Simpozion internațional „170 de ani de existență a Episcopiei de Cluj-Gherla”

Publicat pe: 27 noiembrie 2023|Secțiunea: Ştiri|

Când timpul devine istorie: aniversarea, la Cluj-Napoca, a 170 de ani de la întemeierea Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla – Simpozionul internațional „170 de ani de existență a Episcopiei de Cluj-Gherla. Tradiție și perspective”

S-au scris pagini luminoase în cartea istoriei Eparhiei Române Unite cu Roma Greco-Catolice, de Cluj-Gherla, în decursul lunii noiembrie 2023, prin manifestările dedicate aniversării a 170 de ani de la întemeierea, de către Papa Pius al IX-lea, a acestei Eparhii, la 26 noiembrie 1853 – odată cu ridicarea Eparhiei de Făgăraș și Alba Iulia la rang de Mitropolie, cu sediul la Blaj și întemeierea unei noi Episcopii și la Lugoj.

Un eveniment central în evidențierea acestei aniversări la Cluj-Napoca, cu participarea Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla în calitate de coorganizator, a fost Simpozionul internațional „170 de ani de existență a Episcopiei de Cluj-Gherla. Tradiție și perspective”, desfășurat în 24 și 25 noiembrie 2023, sub egida prestigioasei Universități Babeș-Bolyai – a Facultății de Istorie și Filosofie și a Facultății de Teologie Greco-Catolică.

Deschiderea solemnă de vineri, 24 noiembrie 2023, a reunit în Aula Magna a Universității clujene – împreună cu conferențiari invitați din țară și străinătate -, Ierarhi din Biserica Română Unită și din Bisericile Ortodoxă, Reformată și Unitariană, prefectul jud. Cluj, autorități locale și centrale, personalități din viața urbei, din mediul universitar, academic, precum și, în număr mare, preoți, persoane consacrate, studenți, credincioși greco-catolici.

În cuvântul de salut, prof. dr. Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai, a făcut „trei exerciții de admirație și de recunoștință”: mai întâi, și-a amintit de bunicii săi, greco-catolici, mărturisind că se simte încă „ghidat de etica și morala lor”. În al doilea rând și-a exprimat bucuria de a avea Facultatea de Teologie Greco-Catolică în structura Universității clujene, și, în al treilea rând, a remarcat contribuțiile „majore” ale Bisericii Greco-Catolice la inițierea și dezvoltarea învățământului românesc în Transilvania.

Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla a mulțumit călduros tuturor celor ce au acceptat să fie împreună la acest moment jubiliar. A spus: „Peste puține zile, mai precis în 26 noiembrie, se vor împlini 170 de ani de existență a Episcopiei noastre. Și așa cum o familie nu uită niciodată de momentul întemeierii sale, și îl celebrează periodic, la fel se cuvine să facem în Familia lărgită și binecuvântată de Dumnezeu a Eparhiei de Cluj-Gherla. Mulțumesc în primul rând Sfântului Scaun, care prin prefectul Dicasterului pentru Bisericile Orientale din Roma, Cardinalul Claudio Gugerotti, a trimis un mesaj de felicitare, care ne permite să simțim puterea și harul comuniunii cu Sfântul Părinte. Această comuniune a ținut barca Bisericii noastre întotdeauna pe calea cea dreaptă.”

„Îl asigurăm de apropierea noastră sufletească pe Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, Arhiepiscop Major și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, care ne transmite binecuvântarea arhierească și ne însoțește cu rugăciunea. Mai mult, ne bucurăm pentru faptul că sărbătoarea noastră este astăzi împărtășită și de către Preasfințitul Virgil Bercea, Episcop de Oradea Mare, și de Preasfințitul Vasile Bizău, Episcop de Maramureș, cărora le mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc, de asemenea, clerului, persoanelor consacrate și credincioșilor greco-catolici, dar și reprezentațiilor celorlalte Biserici creștine, prezenți alături de autorități municipale și județene, academicieni și profesori, aici, în Aula Magna a prestigioasei Universități Babeș-Bolyai, oferită cu generozitate de domnul rector Daniel David.” Și-a exprimat, de asemenea, prețuirea pentru prezența Ierarhilor din celelalte Biserici, precum și pe cea a Vicepreședintelui Comunității Evreilor din Cluj.

Episcopul de Cluj-Gherla a prezentat apoi, pe scurt, istoria de 170 de ani a Eparhiei pe care o păstorește, amintind, cu pie recunoștință, șirul Episcopilor care au călăuzit de-a lungul timpului Eparhia de Gherla și apoi de Cluj-Gherla (v. discursul inaugural al Preasfinției Sale Claudiu: aici). Au adresat cuvinte de salut, ca organizatori, prof. dr. Ovidiu Ghitta, decanul Facultății de Istorie și Filosofie din Universitatea Babeș-Bolyai, și pr. prof. dr. Cristian Barta, decanul Facultății de Teologie Greco-Catolică din Universitatea Babeș-Bolyai.

