Vizita ad limina a Episcopilor din România (luni, 8 februarie)

Publicat pe: 9 februarie 2010|Secțiunea: Ştiri|

După ce toţi Episcopii am ajuns, duminică, 7 februarie, în cursul după-amiezii, la Roma, în ziua de luni, 8 februarie, ne-am întâlnit, cu bucurie, la sacristia cea mare din Bazilica Vaticană, la ora 7.15, pentru a ne pregăti să celebrăm împreună Sfânta Liturghie, la mormântul Sfântului Petru, care se află sub Altarul principal al Bazilicii, sub Altarul Confesiunii. Au participat toţi Episcopii membri ai Conferinţei Episcopale Române, şi Sfânta Liturghie a fost celebrată în rit latin de către IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan Robu, preşedintele Conferinţei Episcopale, având alături pe Preafericirea Sa Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major de Făgăraş şi Alba-Iulia, şi Înalt Preasfinţia Sa Gyorgy Jakubinyi, Arhiepiscop de Alba-Iulia. Au concelebrat şi toţi ceilalţi Episcopi şi câţiva preoţi însoţitori ai acestui grup. A fost o Liturghie profund trăită, celebrată pe locul unde se află cel căruia Hristos i-a spus: „Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da cheile Împărăţiei Cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri” (Matei 16,18-19).

Cu multă emoţie, la încheierea acestei Sfinte Liturghii ne-am deplasat la mormântul Servului lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea, unde am spus împreună o rugăciune şi am încredinţat aceste zile de vizită Servului lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea, Pontiful Roman care a fost şi considerăm că este încă de mare ajutor Bisericii noastre.

După acest prim moment de comuniune ne-am reîntors la Colegiul Pio Romeno, unde suntem cazaţi, respectiv la celelalte locuri de cazare pentru Episcopii de rit latin, şi ne-am reîntâlnit la ora 9.30 pentru prima vizită din cadrul vizitelor care se desfăşoară la Congregaţiile şi Consiliile Curiei Romane.

La ora 9.30 am început discuţiile la Congregaţia pentru Institutele de Viaţă Consacrată, unde am fost primiţi de către pr. Sebastiano Paciolla, călugăr cistercian, subsecretarul acestei Congregaţii, împreună cu 5 membri ai Congregaţiei. După ce a fost prezentat dicasterul şi membrii săi, preşedintele Conferinţei Episcopale din România a făcut o prezentare a membrilor Conferinţei prezenţi la acest moment şi apoi a dat cuvântul Episcopilor, pentru a pune întrebări sau a cere lămuriri la acest dicaster. Au fost întrebări legate de modalitatea de înfiinţare a unei noi Congregaţii, întrebări legate de anumite Congregaţii care se află pe teritoriul ţării noastre, a fost o lămurire cerută şi despre „Ordo Virginum” – Ordinul Fecioarelor Consacrate şi de asemenea, au fost întrebări adresate şi din partea membrilor Congregaţiei.

Preşedintele Conferinţei Episcopale, IPS Ioan Robu, a făcut o prezentare generală a situaţiei vieţii consacrate în Biserica latină, iar Preasfinţitul Florentin Crihălmeanu, care este şi responsabilul cu persoanele de viaţă consacrată în cadrul Conferinţei Episcopale Române, a făcut o prezentare pentru Biserica de rit oriental, pentru Biserica Greco-Catolică. Au fost amintite diferite probleme pe care persoanele consacrate le mai întâlnesc şi astăzi, unele probleme patrimoniale şi anumite particularităţi ale vieţii consacrate în România, având în vedere contextul ecumenic majoritar ortodox şi poziţiile statului faţă de Biserica Catolică. Au fost discuţii interesante, momente de frăţească comuniune.

În continuare, de la ora 10.45, am fost primiţi la Congregaţia pentru Bisericile Orientale. Ne-a primit cu bucurie Cardinalul Leonardo Sandri, prefectul Congregaţiei; Arhiepiscopul Cyril Vasil’ SJ, secretarul Congregaţiei; şi Mons. Maurizio Malvestiti, subsecretarul Congregaţiei. Din partea Conferinţei Episcopale au participat toţi Episcopii de rit oriental şi doi Episcopi de rit latin.

Cardinalul Sandri şi-a început cuvântul de bun-venit spunând că este întâia vizită pe care PF Lucian Mureşan o face ca şi Arhiepiscop Major, în acest cadru ad limina, şi care oarecum confirmă titlul său, prin caracterul de colegialitate şi de comuniune apostolică al acestei vizite, o vizită care are un caracter de întărire în credinţă prin celebrarea liturgică la mormintele apostolilor. De asemenea, Eminenţa Sa a spus: „Nu vă spunem bun-venit, pentru că aici voi sunteţi în casa voastră, deci trebuie să vă simţiţi familiari, ca şi acasă”. Eminenţa Sa a amintit mai multe probleme importante pe care trebuie să le avem în vedere: formarea clerului pentru preoţie, în mod particular în acest an dedicat preoţiei, cu accent pe formarea seminariştilor care să fie cât mai bine selectaţi, aleşi cu demnitate şi cu atenţie pentru o profundă formare spirituală şi culturală. A doua problemă este cea a românilor emigranţi, atât de rit latin, cât şi de rit oriental, problemă încă de mare actualitate în străinătate tocmai datorită necesităţii asistenţei pastorale pentru cei care se află în străinătate la lucru; există riscul de a pierde asistenţa spirituală şi prin urmare şi elementele credinţei. Aici Eminenţa Sa a spus că ar fi necesar sprijinul nostru ca şi Episcopi şi, desigur, asistenţa pastorală a unor preoţi în anumite locuri.

