Rugăciune la Cluj şi Băişoara, împreună cu fraţi şi surori din Comunitatea „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Bucureşti

Publicat pe: 8 aprilie 2009|Secțiunea: Ştiri|

image În perioada 2-5 aprilie 2009, Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla a primit vizita unor Fraţi şi Surori din Comunitatea „Sfântul Ioan Evanghelistul” (CSJ) din Bucureşti, care au susţinut un program de rugăciune şi meditaţie. Zilele petrecute împreună cu Fraţii Ioaniţi au fost coordonate de pr. Anton Crişan, Vicar cu preoţii, împreună cu Departamentul pentru Tineret al Episcopiei, ASTRU Cluj şi Grupul de rugăciune „Triumful Inimii Neprihănite”.

Joi, 2 aprilie, la Catedrala „Schimbarea la Faţă”, a avut loc comemorarea Papei Ioan Paul al II-lea, la 4 ani de la trecerea la Domnul. Programul a început prin Calea Crucii şi Sfânta Liturghie, şi în continuare, Rugăciunea Rozariului şi Adoraţia Euharistică cu Grupul „Triumful Inimii Neprihănite”. Pr. Dan CSJ şi pr. Martin CSJ au prezentat meditaţii pe tema „Misterul Crucii în viaţa Papei Ioan Paul al II-lea”. Fraţii au reamintit credincioşilor personalitatea marelui om, Servul lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea, care a adus lumina credinţei în întreaga lume creştină. Fratele Dan a accentuat mai ales ultimele zile ale vieţii sale pământeşti. A amintit ziua când, de la balconul de unde obişnuia să se adreseze mulţimii, buzele Papei n-au mai avut puterea să articuleze cuvinte, dar acesta a fost poate cel mai emoţionant discurs pentru cei prezenţi în Piaţa San Pietro: „S-a creat în piaţă un moment impresionant – să simţi dorinţa Papei de a se dărui, de a vesti iubirea lui Hristos, şi în acelaşi timp neputinţa sa, de a nu putea să scoată nici măcar un sunet: în acest fel Isus, în Sacramentul Euharistiei, ni se dăruieşte, în această tăcere. Isus ni se dăruieşte în acest fel ascuns şi ne invită pe fiecare dintre noi să intrăm în aceeaşi dăruire în adâncul inimii noastre”.

În meditaţia sa, fratele Dan a insistat asupra învăţăturii Sfântului Părinte asupra prezenţei reale a lui Isus în Sacramentul pe care ni l-a lăsat, în Euharistie: „Dar Isus nu este doar o prezenţă nemişcată între noi” – Papa Ioan Paul al II-lea a arătat că Euharistia este Jertfa, dăruirea lui Isus: „În Euharistie Isus este viu. În Euharistie Isus vine să ne întâlnească pe fiecare, să sfinţească sufletul nostru”. Fratele Dan a subliniat: „Euharistia este inima Bisericii. Isus a vrut ca iubirea cu care ne-a iubit pe fiecare să fie păstrată în inima Bisericii nemicşorată, nealterată. (…) Sacramentul Euharistiei este ca un focar de la care lumina şi căldura se răspândesc în toată Biserica”.

Vineri, 3 aprilie, s-a celebrat Liturghia Darurilor Înainte Sfinţite, cu studenţi ai Seminarului „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca, după care fraţii ioaniţi au coordonat un program de venerare a Sfintei Cruci. Pr. Dan a meditat pe tema „De la Crucea lui Hristos la crucea vieţii noastre”, arătând: „Crucea nu este numai o simplă suferinţă: în timp ce suferea, Isus a trăit în sufletul Său lucruri pline de sens, care ne dau viaţă, care ne dau lumină. În timp ce era batjocorit, Isus se ruga. În timp ce murea, El ne dădea viaţă. Din afară se vede numai suferinţa, însă dinlăuntru se vede iubirea lui Dumnezeu, iubirea lui Isus pentru Tatăl Său şi iubirea lui Isus pentru fiecare dintre noi. Dacă privim dinlăuntru, îl vedem pe Isus care ne priveşte pe fiecare cu această iubire. Şi atunci când rămânem sub privirea lui Isus, atunci când ştim că se uită la noi, că ne este alături, atunci suntem creştini şi nu mai putem trăi la fel ca înainte. Atunci până şi crucea pe care o avem de purtat o vom trăi altfel, vom trăi această legătură cu Isus, această iubire de la Isus.” A urmat o veghe de rugăciune, după care fiecare dintre cei prezenţi s-au închinat în faţa crucii.

