Edward Sri: Iubirea dezvăluită. Credința catolică explicată

Publicat pe: 7 noiembrie 2020|Secțiunea: Apariții editoriale|

"Cum vorbim despre credința noastră catolică în lumea seculară de azi? Cum o transmitem în mod eficient generației următoare, copiilor noștri și nepoților noștri? Despre aceasta e vorba în această carte: Iubirea dezvăluită. Credința catolică explicată." Cuvintele de prezentare îi aparțin chiar autorului acestei cărți apărută recent la Editura Viața Creștină, putând fi auzite într-un scurt material video prin care autorul salută lansarea ediției în limba română a cărții sale. Este vorba de teologul și scriitorul catolic american Edward Sri. Cartea sa are 300 de pagini și poate fi comandată de pe site-ul www.viata-crestina.ro la prețul de 30 de lei.

Oferind binecuvântarea sa arhierească, PS Florentin deschide cartea explicând: "Acest volum ne prezintă ‘o imagine de ansamblu a credinței catolice’, așa cum ne previne în introducere autorul. Fiind un catehism, lucrarea începe cu misterul Preasfintei Treimi, fundamentul credinței noastre, căci ‘din misterul Preasfintei Treimi ne avem originea și spre el ne îndreptăm’, spune Papa Francisc. În continuare, lucrarea face un rezumat al învățăturii credinței catolice, prezentând în detaliu cele patru direcții principale: Articolele credinței, Sacramentele Bisericii, Viața morală și Rugăciunea. Autorul își propune să răspundă întrebărilor: ce înseamnă pentru mine a fi catolic și a aparține Bisericii Catolice? care este temelia vieții mele de credință? Răspunsul este oferit la lumina versetului ioaneic: ‘Și noi am cunoscut și am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el’. Înțelegem, așadar, și rolul acestui catehism, acela de a ne ajuta să ne trăim mai profund credința ca fii iubiți ai lui Dumnezeu și astfel să dăm un sens ascendent pelerinajului vieții noastre, sensul mântuirii."

"Cartea de față poate fi considerată un instrument în recuperarea sensului creștin al propriei vieți. Este o viziune de ansamblu a creștinismului catolic. Poate ajuta la înțelegerea și structurarea propriei credințe în sensul unei creșteri, a unei maturizări a credinței. Poate fi o busolă în navigarea pe marea învolburată a secolului în care trăim", scrie la rândul său pr. Marius Furtună, în prefața cărții. "Parcurgerea acestei cărți duce la dobândirea unei imagini de ansamblu a ceea ce înseamnă a fi creștin catolic azi. Ceea ce ține împreună elementele constitutive ale acestei imagini este Iubirea lui Dumnezeu pentru om." Iată titlurile capitolelor cărții: 1. Dumnezeu, care este Iubire; 2. Dezvăluirea divină; 3. O istorie extraordinară; 4. "Cine spuneți voi că sunt Eu?"; 5. Triumful Crucii; 6. "Îmbrăcați cu putere de sus"; 7. De ce am nevoie de Biserică?; 8. Maria și sfinții; 9. Cele de pe urmă ale omului; 10. A-l întâlni pe Cristos astăzi; 11. Sfânta Euharistie; 12. Pe scurt despre Liturghie; 13. Spovada; 14. Viziunea morală catolică; 15. Iubire și responsabilitate; 16. Rugăciunea.

Dr. Edward Sri este teolog și scriitor catolic american. Conferențiază anual în fața a zeci de mii de persoane din lumea întreagă, inclusiv la evenimente organizate pentru preoți, cateheți sau operatori pastorali. A scris mai multe cărți de succes și a fost prezentator unic sau gazdă în mai multe programe video despre credință și despre Biblie, printre cele mai cunoscute fiind Symbolon. Este cofondator al FOCUS (Alianța Studenților Universitari Catolici). Conduce anual pelerinaje în Roma și Țara Sfântă. Are un doctorat la Universitatea Pontificală "Sf. Toma de Aquino" din Roma și predă actualmente la Institutul Augustin din Denver, Colorado. Locuiește cu soția, Elizabeth și cei opt copii ai lor în Littleton, Colorado.

imagine