Adunarea Generală a Asociaţiei Caritas Eparhial Greco-Catolic, Cluj

publicat la 1 aprilie 2009 în Ştiri

În data de 23 martie a.c. a avut loc, la sediul Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, Adunarea Generală a Asociaţiei Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj. La întâlnire au participat membrii structurii de conducere a Asociaţiei, şedinţa fiind prezidată de Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu. După rugăciune şi cuvântul de introducere au urmat alte puncte importante propuse în ordinea de zi: primirea de noi membri, prezentarea raportului de activitate pe anul 2008, înfiinţarea de noi filiale Caritas la Gherla şi Borşa, propuneri referitoare la dezvoltarea Asociaţiei, raportul cenzorului, precum şi aprobarea bugetului pe anul 2009. De asemenea, un punct important pe ordinea de zi l-a constituit alegerea directorului general al asociaţiei.

Raportul de activitate al asociaţiei pe anul 2008, a fost prezentat de către directorul general, părintele Adrian Avram care a punctat principalele realizări dar şi dificultăţile pe care a trebuit să le depăşească pe parcursul anului trecut. S-au prezentat câteva date comparative, reflectând evoluţia asociaţiei pe parcursul întregului mandat de 5 ani, aflat la final.

Dintre multele realizări subliniate, trei au atras mai mult atenţia: Centrul social din oraşul Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 32, Casele sociale din comuna Chinteni, judeţul Cluj, precum şi Poliambulatorul din strada Ady Endre, nr. 19. Sunt trei proiecte foarte mari pentru strategia de viitor a Asociaţiei dar şi pentru persoanele care vor beneficia de locuinţele sociale ce se construiesc în comuna Chinteni, sub egida Caritas. Referitor la aceste proiecte, părintele Adrian Avram sublinia faptul că „iniţierea lor a fost posibilă prin implicarea unor parteneri interni şi externi. Dorim să-i amintim aici şi să transmitem mulţumirile din partea asociaţiei atât credincioşilor Bisericii noastre, autorităţilor locale, judeţene şi centrale, cât şi sponsorilor şi donatorilor. De asemenea, suntem recunoscători asociaţiilor caritabile din Vestul Europei, în special celor din Italia (Chiese dell´Est), Germania şi Franţa”. S-a subliniat faptul că pentru anul 2009 există finanţare pentru cele trei proiecte sus amintite.

În continuarea prezentării raportului anual de activitate, părintele Narcis Pop, director Caritas – filiala Bistriţa, a subliniat succint acţiunile, realizările şi proiectele de viitor ale Asociaţiei Caritas, care cunoaşte o importantă dezvoltare în oraşul Bistriţa. Un proiect aflat în pregătire îl reprezintă ridicarea unei case pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. S-a subliniat necesitatea identificării unor spaţii adecvate desfăşurării în bune condiţii a activităţilor dezvoltate în această filială.

Ultimul punct pe ordinea de zi l-a constituit alegerea directorului general. Conform prevederilor statutare, în urma votului Adunării Generale a Asociaţiei Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj părintele Adrian Avram a fost învestit într-un nou mandat ca director general al acestei asociaţii.

Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, concluzionând lucrările Adunării Generale a Asociaţiei Caritas, a mulţumit tuturor celor ce se implică în munca de ajutorare a persoanelor aflate în dificultăţi şi nevoi. Referindu-se la rolul Asociaţiei Caritas, Prea Sfinţia Sa sublinia faptul că „după multiple «zbateri şi încercări » avem astăzi o structură bine definită, organizată conform standardelor moderne şi funcţională în mai multe centre în Eparhia noastră. Putem spune că Asociaţia Caritas eparhial constituie acum nu doar un instrument util în domeniul social-caritativ, dar prin elanul şi amploarea acţiunilor sale şi un factor ce dinamizează dezvoltarea întregii Eparhii”.

Biroul de Presă al Episcopiei Române Unite cu Roma,
Greco-Catolică, de Cluj-Gherla

image

image

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *