Vizita ad limina a Episcopilor din România (vineri, 12 februarie)

Publicat pe: 14 februarie 2010|Secțiunea: Ştiri|

În ziua de joi, 11 februarie, la ora 19, am fost primiţi la Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun, de către însărcinatul cu afaceri, d-na Diana Turconi. Au participat la acest moment Episcopii membri ai Conferinţei Episcopale Române, dl. Răzvan Rusu, Ambasadorul României în Italia, de asemenea reprezentanţi ai diferitelor Congregaţii şi Organizaţii care au contact cu România. Din partea Congregaţiei pentru Bisericile Orientale a participat Mons. Mamberti; de asemenea, reprezentanţi ai Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor; de la Secretariatul de Stat; de la Oficiul Migrantes; de la Comunitatea Sant’Egidio; a fost prezent şi un preot ortodox, reprezentându-l pe PS Siluan, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care din binecuvântate motive nu a putut participa.

După un moment de primire au urmat câteva discursuri, a vorbit d-na Turconi, dl. Răzvan Rusu, ambasadorul României la Roma, IPS Ioan Robu, preşedintele Conferinţei Episcopale, PS Virgil Bercea din partea Bisericii Române Unite, şi reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române. S-a servit o masă, ocazie de a discuta şi de a împărtăşi idei cu privire la situaţia actuală din România, cu privire la situaţia emigranţilor, la modul în care Biserica Catolică din Italia primeşte preoţii şi reprezentanţii Bisericii Ortodoxe, cu multă deschidere, şi alte probleme de actualitate.

imagine

Ne-am îndreptat apoi spre casă, pentru a putea să ne pregătim în linişte pentru a doua zi, 12 februarie 2010, zi de maximă intensitate spirituală la Roma, o zi memorabilă pentru Biserica Catolică din România, în care întreg Episcopatul întâlneşte pentru întâia oară în vizita ad limina pe Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea. (v. relatarea despre întâlnirea cu Sf. Părinte).

După întâlnirea cu Sfântul Părinte, ne-am grăbit să ajungem la Colegiul Pio Romeno, unde la ora 13.30, au fost primiţi toţi Episcopii şi reprezentanţi ai Congregaţiei pentru Bisericile Orientale. Prânzul, bine organizat de către pr. rector Claudiu Pop, a avut ca şi oaspeţi pe Eminenţa Sa Cardinalul Leonardo Sandri, prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, însoţit de Arhiepiscopul Cyril Vasil‘, secretarul acestei Congregaţii, şi Mons. Maurizio Malvestiti, subsecretarul Congregaţiei. De asemenea, au mai fost prezenţi Excelenţa Sa dl. ambasador Răzvan Rusu, d-na Turconi Diana, însărcinat cu afaceri de la Ambasada de pe lângă Sfântul Scaun, profesori, prelaţi, reprezentanţi ai Secretariatului de Stat din Vatican şi alţi simpatizanţi ai Colegiului nostru.

După un moment petrecut în sala de recepţii, am fost poftiţi în sala de masă, iar la timpul rânduit, au rostit un discurs mai întâi pr. rector Pop Claudiu, apoi Cardinalul Leonardo Sandri, care în cuvântul său de mulţumire a adus un omagiu mărturisitorilor credinţei din ţara noastră, cei care „au purificat Biserica, şi au conferit o bogăţie pe care noi trebuie să o cunoaştem şi să o dăm mai departe tinerilor noştri şi persoanelor consacrate. Acest tezaur trebuie păstrat, menţinut şi întărit în credinţă”. A fost şi un cuvânt de încurajare în speranţă pentru viitor, şi după acest cuvânt de mulţumire Eminenţa Sa a încheiat, spunând „Trăiască România!” şi „Vă fac urări de bine dumneavoastră, tuturor”.

A vorbit apoi PS Virgil Bercea, Episcopul de Oradea Mare, care a mulţumit Eminenţei Sale şi Mons. Vasile, pentru grija pe care au arătat-o Colegiului nostru Pio Romeno, a mulţumit de asemenea ambasadorilor şi reprezentanţilor diferitelor dicastere prezenţi la această masă şi d-lui director Mihai Bărbulescu de la Accademia di România. Preasfinţia Sa a mulţumit şi pr. rector pentru ospitalitate, precum şi seminariştilor care ne-au servit la această masă. În jurul orei 15, au venit operatori din mass-media catolică de la Centro Televisivo Vaticano pentru a filma câteva imagini şi a face interviuri cu reprezentanţii Conferinţei Episcopale.