La al treilea punct s-a discutat despre Colegiul Pio Romeno, ca important centru de referinţă pentru români, în care, graţie unei prestanţe remarcabile a rectorilor români şi a unor sume lăsate de către Mons. Pamfil Cârnaţiu, se doreşte o restructurare, o reînnoire. Eminenţa Sa a profitat de această ocazie pentru a aduce un omagiu memoriei celui care a lucrat atâţia ani în secretariatul de stat şi în toţi aceşti ani a fost un stâlp al Colegiului Pio Romeno, Mons. Pamfil Cârnaţiu, care tocmai în semn de apreciere din partea Congregaţiei a fost înmormântat la cimitirul Congregaţiei Orientale, Cimitero di prima porta.

La al patrulea punct a fost abordat raportul cu Biserica Ortodoxă Română şi problema legislaţiei actuale în privinţa patrimoniului bisericesc. Desigur, s-a făcut o paralelă şi cu facilităţile pe care Episcopii şi preoţii ortodocşi le găsesc în străinătate, disponibilitatea faţă de aceştia din partea unor Episcopi de rit latin şi de multe ori primirea foarte bună a reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe, ceea ce, desigur, ar invita la o reciprocitate în România.

Punctul al cincilea: s-a discutat problema preoţilor căsătoriţi în afara teritoriului Eparhiilor greco-catolice, care ar putea acorda asistenţă spirituală atât credincioşilor de rit oriental cât şi credincioşilor de rit latin, desigur, cu aprobările în vigoare.

Eminenţa Sa a manifestat, în finalul acestui discurs introductiv, dorinţa de a cunoaşte ţara noastră, România, şi deja i s-a propus o vizită de câteva zile, în care să poată trece personal prin fiecare sediu episcopal şi atât cât timpul va permite, să cunoască situaţia de la noi.

Apoi a vorbit Arhiepiscopul Cyril Vasil‘, secretarul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, fostul rector al Institutului Pontifical Oriental, care este pentru prima oară într-o astfel de misiune în cadrul unei vizite ad limina a Conferinţei Episcopale Române. S-a bucurat să ne revadă pe mulţi dintre noi, cunoaşte mulţi români pentru că i-a avut ca şi studenţi la Institutul Oriental. Excelenţa Sa a subliniat anumite asemănări care există între Biserica din Slovacia, Provincia Mitropolitană de Presov, şi Arhiepiscopia Majoră de Făgăraş şi Alba-Iulia, arătând că şi în Slovacia a fost o perioadă de persecuţie, chiar dacă nu a fost atât de drastică precum cea din România, că au şi ei mărturisitori şi martiri ai credinţei, şi şi-a exprimat speranţa ca şi martirii noştri să fie, cât mai curând, declaraţi sfinţi.

Preafericirea Sa Lucian a mulţumit pentru primirea cordială şi mai cu seamă pentru faptul că Biserica Greco-Catolică a simţit şi simte mereu sprijinul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, şi a rugat apoi pe PS Virgil, secretarul Sinodului Bisericii Arhiepiscopale Majore, să continue raportul din partea Bisericii Greco-Catolice. În raport au fost amintite problemele actuale legate de patrimoniul Bisericii Greco-Catolice, problemele vocaţiilor, problema clerului căsătorit aflat în străinătate, şi, de asemenea, problema rugăciunilor făcute în Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor la care, practic, nu s-a putut celebra împreună la nivelul Ierarhilor, deoarece Biserica Ortodoxă are acea interdicţie prin decret atât pentru clerici, cât şi în cazul laicilor, ceea ce îngreunează posibilitatea unei deschideri prin aceste rugăciuni, care ar trebui să fie făcute împreună pentru idealul comun al unităţii.

S-au discutat şi alte aspecte ecumenice, a fost scos în evidenţă de către Preasfinţitul Alexandru Mesian raportul cu totul particular cu Biserica Ortodoxă în Banat, datorită Eminenţei Sale Nicolae Corneanu, care este un om deschis, favorizează dialogul adevărat şi încearcă să privească Biserica Greco-Catolică cu deschidere şi cu disponibilitate.

Au fost amintite şi problemele legate de actuala criză financiară prin care trece în general Europa şi în particular ţara noastră şi care, inevitabil, se răsfrânge şi asupra Bisericii, a construcţiilor de biserici, asupra şcolilor. Au fost abordate, de asemenea, alte probleme pastorale legate de construcţiile de biserici, de anumite proiecte de autofinanţare.

