Ziua Vieţii Consacrate în Cluj-Napoca

Publicat pe: 3 februarie 2010|Secțiunea: Ştiri|

Reprezentanţii Episcopiei de Cluj-Gherla, împreună cu responsabilii persoanelor de viaţă consacrată, au celebrat în ziua de 31 ianuarie 2010, Duminica a II-a a Triodului, Ziua Vieţii Consacrate, zi pe care Biserica Catolică o celebrează în fiecare an, în data de 2 februarie. Cu acest prilej, în Catedrala clujeană Schimbarea la Faţă, au fost invitaţi reprezentanţi şi reprezentante din partea comunităţilor de viaţă consacrată de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla, care au luat parte la Sfânta Liturghie arhierească. Fraţii şi surorile din diferitele Ordine şi Congregaţii călugăreşti au intrat în procesiune în Catedrală, împreună cu Episcopul eparhial şi preoţii celebranţi. O lumină a răsărit în acest fel lumii din taina în care viaţa lor se desfăşoară, o lumină a Bisericii vizibilă doar Celui căruia şi-au dedicat fiecare zi şi care acum, pe durata celebrării liturgice, a strălucit tuturor.

În predica la Sfânta Liturghie, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, a prezentat credincioşilor laici persoanele consacrate din cadrul Eparhiei, menţionând: „Pontiful roman Ioan-Paul al II-lea, în scurta sa vizită la Bucureşti, din luna mai 1999, asemăna România cu Grădina Maicii Domnului. Noi considerăm că această grădină este numită astfel tocmai datorită florilor frumoase şi diversificate care se găsesc în ea, considerăm că această grădină este împodobită şi de persoanele de viaţă consacratăTrebuie să ştiţi că multe din darurile pe care Biserica şi fiecare dintre noi le primim le datorăm acestor persoane. În viaţa lor există o parte nevăzută şi necunoscută, dar există şi partea văzută şi cunoscută a apostolatului sub diferite forme, pe care aceste comunităţi de viaţă consacrată îl fac în sprijinul diferitelor persoane, instituţii, în primul rând în sprijinul Bisericii, în diferitele domenii: asistenţă socială, învăţământ, cateheză, ş.a. De aceea, se cuvine să oferim şi noi rugăciunile noastre pentru aceste persoane, pentru comunităţile lor, pentru idealurile lor sfinte. Trăim într-o lume care are nevoie de exemple de sfinţenie”.

La încheierea ceremonialului liturgic, protagoniştii momentului sărbătoresc au prezentat, pe rând, câte un cuvânt despre specificul vieţii de rugăciune şi de apostolat al fiecărei comunităţi de viaţă consacrată:

Ordinul Surorilor Sfântului Vasile cel Mare a fost prezentat de Sr. Bernadeta OSBM, din ale cărei cuvinte redăm: „Idealul unei surori baziliene este dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, izvorâte dintr-o credinţă vie şi puternică. Acesta este mesajul pe care dorim să-l transmitem fraţilor şi surorilor care trăiesc într-o lume ce pare a fi insensibilă faţă de Dumnezeu”. În Eparhia de Cluj-Gherla, Surorile Baziliene se află la Mănăstirea Sfânta Macrina din Cluj-Napoca şi Mănăstirea Bunavestire din Gherla. Ele îşi desfăşoară apostolatul prin educarea copiilor la Grădiniţa Sfânta Ana, prin educarea pentru viaţă a viitoarelor mame la Cabinetul Providence de obstretică-ginecologie, prin cateheza pe care o fac în diferite parohii. De asemenea surorile sunt prezente la Policlinica fără plată „Sfânta Familie”, la Centrul Spiritual Manresa, la Librăria „Viaţa Creştină”, la Biblioteca Facultăţii de Teologie, la Catedrala Schimbarea la Faţă, la Liceul Teologic Inocenţiu Micu; totodată ele confecţionează şi ornate pentru preoţi şi diaconi.