Festivitatea a fost prilej și al exprimării mesajelor de felicitare adresate Episcopului eparhial, cu ocazia Simpozionului Internațional și a „zilei de naștere” a Eparhiei de Cluj-Gherla: Preasfinția sa Virgil Bercea, Episcopul de Oradea Mare, a dat citire mesajului Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică (v. mesajul Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan: aici), în care a evocat merite ale înaintașilor, felul în care această Eparhie, în cei 170 de ani, „a oferit neamului românesc modele de credință care au slujit Bisericii lui Cristos cu dăruire totală și sfințenie”, fiind amintiți Episcopi ai acestei eparhii: „Amintim pe Episcopul Ioan Vancea, apoi, mai târziu, Mitropolit al Blajului, apărător al drepturilor românilor și erudit teolog, pe Vasile Hossu, cel care visa să aibă la Gherla un complex de edificii mărețe, un «Vatican românesc», pe Vestitorul Marii Uniri, Fericitul Episcop martir Iuliu Hossu, și mai apoi pe Episcopii mărturisitori Ioan Chertes, George Guțiu și regretatul Episcop Florentin Crihălmeanu”, cei care continuă „să ne inspire și să ne călăuzească pașii pe drumul slujirii”.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei Andreicuț, Arhiepiscop și Mitropolit al Bisericii Ortodoxe, citând un îndemn al Sf. Apostol Pavel „bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng” (Rom 12,15), a exprimat bucuria Bisericii pe care o conduce, „împreună cu Biserica Greco-Catolică” din Eparhia de Cluj-Gherla. Și, amintind rugăciunea Mântuitorului, „ca toți să fie una…” (Io 17,21) a evocat o scenă a Sfintei Iesle a Domnului, așa cum o descria, într-o publicație interbelică, un preot ortodox erudit Toma Chiricuță (tatăl fondatorului Institutului Oncologic) – care va fi închis pentru mulți ani în închisorile comuniste -, ca pe o chemare la unitatea dorită de Domnul.

Excelența Sa Kató Béla, Episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal, a adresat Episcopului de Cluj-Gherla salutul Bisericii Reformate, apreciind că, în cei 170 de ani, „aproximativ șapte generații au crescut și și-au afirmat locul în comunitatea Bisericilor creștine”, și atunci, „nimeni nu poate pune la îndoială dreptul acestei Biserici de a exista”. A asemănat creștinismul cu un arbore, în care, „diferitele comunități sunt ramuri”, iar „esența se află în trunchiul copacului, care este Isus Cristos Însuși”. A spus: „În ajunul Zilei Naționale putem afirma cu certitudine că România nu ar fi fost ceea ce este astăzi, dacă nu ar fi existat Biserica Greco-Catolică, prin urmare, maltratarea pe care a suferit-o în anii comunismului a fost total injustă”. A evocat meritele preoților greco-catolici care au luptat până la moarte împotriva răului – oferind și exemplul pastorului luteran mărturisitor Dietrich Bonhoeffer, care a fost executat de naziști. A spus: „toate confesiunile creștine trebuie să se alăture unele altora pentru a face față provocărilor care le ies în cale” și a urat: „Vă doresc încă mulți ani pentru Episcopia dumneavoastră!”

Excelența Sa István Kovács, Episcop al Episcopiei Unitariene, a adresat de asemenea salutul său și urările bune cu ocazia aniversării Episcopiei de Cluj-Gherla, observând că există o asemănare în istoria celor două Biserici, Unitariană și Greco-Catolică, „care cu toate că a avut unele puncte grele, totuși a fost o istorie a toleranței, a acceptării, a respectului reciproc”. A făcut observația că Ardealul a fost protejat de orice război religios, un motiv de mândrie. A amintit de un dar, un potir din ceramică, făcut în 1837 de comunitatea unitariană, bisericii greco-catolice dintr-un sat, Săndulești, iar istoria este presărată cu astfel de gesturi. A evidențiat că și Biserica Unitariană a trecut prin persecuții, chiar fondatorul acestei Biserici și cel dintâi Episcop este un martir: Dávid Ferenc. A amintit de „dictatura de catifea” a timpurilor moderne, „care vrea să ne fure acel fundament de bază pe care a fost construită toată Europa”. Ca urmare, a adresat propriul apel la apropiere, la comuniune. A încheiat, evocând încurajarea Mântuitorului: „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăția” (Lc 12, 32), prin cuvintele: „Să vă dea Bunul Dumnezeu mulți ani de prosperitate și de slujire a neamului nostru”.

