Reuniunea Mariană

Preşedinte Eparhial: Monica Culea, tel: 0264-575883 mobil: 0741-213330, e-mail: culea_monica@yahoo.com
Asistent spiritual Eparhial: Pr. Florin Pop, mobil: 0766-273280, e-mail: popflorin2003@yahoo.com

SCOPUL ŞI SPIRITUL REUNIUNII MARIANE

Reuniunea Mariana este o asociaţie religioasă, care are drept scop promovarea unei Devoţiuni deosebite faţă de Preacurata Fecioară Maria, modelul de trăire creştină şi de virtuţi, care să conducă:

 • la o viaţă creştină, spre perfecţiune;
 • la aprofundarea credinţei prin cunoaşterea Evangheliei lui Cristos;
 • la un apostolat rodnic, pentru răspândirea Împărăţiei lui Cristos în suflete şi în lume.

Spiritul marian se va întări prin respectul şi dragostea către Maria. De la Dânsa ne vine puterea de a trăi în adevăr, credinţă si iubire.” Episcop Martir, Ioan Suciu

CINE POATE FI MARIANIST?

Din Reuniunea Mariană poate să facă parte orice creştin, după împlinirea vârstei de 12 ani, care doreşte să trăiască sub scutul Mariei.Primirea noilor membri se face în cadrul Sfintei Liturghii.

Reuniunea Mariană a Eparhiei de Cluj-Gherla există în parohiile: Grigorescu Cluj-Napoca, Mănăṣtur 1 Vest Cluj-Napoca, Andrei Mureşanu, Someşeni, Floreşti, Gherla, Dej I, Dej III, Beclean, Salva, Năsăud, Bistrita, Valea Secerului-Feldru, Sângeorz-Băi, Maieru, Băbeni, Ţentea.

OCROTITORII REUNIUNII MARlANE

 • Episcopul Martir, Ioan Suciu: “Reuniunile Mariane sunt stâlpii pe care se propteşte societatea.”
 • Sfântul Carol Boromeu, episcop de Milano (ϯ 1584): “De m-ar întreba cineva ce să facă, pentru a-şi mântui sufletul, nu i-aş putea recomanda un mijloc mai bun şi mai sigur, decât să intre în Reuniunea Mariană.
 • Sfântul Alfons de Liguori (ϯ 1787)
 • Sfântul Francisc de Sales (ϯ 1662)
 • Papa Ioan Paul al II-lea (ϯ 2005)

ACTIVITATEA REUNIUNII MARIANE

Activitatea marianiştilor se va desfăşura în domeniul personal, spre desăvârşirea vieţii spirituale, şi prin apostolatul faţă de aproapele, pe baza Statutului aprobat de Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Activitatea apostolică a membrilor se desfasoară în diferite domenii: religios, caritativ, cultural, ecumenic.

Obligaţiile membrilor:

 • de a fi bun creştin;
 • de a participa la întâlnirile lunare ale Reuniunii;
 • de a se mărturisi şi cumineca la sărbătorile mariane;
 • de a întreţine o atmosferă creştină în familie şi societate.

Indulgenţe: Membrii Reuniunilor Mariane pot primi indulgenţe în conformitate cu normele promulgate de Sfântul Scaun. Indulgenţele se dau la sărbătorile mariane şi prin ele se iartă pedepsele pentru păcatele săvârşite, deplin sau parţial. Ele pot fi aplicate total sau parţial celor vii sau celor decedaţi. Pentru câştigarea indulgenţei plenare se cere să avem intenţia de a le primi, să împlinim fapta prescrisă, să fim spovediţi şi împărtăşiţi, să facem o rugăciune la intenţiile Sfântului Părinte.

* * *

“Tezaurul de rugăciune pe care oastea Reuniunii Mariane îl aduce este de mare preţ pentru Biserică…veţi fi mai mult timp cu Rozariul în mâna, veţi fi alături de Biserică la pelerinaje, la momentele mari ale Bisericii, dar veţi primi şi haruri pe măsură. De aceea, vă invit cu curaj, cu tărie şi cu perseverenţă să păşiţi pe acest drum, având în faţa ochilor icoana Preasfintei Fecioare Maria, să fiţi mereu o veste bună pentru Biserică şi pentru toţi cei care au nevoie de rugăciunile, de apostolatul sau de serviciile dumneavoastră”

Episcop Eparhial PS Florentin Crihălmeanu

“După 1989, Reuniunile Mariane, alături de structurile Bisericii noastre, au revenit la viaţă. Acum nimic nu ne mai împiedică să aducem cinstire Preacuratei Fecioare Maria…. Înscrieti-vă în rândurile marianiştilor. Lăsaţi comoditatea. Renunţaţi la lucruri şi activităti, care, la final, nu vor fi decât deşertăciuni.Fiţi fiecare, dintre voi, apostoli ai timpurilor noastre.”

Cardinal Lucian Mureşan

“Importanţa Preacuratei în opera mântuirii este sintetizată bine de Sfântul Gherman din Constantinopol (ɫ733); “Nimeni, o Preasfântă Fecioară, nu poate ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu decât prin tine, o, Maică a lui Dumnezeu; nimeni nu scapă de primejdie decât prin tine, o, Fecioară Maică; nimeni nu primeṣte har de la Dumnezeu decât numai prin tine, o, Maică plină de har”.

Maria este Mama noastră, mijlocitoarea noastră, dar ṣi Modelul nostru. Reuniunea Mariană promovează o devoţiune specială faţă de dânsa, care să conducă pe membrii ei la o viaţă mai aproape de perfecţiune şi la un apostolat rodnic. Iată pentru ce o recomand cu toată căldura, atât pentru tineri – şi mai ales pentru ei, cât şi pentru cei mai vârstnici. In acest sens Vă rugăm să insistaţi faţă de toţi fraţii Preoţi din Protopopiat, să facă ȋn aşa fel încât acolo unde Reuniunea a mai funcţionat, să fie reactivată, iar acolo unde nu a mai fost, ea să fie iniţiată”.

Scrisoarea PF Cardinal Lucian către protopopi Nr. 519/14.03.1996

Scurt istoric Lista Reuniunilor Mariane din Eparhie