Congresul Facultăţilor de Teologie Catolică din România (ediţia a III-a)

Publicat pe: 13 mai 2010|Secțiunea: Ştiri|

imagineCea de-a III-a ediţie a Congresului Facultăţilor de Teologie Catolică din România, organizat în acest an de Facultatea de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, se desfăşoară vineri, 14 mai 2010, în Sala festivă a Seminarului Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul”, de pe str. Moţilor nr. 26.

Participă studenţi din diferite centre universitare ale ţării, răspunzând chemării la a medita, a gândi şi a dialoga asupra temei „Teologia şi Preoţia în sec. XXI”, în dorinţa de a pătrunde mai adânc în universul ştiinţelor teologice, în contextul istoric al lumii contemporane.

Tema Congresului se încadrează între acţiunile dedicate Anului Preoţiei, celebrat de Biserica Catolică în perioada iunie 2009 – iunie 2010. În deschidere, va fi audiat mesajul de salut transmis de Arhiepiscopul Francisco Javier Lozano, Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova. După aceea, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop Eparhial de Cluj-Gherla va susţine prima conferinţă cu tema „Teologie şi Preoţie, astăzi”.

În cele două sesiuni de dimineaţă şi după-masă, alţi preoţi şi profesori invitaţi din Cluj, Blaj, Roman, Baia-Mare, Bucureşti, vor expune teme care au în centru ministerul preoţiei: „Fundamentele teologice ale comuniunii sacerdotale în gândirea lui Joseph Ratzinger” – pr. Cristian Barta (Blaj); „Ministerele eclesiale în secolele I-III”– pr. Damian Pătraşcu (Roman); „Preoţia ministerială şi preoţia comună, forme de participare la preoţia lui Cristos” – pr. Mircea Manu (Baia-Mare); „Mântuirea copiilor care mor nebotezaţi”– Mons. Ioan Mitrofan (Blaj); „Reflecţii despre preoţie în Sfânta Scriptură” – pr. Iosif Bisoc (Roman); „Parohia. O perspectivă canonică” – pr. William Bleiziffer (Blaj); „Preotul ca îndrumător spiritual: exigenţe şi provocări actuale” – sbd. Leonard Fărăuanu (Cluj); „Gesturile sacerdotale din Liturghia bizantină contemporană – între tradiţie şi inovaţie” – Claudiu Marconi (Bucureşti); „Preoţia, teologia şi katechon-ul” – pr. Sabin Făgăraş (Cluj); titlu rezervat – pr. Zaharie Pintea (Blaj);

În încheiere participanţii vor purta discuţii şi vor trage concluzii asupra celor expuse de-a lungul întregii zile.

Congresul de Teologie ce se desfăşoară în Cluj-Napoca este un nou prilej de a conştientiza importanţa marelui dar oferit de Dumnezeu oamenilor: Preoţia, întemeiată de însuşi Isus Hristos şi care deschide calea fiecărui om spre Împărăţia lui Dumnezeu: „O, minune preaslavită ! O, putere negraită ! O, infricoşătoare taină a preoţiei! Spirituală şi sfântă, cinstită şi fără de prihană, pe care Hristos, când a venit, a dăruit-o celor vrednici. Cad şi mă rog cu lacrimi şi suspine, ca să mă oglindesc în această comoară a preoţiei. Că este o comoară pentru cei ce o păzesc cu vrednicie şi cuvioşie; este pavăza strălucitoare şi neasemuită; este turn neclintit, zid de nedărâmat; este temelie tare, care de pe pamânt se înalţă până la bolta cerească. Dar ce spun, fraţi­lor? Preoţia este atârnată de bolţile cele mai înalte ale cerului; intră fără de împiedicare în însăşi cerurile cerurilor şi merge strălucit şi lesnicios prin mijlocul îngerilor şi al puterilor celor netrupeşti. Dar pentru ce spun prin mijlocul puterilor celor de sus? Stă de vorbă cu însuşi Stăpânul îngerilor, cu Ziditorul şi Dătătorul de lumină. Şi, numai ce voieşte, că îndată şi primeşte, cu multă îndrăznire, cererile pe care I le face” (Sf. Efrem Sirul, Cuvânt despre Preoţie).

V. S. – DIRMM