Sâmbătă, 4 aprilie, fraţii ioaniţi au însoţit tinerii din ASTRU şi din parohiile clujene în excursia la Muntele Băişorii, unde Sfânta Liturghie celebrată de PS Florentin, avându-i alături pe pr. Cristian Goia, pr. Anton Crişan şi alţi preoţi, a fost urmată de o cateheză pornind de la Mesajul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea pentru Ziua Mondială a Tineretului din acest an. După-amiază programul a continuat cu o drumeţie pe Muntele Băişorii. Acţiunea a fost organizată de Departamentul pentru Tineret al Episcopiei de Cluj-Gherla, şi se înscrie în celebrarea locală a celei de-a XXIV-a Zile Mondiale a Tineretului, cu tema „Ne-am pus speranţa în Dumnezeul cel viu” (1Timotei 4,10).

Programul zilei s-a încheiat la Cluj-Napoca, în Capela „Sfântul Iosif” din Piaţa Cipariu, unde fraţii CSJ au susţinut o Adoraţie Euharistică pentru copii, prima adoraţie a copiilor în faţa lui Isus Euharistic. Au participat copii din parohia „Andrei Mureşanu”, copii din grupurile de cateheză, copiii de la Orfelinatul Maicii Domnului şi copii din parohia Mănăştur 1 Vest, cu toţii fiind invitaţi în faţa lui Isus pentru a se dărui Lui. Ei au fost bucuroşi să-i ofere lui Isus inima lor, să-i spună în gând, dar şi cu voce tare, pe rând: „Isuse, te iubesc!”

Ultima zi a vizitei, duminică 5 aprilie, fraţii şi surorile CSJ au participat la Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala „Schimbarea la Faţă”. După celebrarea liturgică PS Florentin a mulţumit oaspeţilor pentru rugăciune şi pentru prezenţă, invitându-i şi cu alte ocazii să însufleţească acţiuni din viaţa Eparhiei de Cluj-Gherla.

Comunitatea „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Bucureşti face parte dintr-o Congregaţie călugărească înfiinţată în anul 1975, în Elveţia, în jurul părintelui dominican Marie-Dominique Philippe. Este un Ordin contemplativ şi apostolic, încredinţat paternităţii Sfântului Apostol Ioan, Ucenicul preaiubit al lui Isus. Fraţii şi surorile din acest Ordin trăiesc pentru Biserica de astăzi harul pe care l-a primit Sfântul Ioan Evanghelistul. Ordinul cuprinde astăzi Fraţii, Surorile contemplative şi Surorile Apostolice ale Sfântului Ioan – trei Congregaţii distincte, care trăiesc în acelaşi spirit. Există aproximativ 550 de fraţi în mai mult de 70 de mănăstiri din întreaga lume.

În România, la Bucureşti, la cererea Arhiepiscopului Ioan Robu, membrii Comunităţii „Sfântului Ioan” au primit misiunea unui loc de viaţă călugărească în mijlocul Bucureştiului şi de a anima un centru spiritual pentru cei care doresc o formare creştină şi filosofică. Între anii 1995-2000, 2 fraţi din Comunitatea „Sfântului Ioan” au fost prezenţi şi la Cluj, activând în cadrul Seminarului greco-catolic „Sfântul Ioan Evanghelistul”. Fraţii şi Surorile acestui Ordin poartă în rugăciunea lor dorinţa Mântuitorului: „Ca toţi (ucenicii Săi) să fie una”.

Viorica Sabo, redactor DIRMM

image 

image

image