Parohia Spermezeu

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

pr. Morar Cosma Ioan, …-2012

pr. Bude Mircea, 2012-prezent

SPERMEZEU (Jud. Someş).

Percepţia în localitate, plasa, judecătoria, poştă, telefon, telegraf, gara C.F.R. în Beclean, gara autobus în Uri la 18 km. Se află la 93 km de sediul episcopal şi la 26 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1700. Biserică din zid edificată în 1712, renovată în 1940, în stare slabă. Poartă hramul Adormirii Preacuratei Fecioare Maria. Matricole din 1824. Vizitaţie canonică în 12 VI 1925.

Casă parohială din zid, cu 5 camere, edificată în 1916, renovată în 1946, în stare bună, aflată la 200 m de biserică. Edificii economice 1 în stare bună.

Preot: Grigore Boca, administrator parohial. Prim-curator: Alexa Sos. Cantor: Grigore Cosma, fără diplomă. Crâsnic: Ioan Cristurean. Clopotar: Ioan Bata. Preot învăţător: Constantin Puşcaşiu.

Suflete 1918. Ortodocşi 130 (biserică cu preot Dănilă Rotaru, monah). Reformaţi calvini 2. Evrei 23. – Asociaţii religioase: Agru 31 membre. Elevi 76, greco-catolici 60.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 4 j, pădure 5 j, păşune 27 j, prin reforma agrară: arător 6 j. Parohială veche – arător 8 j, fânaţ 7 j şi 1 soartă în composesorat, prin reforma agrară: arător 5 j. Cantorală veche – arător 2 j, prin reforma agrară: arător 2 j.
Cătunul �La Pădure� (Harmasău) la 8 km de sediul protopopesc.