În continuare, Sr. Cruciţa CMD a prezentat Congregaţia Surorilor Maicii Domnului: înfiinţată la 2 februarie 1921 la Blaj, a fost prima Congregaţie feminină din Biserica Greco-Catolică. În Cluj-Napoca, Congregaţia are în jur de 40 de surori care „continuă să-şi trăiască propria carismă, împărtăşind vocaţia maternităţii spirituale a Maicii Domnului”. Apostolatul surorilor CMD este „primire şi dăruire în credinţă a lui Isus după modelul Preasfintei Fecioare Maria” prin : îngrijirea şi educarea copiilor abandonaţi la Casa de tip familial „Maica Domnului”, însoţirea umană şi spirituală a tinerelor studente în cadrul Comunităţii din Casa Providence; apostolat liturgic la Mănăstirea Maicii Domnului; activităţi cu copiii şi tinerii. Surorile CMD sunt prezente în diferite instituţii de învăţământ, la Seminarul Teologic Sf. Ioan Evanghelistul. „Rugăciunea şi suferinţa surorilor în vârstă şi rugăciunea şi activitatea surorilor tinere sunt un patrimoniu spiritual de mare valoare care cuprinde şi intenţiile de rugăciune şi nevoile multor credincioşi” – s-a arătat în încheierea prezentării.

Congregaţia „Sfântului Iosif al Apariţiei” este prezentă în Cluj-Napoca prin două surori, o româncă şi o italiancă. Este o Congregaţie misionară care activează pe toate continentele, întemeiată de Sfânta Emilia, în 1132. În România, surorile sunt prezente din anul 1992, iar în Cluj, fac parte din parohia Coborârea Spiritului Sfânt. „Prin prezenţa noastră, prin mici gesturi de caritate, dorim să fim un semn viu al iubirii lui Dumnezeu” – a arătat Sr. Enza. Surorile s-au dedicat îngrijirii bolnavilor la domiciliu, a celor nevoiaşi şi marginalizaţi. Urmând exemplul Sfântului Iosif, surorile doresc să slujească planului lui Dumnezeu în Cluj-Napoca.

O soră din cadrul Societăţii Surorilor Sociale a arătat că sunt o Societate Apostolică de Drept Pontifical, fondată în 1923, o Comunitate unită în speranţă, dedicată în special Spiritului Sfânt. Scopul şi carisma Ordinului este „a-L preamări pe Dumnezeu şi a colabora la activitatea mântuitoare a lui Isus Cristos, a face prezentă în lume iubirea sfinţitoare a lui Dumnezeu”. Surorile participă la misiunea socială a Bisericii după spiritualitatea benedictină, dar trăită într-o formă adaptată timpului prezent; ele nu poartă veşminte călugăreşti decât în momentele de sărbătoare, când poartă culorile alb şi gri. Surorile sunt prezente în 10 ţări din trei continente, se află în şcoli, universităţi, spitale, în presă, în cabinete de consiliere, în diferite mişcări religioase ş.a. În România ele se află în cadrul Arhiepiscopiei de Alba-Iulia şi în Episcopia de Iaşi. În Cluj, surorile sunt profesoare, psihologi, asistente sociale, activitatea lor fiind pusă sub deviza „Ora et labora”.

Din partea ordinelor masculine, a fost invitat la cuvânt pr. Pablo Guerrero Rodriguez, provincial al Societăţii lui Isus, care a fost fondată în anul 1540, la Roma, în timpul Papei Paul al III-lea. Întemeietorul Ordinului a fost Sf. Ignaţiu de Loyola, iar scopul fondării Ordinului a fost acela de a servi Biserica sub ascultarea Papei, Vicarul lui Cristos pe pământ. Sf. Ignaţiu a ales ca punct de referinţă pentru noul Ordin textul evanghelic ce se referă la alegerea celor 12 apostoli de către Isus Cristos. Isus a chemat apostolii în primul rând ca aceştia să fie cu El, în al doilea rând ca să fie trimişi pentru a predica şi, în al treilea rând, să alunge demonii – această chemare reprezintă şi misiunea iezuiţilor. Iezuiţii se află peste tot în lume, sunt în număr de 19.000, dintre care 6.000 în Europa şi 24 de fraţi în România: în Bucureşti, Iaşi, Satu-Mare şi Cluj-Napoca. Dorinţa Fraţilor Iezuiţi este: să fie cu Isus şi să-i ajute pe oameni să fie cu Isus. În Cluj-Napoca, funcţionează Centrul Manresa, un centru de spiritualitate deschis tuturor celor ce doresc să participe la programele de exerciţii spirituale organizate de părinţii iezuiţi. O altă parte a misiunii este predicarea în diferitele biserici şi alungarea demonilor – adică lupta cu egoismul, sărăcia, nedreptatea, atacurile împotriva vieţii, acesta fiind motivul pentru care iezuiţii se ocupă de copiii cu probleme, de refugiaţi şi de alte categorii sociale care au nevoie de ajutor. Pr. Pablo a încheiat cu o invitaţie la rugăciune pentru viaţa şi activitatea în Cluj-Napoca a Societăţii lui Isus, pentru o susţinere reciprocă în sânul Bisericii.

