Broşură ASTRU Cluj pentru Postul Crăciunului

Publicat pe: 26 noiembrie 2009|Secțiunea: Apariții editoriale|

Asociaţia Tineretului Român Unit (ASTRU) Cluj a scos, sub titlul „Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”, o broşură prin care propune scurte meditaţii şi rugăciuni pentru parcurgerea Postului Crăciunului în pregătire pentru Sărbătoarea Naşterii Domnului 2009. Lucrarea, care este de uz intern şi a apărut cu sprijinul asociaţiei Renovabis, „este un mic îndrumător pentru a te ajuta să te apropii de Dumnezeu în fiecare zi, pregătindu-te pentru marea sărbătoare a Naşterii Domnului”.

Pentru fiecare zi, broşura conţine un fragment din cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia zilei; un scurt comentariu, scris de studenţii Seminarului Teologic Sf. Ioan Evanghelistul din Cluj-Napoca, care ajută la transpunerea în viaţa de zi cu zi a cuvântului Evangheliei; o rugăciune din Orologhion pentru dialogul personal cu Dumnezeu; o propunere de gest care permite punerea în practică a cuvântului lui Dumnezeu. „Această hrană spirituală ne va ajuta să progresăm zi de zi şi ne va fi un sprijin în drumul nostru către mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu ne va însoţi în această pregătire pentru Sărbătoarea bucuriei Naşterii Mântuitorului nostru Isus Hristos în ieslea din Betleem. Această bucurie să o avem şi noi şi să o transmitem mai departe prin gesturi de iubire. Să spunem şi noi cu îngerii care au adus vestea păstorilor ‘Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace între oameni bunăvoire’, primindu-l pe pruncul Isus în ieslea sufletului nostru”.

PS Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, salută această iniţiativă: „Ce poate fi mai frumos pentru un tânăr cu suflet curat şi gând înalt decât să însoţească fiecare zi a vieţii sale cu un gând profund din Sfânta Scriptură, cu o meditaţie şi o faptă pioasă! Prin această lucrare, tineri se adresează tinerilor pentru a-i ajuta în drumul de pregătire pentru Sărbătoarea Naşterii Domnului oferindu-le zilnic hrana spirituală necesară… Felicităm ostenitorii care au pus împreună Cuvântul Domnului şi aceste cugetări, şi binecuvântăm pe toţi cei care cu vrednicie şi cu frică de Dumnezeu vor citi aceste rânduri”.

Via Cluj.ASTRU.ro

image