Adunarea Generală AGRU

Publicat pe: 9 septembrie 2009|Secțiunea: Ştiri|

În perioada 4-6 septembrie 2009, s-au desfăşurat la Centrul Spiritual „Manresa”, din Cluj-Napoca, lucrările Adunării Generale ordinare anuale A.G.R.U. Întâlnirea a avut următoarea temă: „Căutaţi-mă şi veţi trăi”, motto-ul fiind: „Amintiţi-vă de conducătorii voştri care v-au predicat Cuvântul lui Dumnezeu; vedeţi cum şi-au sfârşit viaţa, şi imitaţi-le credinţa. Ieri şi azi şi pentru totdeauna, Isus Cristos este acelaşi” (Evrei 13, 7-8). La lucrări au participat delegaţi din cele cinci Eparhii şi din Vicariatul de Bucureşti.

Participanţii s-au bucurat de prezenţa în mijlocul lor a doamnei profesoare Viorica Lascu, preşedinte de onoare al A.G.R.U. Din partea Eparhiei gazde, a participat la deschiderea lucrărilor Monseniorul Mihai Todea, Protosincel al Eparhiei de Cluj-Gherla (care a prezidat Sf. Liturghie de deschidere), iar din partea Federaţiei Acţiunii Catolice (ACRO), domnişoara Codruţa Fernea, secretar. Pe ordinea de zi a primei zile s-au aflat: Mesajul Mons. Mihai Todea, Meditaţia pe marginea temei şi a motto-ului propusă de Pr. Vicar Jud. drd. Coriolan C. Mureşan (Vicar Jud. al Eparhiei de Lugoj şi Asistent spiritual naţional AGRU), Mesajul din partea ACRO citit de d-ra Codruţa Fernea, discursul d-nului Lector univ. dr. Alin Tat (Preşedintele Asociaţiei) precum şi prezentarea situaţiei la nivel eparhial a Asociaţiei.

În cea de-a doua zi a lucrărilor, Ierarhul locului, PS Florentin (Episcop de Cluj-Gherla) a vorbit despre importanţa Asociaţiilor de laici, susţinând implicarea laicilor în acţiuni care să răspundă nevoilor pastorale actuale ale Bisericii noastre. Preşedintele Asociaţiei, Lector univ. dr. Alin Tat, împreună cu Asistentul spiritual naţional, Pr. Vicar Jud. drd. Coriolan C. Mureşan, au prezentat Proiectul formativ „Voi sunteţi prietenii mei” şi Itinerariul formativ pentru sectorul adulţi, materiale realizate şi propuse de către ACRO.

Preşedinţii eparhiali ai A.G.R.U. sau delegaţii desemnaţi au prezentat activităţile pe care A.G.R.U. le-a organizat sau le-a sprijinit într-un fel sau altul în propriul teritoriu precum şi problemele cu care se confruntă.

Pentru că Statutul actual al Asociaţiei funcţionează „ad experimentum”, au fost lansate câteva propuneri de modificare a unor articole, urmând ca Statutul să fie definitivat la o Adunare generală extraordinară, pregătit astfel spre a fi înaintat PF Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major, pentru aprobare.

Până în mai 2010, în toate Eparhiile se vor organiza alegeri pentru noile Consilii directoare, urmând ca în mai 2010 să se aleagă Consiliul director naţional.

În perioada următoare AGRU va încerca să intensifice colaborarea cu alte Asociaţii laicale greco-catolice, dorindu-se o reflexie comună cu Asociaţiile ASTRU şi cu ATCM referitoare la o strategie comună a apostolatului laic organizat.

Se doreşte reluarea tradiţiei din perioada interbelică cu „Ziua AGRU” precum şi sprijinirea unei campanii de rugăciune pentru familie. Asociaţia va înainta în acest sens propuneri Sinodului Episcopilor.

De asemenea, a fost prezentat calendarul AC pentru anul asociativ 2009 – 2010 şi au fost propuse activităţi pe care AGRU să le desfăşoare în perioada următoare. Printre activităţile din noul an asociativ vor fi: „Zilele Acţiunii Catolice” între 18-25 octombrie; 6-7 noiembrie Adunarea generală extraordinară la Deva; 28-30 mai 2010 Adunare generală ordinară la Cluj-Napoca. Restul activităţilor sunt la nivel eparhial sau fac parte din proiectele Federaţiei ACRO.

Următoarea întâlnire a reprezentanţilor AGRU va avea loc la Deva în zilele de 6-7 noiembrie 2009.

Prof. Cecilia Frăţilă
Secretar naţional AGRU

image

image