realizează aceste icoane”.