Parohia Beclean

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

BECLEAN (Jud. Someş).

Oficiile şi gara în localitate. Se află la 86 km de sediul episcopal. Este sediul protopopiatului cu acelaşi nume.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1700. Biserică din zid, edificată în 1806, consacrată de Ioan Bobb, renovată în 1942, în stare mijlocie. Poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Matricole din 1824. Vizitaţii canonice: 1 I 1768 Atanasiu Rednic, 28 X 1867 Ioan Vancea, 4 V 1924, 19 VI 1943 Iuliu Hossu. Altă biserică din zid edificată în 1892-1893, cumpărată de fraţii Făgărăşan -preot şi medic- de la romano-catolici, consacrată în 20 X 1935 de Iuliu Hossu, în stare bună. Poartă hramul Buna Vestire.

Casa parohială din zid, cu 3 camere, edificată în 1870, renovată în 1938, în stare mijlocie, aflată lângă biserica veche. Edificiile economice 3 în stare mijlocie. Casa cantorală în stare bună.

Preot: Toma Bulea, protopop districtual, paroh. Preot II: Gheorghe I. Crişan, catehet. Prim-curator: Ioan Moldovan. Cantor: Gheorghe Prunduş, diplomat. Crâsnic: Gheorghe Chirtoş. Clopotar: Ioan Cozma.

Suflete 1055. Romano-catolici 106 (biserică cu preot: Andrei Aczél). Ortodocşi 30 (capelă cu preot Traian Ţifu). Reformaţi luterani 4. Reformaţi calvini 909 (biserică cu pastor: Samuil Csog). Reformaţi unitarieni 6. Creştini sectari de diferite confesiuni 19. Evrei 80 (sinagogă). – Asociaţii religioase: Agru 20 membri, Reuniunea mariană 46 membre, Ordinul al III-lea al Sfântului Francisc, Apostolatul Rugăciunii, Cultul Preasfintei Inimi a lui Isus şi Agru şcolar. Elevi 243, greco-catolici 223.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 8 j 1365 st, pădure 15 j, cimitir 7 j 333 st (uzufructul clopotarului). Parohială veche – arător 16 j, pădure 2 j, cimitir 1 j (uzufructul bisericii), prin reforma agrară: arător 12 j, fânaţ 4 j. Cantorală veche – arător 3 j, fânaţ 5 j, pădure 1 j. Alte bunuri: loc de biserică în piaţă 400 st, loc de cimitir prin reforma agrară: 400 st.

Cătune: Ierusalim sau Beclenel, suflete 215; Valea Viilor, suflete 74; Valea Rusului, suflete 13; Măerişte, suflete 16.