Vizita la diferitele Congregaţii şi Consilii Pontificale a continuat de la ora 16.30, când am fost primiţi la Consiliul Pontifical pentru Laici. Ne-a primit cu deosebită bucurie preşedintele acestui Consiliu, Eminenţa Sa Cardinal Stanislaw Rylko, împreună cu secretarul, Mons. Clemens Joseph, şi cu subsecretarul, Guzman Carriquiry. În cuvântul său de introducere, Eminenţa Sa a spus: „Aş dori să împărtăşesc cu voi dificultăţile voastre, dar vă invit să facem o împărtăşire, şi voi să ne ascultaţi pe noi. Este o ocazie de a pune împreună teoria cu viaţa reală a Bisericii, şi a cunoaşte mai bine diferitele aspecte ale Bisericii Universale. Pentru voi – spunea Eminenţa Sa -, este o confruntare între experienţele locale şi experienţa Bisericii Universale, pentru că Biserica Catolică este o realitate mult mai mare decât ceea ce noi, individual, putem cunoaşte”.

A urmat momentul de prezentare, s-a prezentat echipa de coordonare a Consiliului Pontifical pentru Laici şi de asemenea, s-a cerut să se prezinte Episcopii din cadrul Conferinţei Episcopale din România. Preasfinţitul Virgil, responsabilul în Conferinţa Episcopală cu problema laicilor, a făcut o scurtă prezentare, spunând că avem un laicat de foarte bună calitate şi prezenţa asociaţiilor ne ajută să putem coordona acest laicat. Există grupuri de tineri care lucrează foarte bine şi cu această ocazie a mulţumit Eminenţei Sale şi reprezentanţilor Consiliului Pontifical pentru ajutorul pe care l-au acordat pentru tinerii noştri în cadrul Zilelor Mondiale ale Tineretului şi cu alte ocazii.

Eminenţa Sa, răspunzând la acest cuvânt, a spus: „Acestea sunt veşti care ne umple inimile de speranţă, Biserica din România este o Biserică dinamică ce renaşte. Au trecut deja 20 de ani de la câştigarea independenţei, dar constatăm cu bucurie că, cu toate persecuţiile care au fost, catolicii au reuşit să îşi salveze identitatea, chiar dacă aceasta uneori i-a costat. Apelăm la martiri, a spus Eminenţa Sa, pentru că exemplul martirilor este dătător de viaţă, cum se spune: ‘sângele martirilor este sămânţa creştinilor'”. Apoi Eminenţa Sa s-a referit la conceptul de minoritate, cu riscurile pe care le comportă aceasta, a reamintit că se împlinesc 20 de ani de la documentul Cristis fideles laici, a vorbit despre identitate creştină, vocaţie, necesitatea de a avea o viaţă sacramentală pentru a ne putea numi creştini, s-a subliniat importanţa pastoraţiei celor tineri şi răbdarea în munca pastorală cu cei în vârstă.

Secretarul acestui Consiliu Pontifical a spus: „investiţia în tineri este cea mai preţioasă investiţie. Întâlnirile naţionale şi internaţionale ale tineretului, reamintim, au fost o iniţiativă foarte frumoasă a Servului lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea. În scurt timp va trebui să apară Mesajul pentru Ziua Mondială a Tineretului, care cu siguranţă va fi apoi preluat şi pregătit şi analizat de către tineri pentru a se alcătui catehezele necesare pe baza acestui mesaj”.

A vorbit în continuare Preasfinţitul Petru Gherghel, amintind despre iniţiative, întâlniri, conferinţe, făcute în libertate, cu discuţii. Eminenţa Sa Cardinalul Rylko a vorbit despre Anul Preoţiei, despre modul în care acest an va trebui să întărească zelul pastoral şi misionar care poate să-i însoţească pe preoţi. „Dacă preoţii sunt sfinţi, atunci laicii vor fi mereu mai angajaţi”, şi aici a oferit exemplul Sf. Ioan Maria Vianney. Cei 20 de ani de libertate sunt un dar angajant. Este un dar şi o datorie această libertate care, utilizată singură, fără principii creştine, poate deveni surdă şi oarbă. Libertatea de astăzi este bolnavă din cauza păcatului, este nevoie de o lumină pentru conştiinţa umană şi de echilibru între credinţă şi viaţă. De asemenea, Cardinalul a subliniat faptul că „formarea conştiinţelor este datoria Episcopilor”, şi a urat ca sângele martirilor din România să aducă roade cât mai degrabă. După aceste cuvinte, întâlnirea s-a încheiat cu o rugăciune şi cu un cuvânt de mulţumire din partea preşedintelui Conferinţei Episcopale.

