A treia relatare a PS Florentin de la Viena

Publicat pe: 24 septembrie 2010|Secțiunea: Ştiri|

A treia relatare a PS Florentin de la Întâlnirea Comisiei pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă, ce se desfăşoară între 20 şi 27 septembrie 2010, la Viena:

Continuăm cu câteva informaţii de la a XII-a Întâlnire plenară a Comitetului Internaţional Mixt pentru Dialog Teologic, între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă. După ce, în ziua de marţi, 21 sept. a.c., am avut întâlnirile separate, pe comisii, în ziua de miercuri s-au deschis sesiunile plenare; putem spune că miercuri a fost o zi mai mult metodologică, în care s-a încercat de ambele părţi să se vadă cum ar trebui continuat lucrul propus încă de la Întâlnirea de la Ravenna (8-14 oct. 2007) şi anume asupra Rolului Episcopului Romei în comuniunea Bisericilor în primul mileniu, aceasta fiind prima fază. A doua fază de studiat ar urma să fie Rolul Episcopului Romei în comuniunea Bisericilor în al II-lea mileniu şi a treia etapă ar trebui să fie studierea acestui subiect în actualitate, pentru a putea ajunge la o convergenţă de păreri.

Ne aflăm aşadar în faţa acestui document care a început să fie discutat la Paphos, în Cipru. Se pune problema cum să se discute, cum să se continue, dacă să se continue pe aceeaşi metodologie de la Paphos sau nu, deci întreaga zi de marţi a trecut cu discuţii de tip metodologic, echilibrarea materialului, problema istorico-teologică, ş.a.

Marţi au fost întâlnirile pe comisii separate, miercuri au început sesiunile plenare. În prima zi (miercuri 22 sept.) s-a discutat mai mult metodologie, iar zilele de joi şi vineri (23-24 sept.), au fost dedicate lucrului pe text. S-a ajuns la concluzia să se continue metodologia de la Paphos, deci cei doi co-preşedinţi se alternează ca şi moderatori. La aceste întâlniri ei sunt cei care coordonează şi dau cuvântul celor care doresc să-şi exprime opiniile despre articolele în discuţie. S-a reluat deci lectura pe text paragraf cu paragraf, începând de la paragraful al 15-lea unde am rămas la discuţiile avute la Paphos.

Un moment important a fost lectura mesajului Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea, făcut la audienţa publică de miercuri, 22 sept., la Roma, din care redăm: Săptămâna aceasta se desfăşoară la Viena, în Austria, reuniunea plenară a Comisiei Mixte Internaţionale pentru Dialogul Teologic între Biserica Catolică în Biserica Ortodoxă în ansamblul ei. Tema fazei actuale de studiu este rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericii universale, cu referinţă specială la primul mileniu al istoriei creştine. Ascultarea de voinţa Domnului Isus, şi luarea în consideraţie a marilor provocări care se prezintă astăzi creştinismului, ne obligă să ne angajăm în mod serios în cauza de restabilire a deplinei comuniuni între Biserici. Vă îndemn pe toţi să vă rugaţi pentru lucrările Comisiei şi pentru o continuă dezvoltare şi consolidare a păcii şi concordiei între cei botezaţi, pentru ca să putem da lumii o mărturie evanghelică din ce în ce mai autentică. Supunerea faţă de Domnul Isus, ţinând cont de marile provocări care apar astăzi în faţa creştinismului ne obligă să ne angajăm cu seriozitate în cauza restabilirii comuniunii depline între Biserici.”

Atmosfera întâlnirii este una de lucru, în care se discută problemele în detalii, pe texte, pe documente, făcând apel la specialişti, la biografii, la contextul istoric-descriptiv, la anumite evenimente din care încercăm apoi să deducem aspecte teologice. Sunt luări de cuvânt frumoase, apreciate, documentate, exprimate bine – este de remarcat faptul că se spune uneori lucrurilor pe nume, anumite aspecte inacceptabile de o parte sau de cealaltă sunt expuse cu calm şi se încearcă evitarea unor formulări care nu sunt acceptate.

imagine

Cardinalul Schönborn a exprimat foarte bine modalitatea în care au decurs lucrările şi de aceea, permiteţi-mi să redau opinia Cardinalului: „Consider că discuţiile au fost foarte interesante şi foarte competente; trebuie să spun că m-am simţit foarte bine în această atmosferă, am pus pe masă un număr mare de probleme teologice şi am văzut cât sunt de importante problemele istorice pentru cele teologice. Propun să continuăm – spunea Cardinalul – cu aceeaşi deschidere, şi să ne spunem cu curaj dificultăţile, să subliniem şi acordurile pe care le găsim între noi. Cu siguranţă nu este un exerciţiu inutil, chiar dacă, poate, pe moment, nu ne dăm seama exact la ce va conduce.”

În seara de miercuri, 22 sept., am fost primiţi la Viena Town Hall, clădirea Primăriei din Viena, o clădire impunătoare, care a fost construită între 1872-1883, după proiectul arhitectului Friedrich Schmidt – un arhitect şi al Domului din Viena (cel care a completat Domul cu anumite construcţii). Clădirea Primăriei este în stil neo-gotic, şi se numeşte Town Hall pentru că în vârful turnului principal, de 98 m înălţime, este o statuie de cca. 4 m a unui soldat în armură, care are o suliţă într-o mână şi cealaltă mână sprijinită pe o sabie. Este o statuie impunătoare, are şi un ceas imens la nivelul turnului central şi ne aduce aminte şi de clădirea Parlamentului din Londra.

Am avut ocazia să vizităm mai mult partea de jos, parterul şi demisolul acestei impunătoare clădiri din centrul Vienei, unde se află săli de recepţie. Aici am fost primiţi de o colaboratoare a primarului Vienei, care ne-a făcut o scurtă prezentare a situaţiei generale din Viena şi apoi ne-a adresat o invitaţie la dialog. A luat cuvântul Cardinalul Schönborn care a mulţumit şi a subliniat buna colaborare dintre Biserică şi Stat în Viena. A urmat un moment de agapă fraternă.

imagine

Continuăm întâlnirea de dialog teologic din Viena, cu speranţa ca bunul Dumnezeu să ne ajute să putem parcurge documentul de lucru, să putem discuta cât mai deschis problemele care există, pentru ca astfel să putem face un pas înainte pe drumul înţelegerii între cele două mari Biserici creştine, având tot timpul înainte idealul unităţii plenare între creştini.

+ Florentin Crihălmeanu,
Episcop de Cluj-Gherla