Parohia Herina

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

HERINA (Jud. Năsăud).

Plasa în Lechinţa, judecătoria în Bistriţa, percepţia, telefon, gara autobus în localitate, oficiul poştal, telegraf, gara C.F.R. în Sărăţel la 7 km. Se află la 120 km de sediul episcopal şi la 16 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1700. Biserică din zid, edificată în 1907, renovată în 1926 şi 1940, consacrată în 5 X 1947 de Iuliu Hossu. Poartă hramul ____________. Matricole din 1818. Vizitaţii canonice în 14 VII 1920 şi 28 VIII 1938.

Casă parohială din lemn, cu 4 camere, edificată în 1901, renovată în 1935, în stare slabă, aflată la 20 m de biserică. Edificii economice 2 în stare slabă.

Preot: Mihail Căluşeriu, administrator parohial. Prim-curator: Gavril Bilegan. Cantor: Vasile Măereanu, fără diplomă. Crâsnic: Grigore Bilegan. Clopotar: Niculae Trifan.

Suflete 480. Ortodocşi 28. Reformaţi luterani (biserică). Reformaţi calvini 6. Evrei 7 (sinagogă) – Asociaţii religioase: Agru 69 membri, Reuniunea mariană 58 membre. Elevi 57, greco-catolici 50.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 555 st, fânaţ 480 st, pădure 18 j 231 st. Parohială veche – arător 9 j, fânaţ 1 j, prin reforma agrară: _________ 9 j 1250 st, păşune 4 j. Cantorală veche – arător 2 j 556 st, prin reforma agrară: păşune 4 j. Alte bunuri: edificiul Şcolii Primare confesionale, edificată în 1900.