Ordinul Sfântului Vasile cel Mare a fost prezentat de pr. Laurean Daboc, care, în introducere, a vorbit despre Sfântul Vasile cel Mare, întemeietorul Ordinului Bazilian şi întemeietor al monahismului apusean, explicând: „Călugării bazilieni trăiesc valorile pe care le-a trăit Sf. Vasile cel Mare. Ordinul Sf. Vasile cel Mare a fost prezent în România încă din anul 1700, de la începutul Bisericii Greco-Catolice. Astăzi fraţii bazilieni se află în Eparhia de Cluj-Gherla, prin Comunităţile de la Cluj-Napoca, Mintiu Gherlii şi Molişet”. Pr. Laurean a amintit ca reper de spiritualitate baziliană cunoscutul punct liturgic de la capela din strada Gheorghe Lazăr, loc de rezistenţă al greco-catolicismului, având în centru activitatea pr. Silvestru Augustin Prunduş, cel care a fost un exemplu şi a avut un rol important în refacerea Ordinului Sf. Vasile cel Mare după anii de prigoană comunistă. Fraţii Bazilieni doresc să trăiască valorile simple ale Sf. Vasile cel Mare, ei îndeamnă tinerii să se întoarcă la Sfânta Scriptură, la rugăciune, la o activitate dedicată Bisericii. Obligaţia cea mai importantă a călugărilor este rugăciunea, dar ei desfăşoară şi activităţi pastorale. Pr. Laurean a îndemnat credincioşii să meargă în pelerinaj la mănăstirile lor, unde se pot apropia de Dumnezeu. Fraţii bazilieni se ocupă pastoral de două parohii, de asemenea primesc grupuri de tineri şi preoţi pentru diferite activităţi de reculegere sau exerciţii spirituale. În încheiere, a chemat la rugăciune pentru ca Ordinul Bazilian să crească şi să poată ajuta Biserica Greco-Catolică.

În aceeaşi zi de duminică, 31 ianuarie, începând cu ora 18, Mănăstirea Sfânta Macrina a Ordinului Sfântului Vasile cel Mare a găzduit un alt moment al celebrării Zilei Vieţii Consacrate la Cluj-Napoca: fraţii şi surorile din diferitele comunităţi de viaţă religioasă s-au reunit pentru a se ruga împreună Vecernia. După rugăciune, pr. Anton Crişan, consilier eparhial cu preoţii şi persoanele consacrate, a ţinut un cuvânt de învăţătură despre modelul prin excelenţă din acest an al preoţilor, Sfântul Paroh din Ars, Ioan Maria Vianney. Au fost prezenţi PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, pr. Marius Furtună, capelan al Mănăstirii Sf. Macrina, Maica Valentina, superioara provincială a Surorilor Baziliene, persoanele consacrate din cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla alături de care au venit la momentele de comuniune fraţi şi surori din Biserica Romano-Catolică.

În faţa Sfântului Altar, în dreptul icoanelor lui Isus şi a Preasfintei Fecioare Maria, s-a amenajat un spaţiu în care fiecare Ordin şi Congregaţie de viaţă consacrată a depus câte o icoană reprezentativă, unde, la încheierea slujbei Vecerniei, toate persoanele consacrate au adus lumânări aprinse, simbol al vieţii oferite lui Dumnezeu, al inimii aprinse de iubirea lui Hristos care oferă, oricui se apropie, lumină şi căldură, pace şi aspiraţie spre înalt.

Marţi, 2 februarie, la Sărbătoarea Întâmpinării Domnului şi Ziua Vieţii Consacrate în întreaga Biserică Catolică, la Mănăstirea Surorilor Maicii Domnului din Cluj-Napoca s-a desfăşurat Sfânta Liturghie arhierească – o nouă sărbătoare a vieţii oferite lui Cristos în Congregaţia care a fost înfiinţată chiar într-o zi de 2 februarie, în anul 1921, la Blaj, de Mitropolitul Vasile Suciu, dorind ca surorile „să aibă la suflet problema mare şi ardentă de a apropia neamul nostru cât mai mult de Domnul, prin credinţă vie”.

Viorica Sabo, DIRMM

imagine

imagine

imagine