Sărbătoarea Botezului Domnului în Catedrala clujeană

Publicat pe: 7 ianuarie 2011|Secțiunea: Ştiri|

Sărbătoarea Botezului Mântuitorului nostru Isus Hristos – „Arătarea Domnului”, celebrată de Biserică în ziua de joi, 6 ianuarie 2011, a reunit şi în acest an credincioşii în rugăciune, în faţa sfintelor altare. Un număr mare de credincioşi au sosit la Catedrala Episcopală „Schimbarea la Faţă”, unde Sfânta Liturghie a sărbătorii a fost celebrată de PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, între cei 8 preoţi concelebranţi fiind Mons. Mihai Todea, Vicar General, pr. Cristian Sabău, Protopop de Cluj I, pr. Anton Crişan, Vicar cu preoţii.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenţi teologi de la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Evanghelistul”. În cuvântul de învăţătură, Ierarhul de Cluj-Gherla a reluat tema „minunatului schimb” din Scrisoarea Pastorală la Naşterea Domnului, şi s-a oprit asupra Botezului Domnului, care este o prorocie a celei de-a doua etape a „minunatului schimb”: „dacă Naşterea Domnului reprezintă momentul în care Cuvântul lui Dumnezeu se întrupează, îmbracă haina de om, urmează a doua etapă, aceea în care haina umană va fi îmbrăcată în haina divină. Botezul Domnului este doar o prevestire, o prorocie a acestei a doua etape, frumos sintetizată în fraza Sfântului Augustin: ‘Dumnezeu se face om pentru a ne îndumnezei, pentru ca noi să putem deveni dumnezei’.”

imagine

În continuare, Preasfinţia Sa a descris cele trei momente importante ale faptului istoric al Botezului Domnului, punct ce marchează începutul misiunii publice a Mântuitorului. Mai întâi, „îl vedem pe Isus la vârsta de 30 de ani aşezându-se în rândul păcătoşilor, a celor care, auzind chemarea lui Ioan, doresc să fie botezaţi întru căinţa păcatelor. Isus se pune ultimul în acest rând – pentru că El a venit să ia asupra Sa păcatele tuturor oamenilor. El este Mielul lui Dumnezeu care a luat asupra sa păcatele întregii lumi”. Al doilea moment semnificativ este gestul simbolic al scufundării în apă, deoarece „prin coborârea în apă, Isus prevesteşte momentul când se va scufunda în apele morţii, «ascultător făcându-se până la moarte şi încă moartea pe Cruce, pentru mântuirea noastră»”. Al treilea aspect menţionat este „o teofanie: momentul în care, ridicându-se din apele morţii, «cerurile se deschid» – simbolul comuniunii între cer şi pământ – pentru că, prin Fiul lui Dumnezeu cerurile coboară pe pământ pentru ca oamenii sa poată avea acces la cer. Din cer coboară vocea Tatălui, împreună cu raza luminoasă a Spiritului Sfânt care îl învăluie, iar vocea îl arată ca Fiul cel iubit, întru care Tatăl îşi găseşte bucuria, bunăvoinţa. Acesta este, simbolic, momentul Învierii, atunci când Fiul lui Dumnezeu, trecut prin apele morţii se va ridica în gloria Tatălui, pentru a deschide tuturor poarta cerului, frângând puterea morţii”.

În partea finală a predicii, a fost evocată semnificaţia minunatei taine a Botezului, care este „poarta deschisă către cer” şi prin care am devenit fiii lui Dumnezeu, primind Spiritul Sfânt. PS Florentin a îndemnat: „Să reînnoim rugăciunile făcute la Botez, sa întărim acest spirit de credinţă, să-l lăsăm să lucreze şi să colaborăm cu lucrarea lui, pentru ca Spiritul Fiului să fie întrupat în viaţa noastră şi prin viaţa noastră”.

Înnoirea promisiunilor de la Botez a fost făcută şi în mod public de către toţi cei prezenţi, ei răspunzând în cor întrebărilor puse de preot, prin care s-au lepădat de Satana, unindu-se cu Hristos. După celebrarea liturgică, Episcopul şi preoţii prezenţi au făcut Sfinţirea cea Mare a Apei, apa sfinţită fiind apoi împărţită credincioşilor care au dus-o la casele lor, spre purificare şi sfinţire. Episcopul Eparhial a binecuvântat cu stropii purtători de viaţă biserica şi pe fiecare credincios în parte.

La final, în Catedrala clujeană a fost marcată şi împlinirea celor 14 ani de când PS Florentin a fost consacrat Episcop, într-o celebrare solemnă, la Roma, consacrarea episcopală fiind darul primit prin Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea. Mulţumind lui Dumnezeu pentru drumul celor 14 ani de episcopat, PS Florentin a cerut credincioşilor rugăciune, „pentru a înainta cu toţii, împreună, pe calea mântuirii, împlinind voia lui Dumnezeu”.

V.S. – redactor DIRMM

imagine

imagine