Veghe de rugăciune dedicată Vieţii Nenăscute la Cluj

Publicat pe: 30 noiembrie 2010|Secțiunea: Ştiri|

imagineÎn comuniune cu Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea şi cu întreaga Biserică Catolică, sâmbătă, 27 noiembrie 2010, la Catedrala greco-catolică Schimbarea la Faţă din Cluj-Napoca, s-a organizat o seară de rugăciune pentru copiii nenăscuţi încă, pentru ca ei să fie iubiţi şi doriţi, ca dar al lui Dumnezeu. Au fost de faţă numeroşi credincioşi, în majoritate tineri, motiv de încurajare şi speranţă că flacăra vieţii va continua să fie vie şi să lumineze, deoarece sunt mulţi cei ce veghează ca ea să nu se stingă.

Programul serii a început prin celebrarea Slujbei Vecerniei de către PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, şi preoţii prezenţi, cu participarea studenţilor de la Institutul Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul”. În continuare, PS Florentin a rostit un cuvânt despre nevoia de a veni în apărarea vieţii, din care redăm: „Viaţa este elementul esenţial al Creaţiunii şi unicul izvor al vieţii este Dumnezeu. Moartea pătrunde în Creaţie ca rezultat al neascultării omului. Dar Dumnezeu nu a dorit ca moartea să domine, ci El Însuşi, prin Cuvântul Său, a îmbrăcat haina umană, pentru ca omorând moartea în trup omenesc, să ne poată deschide nouă, tuturor, poarta spre viaţă. De aceea, creştinul este conştient de faptul că punctul final al existenţei pământeşti nu este moartea şi mormântul, ci viaţa veşnică alături de Acela care ne-a creat”.

„Totuşi, simţim în viaţa noastră, în trupul nostru, înclinarea spre păcat. Ce să facem? Să nu uităm că există şi a treia Persoană divină, Spiritul Sfânt, care lucrează împreună cu Tatăl şi cu Fiul. Să colaborăm cu harul Spiritului Sfânt în această viaţă, pentru ca să putem obţine darul mântuirii câştigat nouă prin moartea pe lemnul Crucii de către Domnul nostru Isus Hristos. În timpul pe care îl trăim avem ocazia să vedem de atâtea ori ameninţată viaţa, în diferite etape ale ei, de la începuturile ei până la încheierea ei. De aceea ni se cere, nouă, oamenilor, ca şi creştini, să fim mereu în apărarea vieţii. Dacă Isus este Calea în Adevăr spre Viaţă, dacă El este Învierea şi Viaţa, atunci noi, care prin Botez purtăm numele de creştini – deci numele lui Hristos -, suntem datori să apărăm viaţa, să apărăm izvorul vieţii”.

A urmat un timp de Adoraţie Euharistică coordonat de pr. Anton Crişan, consilier eparhial. Rugându-se în faţa Preasfântului Sacrament, privind cu ochii sufletului spre Pruncul Isus – care, la fel ca toţi pruncii, a rămas în sânul Maicii Sale, Preasfânta Fecioară Maria, până a sosit timpul „să se nască şi să crească, pe noi să ne mântuiască” (cum se colindă în acest timp al Postului Crăciunului) -, tinerii şi credincioşii prezenţi au mulţumit lui Dumnezeu pentru că, dăruindu-se pe Sine Însuşi, a dat sens şi valoare fiecărei vieţi şi, de asemenea, au invocat protecţia divină asupra fiecărei fiinţe umane chemată la viaţă.

Împreună cu Suveranul Pontif şi cu Biserica Catolică de pe toate meridianele, pe întreg teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla, în ziua de 27 noiembrie 2010, s-a făcut rugăciune pentru biruinţa vieţii. Într-un singur glas şi cu o singură inimă, credincioşii au răspuns invitaţiei „de a celebra viaţa şi a da o mărturie eclezială comună pentru o cultură a vieţii şi a iubirii”. În urma acestui moment de comuniune în rugăciune, Fraţii Iezuiţi de la Centrul spiritual Manresa din Cluj-Napoca îndeamnă la o exprimare în apărarea vieţii şi prin semnarea adeziunii „DA! Pentru Benedict”, care va fi prezentată Sfântului Părinte.

imagine

imagine