Închiderea Anului Paulin în Siria (III)

Publicat pe: 2 iulie 2009|Secțiunea: Ştiri|

Pelerinajul reprezentanţilor Sinodului Bisericii Române Unite în Siria

Ziua de duminică, 28 iunie a început cu celebrarea liturgică la Biserica dedicată convertirii Sfântului Apostol Pavel, o biserică ce se află în Damasc şi cuprinde o parte din drumul făcut de Sfântul Pavel, locul unde a avut viziunea luminoasă a Mântuitorului. Biserica, cu o arhitectură modernă, este în grija călugărilor franciscani, cei care au primit Delegaţia oficială. Aici s-a celebrat Sfânta Liturghie, după care a urmat un cuvânt al Cardinalului Antonio Maria şi a Patriarhului Gregorios III. Delegaţia Ierarhilor a fost invitată în continuare să viziteze Sanctuarul – acea porţiune de drum (către Damasc dinspre Ierusalim), pe care s-a convertit Sfântul Pavel. Aici s-au făcut câteva rugăciuni de binecuvântare şi s-a recitat o Litanie a sfinţilor şi apoi s-a dat binecuvântarea din partea Cardinalului. Erau prezenţi membri Delegaţiei, precum şi un numeros grup de surori din Siria şi un grup de credincioşi sirieni.

image

În continuare s-a luat micul dejun la hotel, moment după care Episcopii au fost invitaţi din nou la Patriarhia Melkită pentru a continua Academia pe care Patriarhul o organizase cu ocazia acestor zile festive. În această zi a vorbit Episcopul Auxiliar şi alţi trei episcopi: Episcopul armeano-catolic, Episcopul siro-catolic şi Episcopul catolic maronit, despre situaţia bisericilor lor în Siria. A vorbit şi un doctor în arheologie despre anumite vestigii arheologice şi urme creştine din zona Damascului, respectiv a Siriei.

După masă, întreaga Delegaţie a fost invitată să participe la Moscheea Omayyad, care se află în cadrul citadelei. Episcopii au fost primiţi la moschee, în sala de recepţie, de către Muftiul-şef al Moscheei şi de către Ministrul Protocoalelor Culturale Islamice. Erau de faţă şi mulţi oameni de cult islamici.

Primul cuvânt l-a avut ministrul care, după ce a salutat Delegaţia, s-a adresat Patriarhului Gregorios spunându-i, că pe el nu trebuie să-l mai salute fiindcă este ca la el acasă. Cuvântarea a continuat într-o notă de optimism, de ecumenism şi de pace, ministrul rostind şi un citat (pe de rost) – câteva fraze din Coran despre Naşterea Domnului nostru Isus Hristos şi despre naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că, paradoxal, în această moschee a umaizilor, se află şi o relicvă importantă a Sfântului Ioan Botezătorul. Ministrul a mai vorbit despre faptul că în Siria există o cultură şi o tradiţie comună şi această cultură trebuie protejată. A subliniat că Siria este considerată şi ea o ţară sfântă, un loc de pelerinaj, şi acest pământ sfânt de comuniune are nevoie de colaborare şi de pace. A spus totodată, că Biserica Melkită este un exemplu de ecumenism, dar şi locaşul în care se află capul Sfântului Ioan Botezătorul este de asemenea un reper de ecumenism.

image

În continuare, Muftiul Moscheei a vorbit despre Siria, ca şi o ţară a iubirii şi a păcii, a vorbit despre Damasc, ca şi capitală a culturii arabe, Damascul fiind considerat izvor al întregii culturi arabe şi unul dintre cele mai glorioase situri arheologice din zonă. După ce a vorbit despre Siria, despre cultură, amintindu-l şi pe Preşedinte, Muftiul a încheiat foarte dur, spunând despre „opozantul Israel” care nu lucrează după justiţie, care-i persecută şi pe musulmani şi pe creştini. Acest final dur ne arată că, de fapt, toate discursurile despre pace, despre înţelegere, despre optimism, exprimă o dorinţă reală de pace în condiţiile în care există mari tensiuni la nivel internaţional, între ţări.