Următoarea vizită, de la ora 12.30, s-a efectuat la Secretariatul de Stat: am trecut prin frumoasa Piaţă San Damaso şi apoi am urcat la Secretariatul de Stat, unde am fost primiţi de Excelenţa Sa Mons. Dominique Mamberti, care s-a bucurat să ne reîntâlnească, după ce fusese la Bucureşti cu ocazia aniversării a 10 ani de la prima vizită a unui Pontif Roman în România, Papa Ioan Paul al II-lea (în vremea aceea), în luna mai a anului 1999. Aici s-a amintit problema construcţiei din preajma Catedralei Sf. Iosif din Bucureşti, precum şi anumite probleme cu caracter ecumenic respectiv relaţiile cu Statul.

La încheierea cuvântului său, Mons. Mamberti a exprimat din nou bucuria de a ne putea asculta, de a căuta împreună soluţii pentru problemele pe care le întâlnim, şi de a ne sta la dispoziţie pentru o aprofundare a acelor probleme care ar necesita un studiu deosebit.

Preşedintele Conferinţei Episcopale, Înalt Preasfinţitul Ioan Robu, după ce a prezentat membrii Conferinţei Episcopale aflaţi în vizită, s-a referit la câteva probleme punctuale, cum ar fi rugăciunea ecumenică din timpul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, care nu s-a putut face ca şi în alţi ani, de asemenea s-a referit la relaţiile cu Biserica Ortodoxă în general, şi la anumite probleme legate de raportul Bisericii Catolice cu Statul.

Preasfinţitul Virgil Bercea, secretarul Sinodului Episcopilor Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolică, a vorbit în numele Preafericitului Lucian Mureşan, amintind problemele legate de patrimoniul bisericesc, probleme legate de emigraţie şi problema preoţilor căsătoriţi în străinătate, precum şi problema susţinerii clerului în situaţia actuală de criză.

Excelenţa Sa Mamberti, în răspunsul său, a subliniat importanţa restituirii bunurilor patrimoniale ale Bisericii, tocmai pentru ca actul cultual şi asistenţa spirituală faţă de credincioşii catolici să se poată împlini aşa cum se cuvine. Problema preoţilor căsătoriţi, fiind o problemă de mare complexitate, va trebui tratată într-un context global, într-un context mai amplu. S-au abordat şi alte probleme de actualitate ale situaţiei politice din România, ale raporturilor dintre Biserică şi actualul Guvern. Preasfinţitul Alexandru a amintit şi despre vizita făcută la Bruxelles, la diferitele organisme ale Uniunii Europene, iar Preasfinţitul Anton Coşa, Episcopul de Chişinău, a vorbit despre situaţia optimistă, pozitivă pentru moment, din Republica Moldova, cerând o susţinere şi referindu-se şi la relaţiile cu Biserica Ortodoxă din Republica Moldova, exprimând dorinţa de a-l invita pe Sfântul Părinte în Moldova, în vizită, pentru micuţa comunitate catolică din această zonă. Vizita la Secretariatul de Stat s-a încheiat cu o fotografie de grup.

Trebuie să amintesc că la fiecare din aceste dicastere romane, Conferinţa Episcopală a oferit câte un cadou, o icoană, câte un ştergar tradiţional românesc, în aşa fel încât ceva din tradiţia românească să rămână şi la aceşti oameni care sunt preocupaţi de situaţia Bisericii Catolice din România şi, desigur, încearcă să ne ajute aşa cum pot, după disponibilităţile, capacităţile şi limitele lor.

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această frumoasă zi de comuniune care ne întăreşte în credinţa noastră catolică, care ne dă un nou avânt în slujirea lui Hristos şi a Bisericii Sale. Totul să fie pentru mai mare mărirea lui Dumnezeu.

Precizez că în această zi, luni, 8 februarie, au fost primiţi în audienţă privată la Sfântul Părinte 4 Episcopi, respectiv IPS Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit de Bucureşti, Preasfinţitul Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, Preasfinţitul Bocskei Laszlo, Episcop de Oradea, şi PS Jeno Schonberger, Episcop de Satu-Mare.

Mâine, marţi, 9 februarie, vom vizita Congregaţia pentru Cler, Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Consiliul Pontifical pentru Comunicaţii Sociale, Consiliul Pontifical pentru Pastoraţia Migranţilor şi Itineranţilor şi Consiliul pentru Justiţie şi Pace. Va fi o zi plină, cu vizite, atât dimineaţă cât şi după-amiază. Sfânta Liturghie de dimineaţă o vom celebra în frumoasa capelă a Colegiului Pio Romeno.

Încredinţăm rugăciunilor celor de acasă toate aceste momente de celebrare, de comuniune, dar şi momentele de discuţii în care încercăm să rezolvăm anumite probleme ale Bisericilor şi Eparhiilor noastre, şi să deschidem punţi de legătură pentru proiecte, pentru planuri de viitor, pentru ca să putem împlini cât mai bine misiunea de succesori ai Apostolilor încredinţată nouă, spre preamărirea lui Dumnezeu şi mântuirea sufletelor. Amin.

† Florentin Crihălmeanu
Episcop de Cluj-Gherla

imagine

imagine

imagine