Pr. Silvano Fausti SJ – Amintește-ți și istorisește Evanghelia. Cateheza narativă a lui Marcu

Publicat pe: 15 septembrie 2016|Secțiunea: Apariții editoriale|

După "Prilej sau ispită? Școala practică pentru a discerne și a decide", Casa de Editură Viața Creștină revine cu o nouă lucrare a aceluiași pr. Silvano Fausti SJ, "o carte emblematică", după cum o numește pr. Marius Taloș SJ, care a tradus-o alături de Adriana Gherasim. Este vorba de volumul de cca 650 de pagini intitulat "Amintește-ți și istorisește Evanghelia. Cateheza narativă a lui Marcu". Cartea poate fi comandată de la librăria Viața Creștină din Cluj-Napoca sau de la editură, de exemplu scriind la viata.crestina@gmail.com, la prețul de 50 de lei.

Iezuitul italian, trecut la Domnul anul trecut, a fructificat anii de studiu biblic mai întâi în comentariul la Evanghelia lui Marcu, ce acum este accesibil și publicului român. Apoi a comentat, în același stil, și celelalte trei Evanghelii. ""Rod al unei experiențe agonisite de-a lungul a două decenii, propunând Vestea cea Bună sub forma unei cateheze narative, acest comentariu al lui Silvano Fausti la Evanghelia după Sfântul Marcu constituie, poate, cartea de vizită cea mai fidelă a autorului", scrie pr. Taloș în Prefață. "Întâi de toate, transpare dragostea pentru Cuvântul Viu al lui Dumnezeu, un Cuvânt ce se cere rugat înainte de a se lăsa interpretat, iar aceasta tocmai pentru a-l primi ca hrană, ca pe ‘Cuvântul devenit Pâine’." Și mai subliniază "curajul (autorului) de a repropune cu rigoare și vigoare metoda antică de citire a textului sacru, cunoscută sub numele de Lectio divina. Pe scurt, este vorba despre o citire lină și deplină a fiecărui fragment comentat, care îl caută în fiecare cuvânt pe Acela care vorbește, pentru a intra în dialog cu El, iar aceasta pentru a-l cunoaște mai bine, a-l iubi mai mult și a-l urma mai îndeaproape."

Urmează o nouă asupra ediției în care pr. Cristian Langa, ce a colaborat de asemenea la apariția cărții, evidențiază provocarea traducerii. În primul rând s-a căutat să se respecte și traducerea pr. Silvano în italiană, dar și traducerea română de la Editura Sapientia, cu compromisurile cerute uneori ."O provocare constantă pentru traducători a fost și fidelitatea față de stilul autorului, nu totdeauna ușor de redat în română, datorită frecventelor jocuri de cuvinte și chiar a generării unor cuvinte ireperabile în dicționar." Se mai notează și "constata și solicitanta fidelitate și grijă față de cititorul român de azi, care nu neapărat este familiarizat cu teologia ori cu exegeza biblică". Înainte să se intre în cele 16 capitole ale Evangheliei lui Marcu, ce sunt comentate integral, autorul oferă câteva indicații de folosire a materialului, evidențiind printre altele structura în patru a fiecărei comentariu: o punere în context; lectura comentată a textului; exercițiu pentru a ruga Cuvântul (pregare la Parola) și pasaje utile pentru cei ce doresc să continue cu aprofundarea.

imagine