Pregătire pentru Sărbătoarea Învierii Domnului 2010 la Cluj

Publicat pe: 19 martie 2010|Secțiunea: Ştiri|

PREGĂTIRE PENTRU SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII DOMNULUI
CU EPISCOPUL EPARHIAL DE CLUJ-GHERLA

În perioada 22-24 martie a.c., PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla invită preoţii, persoanele consacrate şi credincioşii laici, la Catedrala „Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca (B-dul Eroilor nr. 10), unde se va desfăşura un program de pregătire pentru Sărbătoarea Învierii Domnului.

Tema generală de meditaţie aleasă în acest an, este: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie din morţi a treia zi”. Programul va începe zilnic, la ora 18.00, prin celebrarea Sfintei Liturghii, la încheierea căreia, în fiecare seară, PS Florentin va susţine o conferinţă însoţită de imagini tematice, parcurgând un traseu spiritual care străbate paginile Scripturii, cu privirea îndreptată spre moartea şi Învierea lui Hristos.

Tema primei zile, luni 22 martie, se intitulează „Vechiul Testament anticipează Patima şi Învierea Domnului”, iar meditaţia va porni de la prorocia lui Isaia: „Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat.” (Is 53, 5).

În a doua zi, marţi, 23 martie, tema va fi: „Isus prevesteşte Patimile Sale”, meditaţia va avea în centru cuvântul Mântuitorului „Iată ne suim la Ierusalim şi se vor împlini toate cele scrise prin proroci despre Fiul Omului.” (Lc 18, 31).

clip_image002În cea de-a treia zi, miercuri, 24 martie, meditaţia despre „Împlinirea prorociilor prin Învierea Domnului”, va deschide Cartea Sfântă la pagina în care cei doi apostoli călătoresc de la Ierusalim spre Emaus, întristaţi de moartea recentă a lui Isus, dezamăgiţi în tot ceea ce au crezut şi au sperat în timpul petrecut împreună cu El, neîncrezători în cuvintele călătorului străin care li se alătură pe cale şi le interpretează Scripturile. La capătul drumului, cei doi vor înţelege că alături de ei mergea însuşi Isus Înviat, şi îşi vor recăpăta credinţa: „Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi.” (Lc 24, 45-46).

Trăim o perioadă de criză, cu sufletele uneori apăsate de suferinţe şi nelinişti. Prin miile de veşti de-ngrijorare, vestea speranţei răzbate aparent cu dificultate, dar pătrunde ca o rază de lumină în noapte. Isus ne spune: „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” (In 16, 33). El ridică povara crucii sufletelor noastre, mergând cu noi pe calea vieţii. El s-a făcut om asemeni nouă, dar este atotputernic, veşnic Dumnezeu. Puterea Învierii Sale a doborât puterile întunericului morţii şi ne înalţă spre cer prin credinţă.

În zilele ce premerg Săptămâna Mare şi Sfântă de comemorare a Patimilor lui Hristos, care va fi urmată de celebrarea Luminatei şi Măritei Învieri a Domnului (din noaptea de sâmbătă spre duminică, 3/4 martie a.c.), PS Florentin ne invită să străbatem împreună un drum al învierii speranţei prin credinţă, şi ne adresează tuturor îndemnul: „Celebrând cu bucurie sfântă luminata Sărbătoare a Paştilor Domnului, prin Sfintele Scripturi să-L cunoaştem pe El şi puterea Învierii Lui. Făcându-ne asemenea cu El în moartea Lui, să ajungem şi noi la învierea cea din morţi (cf. Fil 3, 10-11). Sărbători luminate de bucuria Celui ce porţile morţii a sfărâmat, după cum Prorocii au pre-anunţat.

HRISTOS A ÎNVIAT!

V. S., redactor
Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla

image