Parohia Maieru

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

MAIERU I şi II (Jud. Năsăud).

Plasa, judecătoria, percepţia, telefon, telegraf în Rodna, oficiul poştal, gara C.F.R., gara autobus în localitate. Se află la 148 km de sediul episcopal şi la 35 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, înfiinţată înainte de anul 1450, trecută la Sfânta Unire în 1700. La 1733 avea 2 biserici şi 5 preoţi uniţi. Una biserică din lemn edificată în 1835, renovată în 1911, în stare mijlocie. Poartă hramul Cuvioasei Paraschiva. Altă biserică din zid, edificată în 1873, renovată 1911, în stare mijlocie, consacrată în acelaşi an de Mihail Pavel. Matricole din 1769. Vizitaţii canonice în 4 VIII 1860, 25 X 1867, 26 VII 1920.

Casă parohială din lemn cu 5 camere, edificată în 1925, în stare mijlocie, aflată lângă biserică. Edificii economice 3 în stare bună.

Preot I: Iuliu Pop, protopop onorar, paroh. Preot II: vacant. Prim-curator: Ioan Barna. Cantori: Vasile Candale şi Ioan Pop Boşca, ambii fără diplomă. Crâsnic: Vasile Bânta. Clopotar: Avram Condrate.

Suflete 4085. Romano-catolici 8. Ortodocşi 1. Creştini sectari de diferite confesiuni 69. Evrei 1. – Asociaţii religioase: Agru 90 membri, Reuniunea mariană 82 membre, Cultul Preasfintei Inimi a lui Isus 150. Elevi 657, greco-catolici 650.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 3 j 115 st, fânaţ 7 j 503 st. Parohială veche – arător 19 j 1436 st, fânaţ 37 j 991 st, pădure 1 j 226, păşune 11 j 361 st. Alte bunuri: edificiul Şcolii Primare confesionale, edificată în 1899, din lemn, în stare slabă.