După acest discurs a fost invitat Cardinalul Antonio Maria, care a adresat un foarte scurt cuvânt celor prezenţi şi apoi a vorbit Patriarhul Gregorios al III-lea, în stilul său plin de zel şi de conţinut. A început, spunând că fiecare îşi are religia lui, dar chiar dacă noi, în aparenţă, suntem separaţi, să nu uităm că toţi ne aflăm sub acelaşi cer şi toţi sperăm în aceeaşi fericire eternă, deci avem cel puţin două elemente care actualmente ne unesc. Faptul că suntem pe acelaşi pământ, sub acelaşi cer, şi faptul că ne îndreptăm spre aceeaşi patrie, eternitatea şi fericirea veşnică. Mesajul a fost foarte optimist, un mesaj în care Patriarhul nu a uitat să prezinte întreaga delegaţie, cu toţi reprezentanţii ei, făcând şi enumerarea ţărilor prezente: 39 de Conferinţe Episcopale cu reprezentanţi din Chile, Brazilia, Franţa, Scoţia, Olanda, Ucraina, România, Spania, Polonia, Austria, Germania, Anglia, Mexic, Maroc. Unele ţări au trimis episcopi, altele au trimis reprezentanţi de seamă, preoţi şi laici, erau delegaţii care aveau în componenţa lor câte 5 persoane, episcopi, preoţi şi laici sau persoane consacrate.

Vizita în Moscheea Omayyad, a continuat la mica clădire unde se află capul Sfântului Ioan Botezătorul, într-un sarcofag imens, acoperit cu un linţoliu brodat cu caractere arabe. Este o clădire cu un aspect bizantin, dar care are şi o semilună, ea se află chiar în centru, în interiorul Moscheei. Aici Patriarhul Gregorios al III-lea a făcut o rugăciune în onoarea Sfântului Ioan Botezătorul şi a dat o binecuvântare. „Am rămas uimit pentru faptul că, creştinii s-au putut ruga în moschee, au putut să-şi facă cruce, au putut să cânte tropare, au putut să se roage lui Hristos şi sfinţilor, totul în prezenţa a 4 muftii şi a 10-20 alţi oameni de cult islamici, totul fără nici cel mai mic semn de ostilitate. M-am bucurat foarte mult pentru această atmosferă într-adevăr ecumenică”, a spus PS Florentin referindu-se la acest moment.

image

Următorul punct pe ordinea de zi a fost vizita la Patriarhul grec-ortodox Ignaţiu IV (Hazim), la Patriarhia Ortodoxă. Drumul spre Patriarhie trece prin câteva cartiere mărginaşe ale Damascului, printr-o zonă cu o coloratură specifică, tradiţională, cu străzi foarte strâmte, cu mici minarete făcute în arhitectura clasică arabă a caselor.

La Patriarhia greacă-ortodoxă cu o curte monumentală, s-a intrat mai întâi în Biserica Catedrală Ortodoxă, pentru închinăciune. Biserica este foarte asemănătoare Catedralei Melkite, cu un iconostas alb de marmură sculptată şi chiar şi stilul icoanelor este acelaşi, adică mai mult spre cel latin. Din curtea interioară, urcându-se scările de marmură, s-a intrat în sala de primire a Patriarhului grec-ortodox unde Delegaţia a fost întâmpinată cu multă căldură, fiecare membru fiind salutat personal de către Patriarh. A urmat un scurt discurs de bun-venit, după care Patriarhul a apreciat ca un gest foarte frumos faptul că Delegaţia a dorit să-i facă această vizită. Preafericirea Sa a spus că iniţiativa Patriarhului Gregorios al III-lea este bine-venită, adăugând, cu un zâmbet: „cu siguranţă, noi, aici, nu suntem atât de schismatici, cum sunt în alte părţi”, o glumă apreciată de cei prezenţi. A continuat, spunând: „Suntem copii ai aceleiaşi familii. Fiecare familie are mai mulţi fii care sunt diferiţi, dar să nu uităm că, deşi ei au o identitate diferită, totuşi poartă acelaşi nume de familie”. După aceea a citat din cuvântul Sfântului Ioan Evanghelistul, „Dumnezeu este iubire”, „şi prin urmare, această iubire trebuie să ne unească şi între noi”. În continuare Patriarhul a vorbit despre prietenia care îl uneşte cu Patriarhul Gregorios, încă din anul 1962, când s-au cunoscut, menţionând faptul că fiecare îşi îndeplineşte misiunea sa, în rolul pe care îl are, dar există o bucurie deosebită de a fi împreună în acţiunile pe care le au creştinii în aceste zone – desigur fiind o minoritate creştină, (trebuie spus că în Siria marea majoritate este islamică, de aceea creştinii sunt poate mai uniţi între ei). „Prezenţa creştinilor în Siria e foarte semnificativă, pentru că este o ţară sfântă, sunt locuri sfinte pentru Biserica creştină”. De asemenea, a menţionat încrederea pe care o au unul în celălalt şi faptul de a dori să se întâlnească. După aceea, Patriarhul Gregorios a luat cuvântul şi a vorbit despre relaţiile cordiale pe care le are cu Patriarhul Ignaţiu, amintind cum, de multe ori, se sfătuiesc împreună, cum atunci când se întoarce din anumite călătorii făcute în străinătate îl contactează telefonic pe Patriarhul Ortodox pentru a-l întâlni şi a-i propune diferite iniţiative, pentru a se consulta cu el asupra anumitor propuneri şi astfel, cei doi Patriarhi într-adevăr sunt împreună prin această comuniune creştină. În încheierea vizitei s-au făcut prezentări şi s-au oferit cadouri.

