Prezentare
Hartă
Istoric
Album foto
Materiale etichetate

[tabs slidertype=”top tabs”] [tabcontainer] [tabtext]Succesiune parohi/administratori[/tabtext] [tabtext]Istoric după 1989[/tabtext] [tabtext]Şematism 1947[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

[/tab] [tab][/tab] [tab]FÂNTÂNELE ( -IUȘ, Jud. Năsăud).

Judecătoria în Bistrița, plasa, percepția, poșta, telefon, telegraf și gara C.F.R. în Lechința, la 14 km. Se află la 88 km de sediul episcopal și la 33 km de sediul protopopesc.

Parohie veche. La 1773 avea pe Alb preot unit și fiul său neunit. A trecut la Sfânta Unire în 1773. Biserică din lemn, edificată în 1897, în stare bună. Poartă hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Matricole din 1825. Vizitații canonice în 27 V 1922 și 4 IX 1939.

Casă parohială în construcție, cu 3 camere, aflată la 200 m de biserică. Edificii economice nu sunt.

Preot: Teodor Pop, protopop onorar, paroh. Prim-curator: Gheorghe Pop I. Toader. Cantor: Dumitru Biriș, fără diplomă. Crâsnic și clopotar: Alexandru Sângeorzan.

Suflete 436. Reformați luterani 20. Reformați calvini 456 (biserică cu preot Ladislau Kovacs). Creștini sectari de diferite confesiuni 25. Evrei 1. – Asociații religioase: Agru 162 membri, Reuniunea mariană 88 membre. Elevi 77.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 15 j, fânaț 1 j, pădure 10 j 90 st, prin reforma agrară: arător 6 j 800 st. Parohială veche – arător 11 j 200 st, fânaț 9 j 1200 st, pășune 5 j, prin reforma agrară: arător 7 j. Cantorală veche – arător 3 j, pășune 1 j, prin reforma agrară: arător 2 j.[/tab] [/tabcontent] [/tabs]