Parohia Popești

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

Parohia Popești s-a reînființat în 25 ianuarie 1992, imediat după recâștigarea libertății Bisericii Greco-Catolice în urma evenimentelor din decembrie 1989, datorită faptului că mulți credincioși nu și-au pierdut credința (frecventând și în anii comunismului Biserica din catacombe și participând la slujbele ținute în orașul Cluj-Napoca).

Primele slujbe s-au ținut într-o casă particulară, iar în anul 1995 s-a construit o biserică din lemn, de mici dimensiuni, pe un teren donat de cantorul parohiei. Biserica poartă hramul "Schimbarea la Față", iar slujbele se țin în fiecare duminică și sărbătoare din anul 1995 până în prezent.

Fiind o parohie apropiată de Cluj-Napoca, mulți dintre preoți au servit comunitatea greco-catolică făcând cu greu față multelor solicitări din acea vreme. Printre aceștia amintim pe pr. Copândean Ioan (secretar episcopal la acea vreme, ce a venit să slujească în parohia Popești din încredințarea IPS George Guțiu). Au mai slujit preoții: pr. Felecan Aurel, pr. Marțian Tiberiu, pr. Nicula Dan, pr. Biriș Ovidiu Pius, și alții, iar din data de 7 februarie 2005 până în prezent slujește pr. Capătă Cristian-Florin.

În biserică avem icoane din calea crucii, cu mare însemnătate spirituală pentru credincioșii parohiei, pentru că ele au fost achiziționate și donate bisericii greco-catolice din Popești înainte de anul 1948.

POPEȘTI (Popfalău) (Jud. Cluj).

Plasa, judecătoria, percepția, telefon, telegraf, gara C.F.R., gara autobus în Cluj, oficiul poștal în Baciu. Se află la 6 km de sediul episcopal și la 6 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1700. Biserică din zid, edificată în 1890, renovată în 1942, în stare bună, consacrată în 1891 de Ioan Vancea. Poartă hramul Sfintei Treimi. Matricole din 1825. Vizitație canonică în 29 IX 1921.

Casă parohială din zid, cu 3 camere, edificată în 1935, în stare mijlocie, aflată lângă biserică. Casă cantorală în stare mijlocie.

Preot: Ioan Traica, paroh. Prim-curator: Teodor Cătană. Cantor: Petru Râpas, diplomat. Crâsnic: Simion Drăgan. Clopotar: Ioan Rus.

Suflete 718. Romano-catolici 9. – Asociații religioase: Reuniunea mariană 21 membre. Elevi 90.

Sesiunea: Bisericească prin reforma agrară: arător 8 j 800 st. Parohială veche – arător 8 j 33 st, prin reforma agrară: arător 13 j, fânaț 10 j. Cantorală veche – arător 2 j 854 st.