După vizita la Patriarhul grec-ortodox Ignaţiu, Delegaţia s-a îndreptat spre Biserica Tel Kawkab unde, după anumite tradiţii ar fi avut loc convertirea lui Saul. Există două tradiţii, unii spun că textul din Faptele Apostolilor vorbeşte despre Saul care a avut viziunea lui Isus la poarta Damascului, dar în cap. IX, vs. 3 se spune, „Dar pe când călătorea el şi se apropia de Damasc, o lumină din cer ca de fulger l-a învăluit deîndată”. Pornind de la acest text, unii susţin că viziunea lui Pavel s-a întâmplat în momentul în care el vedea Damascul la orizont. Alţi cercetători, ghidându-se după cap. IX, vs. 8, „şi luându-l de mână l-au dus în Damasc” – susţin că Saul a fost mult mai aproape de poarta Damascului.

Delegaţia Ierarhilor Catolici a vizitat acest locaş de închinăciune aflat în posesia Patriarhatului Grec-Ortodox, unde oaspeţii erau aşteptaţi de o mare mulţime de credincioşi, fanfara Patriarhiei cu sunete de trompete şi de tobe, în prezenţa unui numeros cler ortodox, începând cu Beatitudinea Sa Patriarhul Ignaţiu, continuând cu mulţi preoţi, diaconi, subdiaconi, un cor mixt, presă, oficialităţi, ministrul turismului, Marele Muftiu al Siriei Dr. Ahmad Badreddin Hassoun, şi câţiva alţi Mari Ierarhi ai musulmanilor.

Patriarhul a început ritualul Vecerniei, după care au urmat discursurile. Patriarhul Ignaţiu a vorbit în arabă, apoi l-a invitat la microfon pe Cardinalul Antonio Maria Rouco, care a vorbit în spaniolă cu traducere simultană în arabă. Cardinalul a amintit despre arta comuniunii şi a înţelegerii pe care noi trebuie să o învăţăm de la Sfântul Apostol Pavel, specificând faptul că Sfântul Părinte, prin prezenţa sa, extinde binecuvântarea apostolică şi asupra Bisericii Ortodoxe, şi asupra bisericilor din întreaga Sirie. A urmat la cuvânt Marele Muftiu al Siriei, care a vorbit în limba arabă, trezind o emulaţie deosebită în publicul ascultător. După acest moment a fost invitat la microfon Ministrul turismului.

După încheierea ceremoniei a urmat o cină organizată de către Ministrul bunurilor culturale islamice. La această cină invitaţii au ascultat o orchestră care a interpretat cântece tradiţionale în limba arabă, un moment special fiind dansul arab executat de trei dansatori îmbrăcaţi în costume deosebite.

Vezi Albumul foto