Parohia Runcu Salvei

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

RUNCUL SALVEI (Jud. Năsăud).

Plasa, judecătoria, poștă, telefon, telegraf în Năsăud, percepția, gara C.F.R., gara autobus în Salva la 7 km. Se află la 115 km de sediul episcopal și la 12 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, exista la 1452, trecută la Sfânta Unire în 1700. Biserică din lemn edificată în 1784, renovată în 1807, 1874, 1925, în stare slabă. Poartă hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Matricole din 1833. Vizitații canonice în 4 X 1763, 19-27 IX 1767, 20 X 1867, 30 VII 1920, 28 VI 1938.

Casă parohială din zid cu 4 camere, edificată în 1836, renovată în 1929-1937, în stare bună, aflată lângă biserică. Edificii economice 3 în stare bună.

Preot: Iulian Chita, administrator parohial. Prim-curator: Petru Angelini. Cantor: George Androne I. Vasile, diplomat. Crâsnic și clopotar: Grigore Pop I. Grigore.

Suflete 1512. – Asociații religioase: Agru 13 membri, Reuniunea mariană 76 membre. Elevi 188.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 10 j 553 st, fânaț 5 j 1450 st, pășune 1140 st. Parohială veche – arător 12 j 1054 st, fânaț 15 j 532 st, pășune 6 j 301 st. Alte bunuri: edificiul Școlii Primare confesionale, în stare bună, închiriat primăriei.

N.B.: Biserica are un clopot pe care stă scris �spes mea est Cristus�, din 1597.