Ziua Vieţii Consacrate celebrată la Cluj-Napoca

Publicat pe: 5 februarie 2009|Secțiunea: Ştiri|

Ziua Vieţii Consacrate a fost sărbătorită public la Cluj-Napoca duminică, 1 febr. a.c., la Catedrala „Schimbarea la Faţă”, când s-a desfăşurat Sfânta Liturghie Arhierească, celebrare la care au fost invitaţi călugări şi călugăriţe din cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla. Au fost prezente Surori din Congregaţia Maicii Domnului, Fraţi şi Surori din Ordinul „Sfântul Vasile cel Mare” (OSBM), Surori din Ordinul „Sfântul Iosif al Apariţiei”, Părinţi din „Societatea lui Isus”, ş.a.

În meditaţia la Sfânta Liturghie, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop Eparhial, a adresat un cuvânt special persoanelor consacrate: „Medităm astăzi la puterea rugăciunii în simplitatea inimii şi cu sinceritate, la puterea rugăciunii ca respiraţie a sufletului; puterea rugăciunii pe care o facem unii pentru ceilalţi, puterea rugăciunii pe care o putem face fiecare dintre noi pentru lume, pentru societatea în care trăim. Îi mulţumim lui Dumnezeu că există persoane care au dorit să-şi dedice întreaga viaţă rugăciunii, să-şi ofere viaţa, ca şi jertfă, lui Dumnezeu în rugăciune.

Mă adresez acum acestor persoane consacrate, călugări, călugăriţe, care şi-au oferit viaţa lui Dumnezeu. Lor li se adresează cuvântul din Decretul Perfectae Caritatis al Conciliului Vatican II. Ei sunt cei care trebuie să cultive, cu grijă statornică, spiritul de rugăciune şi rugăciunea însăşi, îndreptându-se către izvoarele autentice ale spiritualităţii creştine. În primul rând să aibă zilnic în mână Sfânta Scriptură, pentru ca, din citirea şi meditarea ei, să înveţe înalta ştiinţă a lui Hristos. În al doilea rând, să celebreze Liturghia Sacră, mai ales Misterul Preasfânt al Euharistiei. În al treilea rând, să iubească frăţeşte toate membrele Trupului lui Hristos, să respecte şi să iubească în spirit filial pe păstori, să simtă şi să trăiască tot mai mult cu Biserica, să se consacre misiunii ei. Norma supremă a vieţii călugăreşti este urmarea lui Hristos.”

image

În cadrul celebrării liturgice, a fost hirotonit întru sfânta diaconie subdiaconul Gabriel Marian Marincaş, prin punerea mâinilor Preasfinţiei Sale Florentin. Astfel, prin ritualul rânduit, un fiu al Bisericii şi-a pus cu totul viaţa în mâna lui Dumnezeu. Luni, 2 februarie, Sărbătoarea „Întâmpinării Domnului”, a fost o zi cu semnificaţie deosebită pentru Surorile Maicii Domnului, care, printr-o Sfântă Liturghie Arhierească, au aniversat 88 de ani de la fondarea Congregaţiei Maicii Domnului (CMD), în 1921, la Blaj, de către Mitropolitul de atunci, Vasile Suciu. În aceste momente solemne Surorile CMD şi-au reînnoit, în faţa Domnului, voturile ascultării, carităţii şi sărăciei.

În după-amiaza aceleiaşi zile, Sărbătoarea Persoanelor Consacrate din Cluj-Napoca a fost marcată în biserica Mănăstirii „Sfânta Macrina” a Surorilor Ordinului „Sfântului Vasile cel Mare”. Au participat Episcopul Eparhial Florentin, Mons. Mihai Todea, Vicar General, mai mulţi preoţi, călugări şi călugăriţe din Ordinele şi Congregaţiile religioase din cadrul Eparhiei, dar şi membri ai Ordinului Terţiar Bazilian. De asemenea, au fost de faţă reprezentanţi ai Bisericii Romano-Catolice clujene: persoane consacrate din Ordinul Surorilor Sociale şi din Ordinul Franciscan (care în acest an serbează 800 de ani de la fondare). S-a celebrat Slujba Vecerniei urmată de momente de rugăciune spontană. La invitaţia pr. capelan Marius Furtună, fiecare călugăr şi călugăriţă a depus la picioarele altarului o lumânare aprinsă, simbol al vieţii dăruite lui Hristos în caritate şi iubire deplină.

În acest cadru de rugăciune, pr. Marian Ţuţuraş OSBM a prezentat o reflecţie asupra condiţiei de persoane consacrate urmând îndemnul apostolic postsinodal Vita Consecrata a Sfântului Părinte Papa Ioan-Paul al II-lea, întemeiat pe Decretul Conciliului Vatican II, privind reînnoirea vieţii călugăreşti, Perfectae Caritatis: „Viaţa consacrată trebuie să devină într-adevăr viaţă în spirit. Aceasta înseamnă convertirea de la ‘eul’ propriu, ‘eul’ propriei congregaţii sau provincii, la un ‘noi’ al comuniunii şi misiunii ecleziale. Înseamnă depăşirea forţelor care conduc către moarte şi deschiderea faţă de viaţă. (…) Cel consacrat este chemat în mod radical să devină icoana vie a lui Hristos.”

image

În continuare, a fost evocat exemplul întemeietorului monahismului oriental, Sf. Vasile cel Mare, căruia Biserica i-a dedicat anul 2009: „Se împlinesc 1680 de ani de la naşterea, şi 1630 de ani de la mutarea la cer, a celui întru sfinţi Părintele nostru Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei… Aş dori să evoc două aspecte ale personalităţii Sf. Vasile cel Mare: mai întâi a întemeiat mănăstiri, fiind şi legislator al vieţii călugăreşti, el însuşi împărţindu-şi timpul între recitarea psalmilor, muncă manuală şi ajutorarea săracilor. El a declarat viaţa în comun a cenobiţilor ca superioară vieţii izolate a pustnicilor. Sf. Vasile cel Mare a numit comunităţile sale de călugări ‘ostaşi ai lui Hristos’. În al doilea rând, să-l evocăm pe Sf. Vasile cel Mare ca şi Doctor, Apostol şi Administrator: în timpul prigonirii ariene el a fost sufletul tuturor Bisericilor creştine. Din acest timp ne-a rămas corespondenţa ‘pentru apărarea credinţei şi sprijinirea sufletului’. (…) El ne dă un model de predicare populară, unde poezia, ştiinţa, filosofia se îmbină armonios, pentru a ne ridica de la priveliştea naturii până la realităţile supranaturale.”

Sfântul Vasile cel Mare este şi astăzi un model de urmat, nu doar pentru persoanele consacrate, în mod particular pentru Călugării Bazilieni, ci şi pentru toţi credincioşii creştini care sunt consacraţi lui Dumnezeu prin Taina Botezului. În încheierea serii de rugăciune, Preasfinţia Sa Florentin a dat binecuvântarea, mulţumind participanţilor la rugăciune, şi a rostit o povestioară-pildă despre simplitate şi sinceritate, despre nevoia de a ne înfăţişa în faţa lui Dumnezeu aşa cum suntem, pentru ca El să ne facă aşa cum doreşte.

V.S.- Biroul de presă