La ora 17.30 ne-am deplasat la Consiliul Pontifical pentru Familie, unde am fost primiţi de către subsecretar, Mons. Simon Vazquez Carlos, care ne-a explicat că, pe moment, prefectul acestui Consiliu Pontifical, Cardinalul Ennio Antonelli, şi secretarul său, sunt plecaţi în Liban. Ne-a făcut o scurtă introducere generală, vorbind despre etapa în care ne aflăm în post-modernitatea actuală, care duce la dărâmarea unor edificii spirituale şi este una dintre trăsăturile caracteristice ale societăţii actuale la nivel moral. Consiliul Pontifical pentru Familie s-a îngrijit de pregătirea persoanelor care, în timp, vor putea forma o cultură, ce apoi să fie transpusă în societate şi în politică. A prezentat câteva cărţi, între care Lexiconul despre termeni ambigui sau discutaţi despre familie. De asemenea, ne-a invitat să amintim de noua evanghelizare. Astăzi, într-o societate care pune în discuţie conceptul de creştin, de familie, de societate creştină, familia trebuie mai întâi să fie evanghelizată şi apoi ea va deveni evanghelizatoare. Trebuie să educăm poporul la sensul adevărat al căsătoriei şi al familiei.

În continuare, Monseniorul ne-a vorbit despre două proiecte care se desfăşoară în acest cadru, „Familia, subiect al evanghelizării” şi „Familia, resursă pentru societate”. O familie deschisă vieţii este într-adevăr un capital uman şi de primă garanţie. Instabilitatea în familii conduce la instabilitate în şcoală, şi, treptat, aceste persoane ajung să se înstrăineze de linia creştină. De aceea, este nevoie ca cineva să protejeze familiile, să apere dezvoltarea pe cale naturală a familiei. Papa Benedict al XVI-lea vorbea despre urgenţa educativă şi buna armonie între parohii şi mişcări ecleziale, concilierea muncii şi despre ce înseamnă „a trăi împreună”. S-a mai amintit, de asemenea, despre existenţa enchiridion-ului pentru familii cu multe documente în domeniu, de asemenea despre revista „Familia et vita”.

A vorbit, în continuare, Preasfinţitul Cornel Damian, responsabilul din partea Conferinţei Episcopale Române, amintind despre un catehism pentru familie care este în traducere, un catehism conţinând 186 de întrebări şi răspunsuri, care până la sfârşitul lunii mai va fi încheiat. A menţionat, de asemenea, faptul că ne ocupăm şi de formarea preoţilor în pregătirea pentru căsătorie, şi că există propunerea de a se organiza o întâlnire naţională pentru familie, în luna octombrie a acestui an. Excelenţa Sa Mons. Simon Vazquez Carlos a amintit despre bursele de studii ce pot fi oferite din partea Institutului „Ioan Paul al II-lea”, şi, de asemenea, despre vademecumul care este în pregătire.

IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, a vorbit despre modalităţi de a face pregătirea pentru căsătorie în Arhidieceza de Bucureşti, în funcţie şi de cunoştinţele celor care vin la şedinţele de pregătire. Preasfinţitul Cornel Damian, Episcop auxiliar de Bucureşti, a vorbit despre importanţa vizitelor în familii şi a prezenţei preoţilor mai ales în momentele dificile şi în continuare despre preoţii care i-au însoţit pe emigranţi în locurile emigrării, tocmai pentru ca să nu apară pericolul separării familiilor. A mai vorbit apoi despre importanţa educaţiei în familii, iar PS Virgil Bercea a ridicat problema avorturilor în ţara noastră. Mons. Simon Vazquez a invitat, în final, să se întărească asociaţiile de laici care pot lua o poziţie împotriva atacurilor la adresa familiei.

În continuare a vorbit Preasfinţitul Florentin, amintind despre studenţii pe care Eparhia de Cluj-Gherla i-a trimis atât la Gaming, în Austria, şi care s-au întors, cât şi la Institutul „Ioan Paul al II-lea”, menţionând şi despre Centrul „Iubire şi Adevăr” de la Cluj, care are o echipă de teologi, medici, psihologi şi avocaţi pentru pregătirea familiilor. Subsecretarul Consiliului Pontifical pentru Familie a încheiat această întâlnire repetând că trebuie să apărăm familia, pentru că omul este un om familial, şi să organizăm o „săptămână de unitate pentru familii”.

Iată, încheiem astfel şi penultima zi a vizitei ad limina. Mulţumim lui Dumnezeu pentru această minunată zi în care, cu sufletele deschise, am putut să ne umplem de harul Pontifului Roman Benedict al XVI-lea. Nu putem decât să îngenunchem cu recunoştinţă şi să spunem din tot sufletul nostru Deo Gratias, mulţumim lui Dumnezeu. Amin.

† Florentin Crihălmeanu
Episcop de Cluj-Gherla

imagine