În continuare, prima conferință a Simpozionului, a prof. dr. Ovidiu Ghitta, de la Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB, a pus în lumină texte inedite: „Primele circulare ale Episcopului Ioan Alexi”. A fost relevat un fapt încă necunoscut: „datorită protocolului parohiei Voinești, s-a păstrat prima circulară emisă de cel dintâi Episcop al Gherlei, Ioan Alexi, la 29 octombrie 1856”, iar în acest prim mesaj, cel dintâi Episcop al Gherlei, vorbește despre școală, despre imperativul de a deschide școli. Se adresează protopopilor și preoților lui cu acest îndemn: «și așa, ușor, va putea planta în anima lui, a poporului, iubirea, către creșterea și cultura religioasă-morală», care poate fi realizată, spune Episcopul Ioan Alexi, «prin școală, a cărei fontana (fântână) sunt școalele, a cărei lipse, azi, noi românii o simțim în cea mai mare măsură»”. Așadar „fântâna, sursa, creșterii în plan religios și moral este școala”, la fel cărțile și „jurnalele cele iubitoare de pace și răspânditoare de lumina cea adevărată”, în convingerea primului Episcop al Gherlei. Și, a arătat prof. Ghitta, se referea la Gazeta de Transilvania, „singurul ziar românesc atunci, care apărea la Brașov”. În concluzie, sunt „trei elemente pe care Episcopul Ioan Alexi le scoate în evidență în circularele sale, le prezintă ca esențiale pentru turma sa: Biserica, Școala și Națiunea – acesta este tripticul pe care își așază conținutul de idei Episcopul Alexi. Avem în față un Alexi militant, un iluminist, cu nerv discursiv, un luptător pentru ridicarea națiunii sale prin școală și prin cultură”, arată profesorul conferențiar.

A fost doar începutul evidențierilor și evocărilor de comori spirituale din trecutul Eparhiei de Cluj-Gherla, care se păstrează, în parte încă ascunse prin arhive, descoperite, descifrate prin studiu amănunțit, cu pasiune, de istorici și teologi. Au urmat – cu participarea Episcopului de Cluj-Gherla la majoritatea programului, a unor teologi, profesori, cercetători, studenți seminariști, persoane consacrate, credincioși – alte secțiuni ale Simpozionului, cu numeroase conferințe și dezbateri, în aceeași după-amiază și în ziua următoare, în sala Club a UBB (str. Emmanuel de Martonne; programul Simpozionului și conferențiari: aici)

Secțiunea finală și momentele de concluzii ale Simpozionului internațional, au avut loc în după-amiaza de sâmbătă, 25 noiembrie, în Aula „Cardinal Iuliu Hossu” a Catedralei Martirilor și Mărturisitorilor din Piața Cipariu, Cluj-Napoca. În acest cadru sărbătoresc, aula fiind împodobită cu icoanele luminoase ale Episcopilor greco-catolici martiri și cu picturi – „Iconoferestre” – ce alcătuiau expoziția artistului plastic Marian Furtună, vernisată în acest moment sărbătoresc –  în lectura pr. Mircea Marțian, protopop de Cluj I, a fost adresat Episcopului eparhial și întregii Eparhii de Cluj-Gherla, mesajul aniversar al Sanctității Sale, Papa Francisc, transmis prin Cardinalul Claudio Gugerotti, prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale. Mesajul invocă ecouri ale vizitei istorice a Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea în România, cu al său puternic apel la unitate; și, la fel ca în 2 iunie 2019, pe Câmpia Libertății, Papa Francisc citează și cu această ocazie, cuvinte ale Fericitului Cardinal Iuliu Hossu, despre care, se spune în mesaj, „și-a trăit demnitatea de purpurat în mijlocul detenției și a martiriului, și-a trăit-o eroic, scriind în Memoriile sale: «Dragostea Ta, Doamne, îmi este de ajuns»”. (v. mesajul Sanctității Sale, Papa Francisc: aici).

La final, au fost formulate, de pr. prof. dr. Cristian Barta și de prof. dr. Ovidiu Ghitta, concluzii ale Simpozionului Internațional acum încheiat, în notă de optimism, cu privirea îndreptată, cu recunoștință spre trecut și cu reînnoită speranță spre viitor. Seara a fost presărată cu momente muzicale, cu participarea sopranei Alice Gavriliu; la pian: Cristina Mureșan. Au fost adresate, din partea organizatorilor, calde mulțumiri, tuturor celor care au colaborat pentru buna desfășurare a lucrărilor acestor zile, o mulțumire specială fiind adresată pr. Cristian Langa, cel care a asigurat traducerea, din italiană în română și din română în italiană, a tuturor secțiunilor Simpozionului.

Aceeași notă de optimism a caracterizat și cuvântul concluziv al Preasfinției Sale Claudiu, care a spus: „optimismul nu e doar un cuvânt frumos, ci cred că îl înțelegem bine privind la icoanele Episcopilor martiri, unde vedem de fapt istoria împlinită în fericire, chiar dacă trecută prin Calea Crucii. Dar Episcopii noștri sunt astăzi fericiți. Optimism, fiindcă suntem încredințați Maicii Sfinte – am auzit minunata armonie a rugăciunii Născătoare de Dumnezeu – și istoria noastră prezentă este încredințată Maicii Sfinte, fiindcă o rugăm să se roage pentru noi «acum, și în ora morții noastre», așadar, în istoria prezentă și în cea care se va împlini”. În acest „sens de speranță, în numele Mântuitorului Isus Cristos, a Maicii Sfinte și prin mijlocirea Fericiților Episcopi martiri”, Episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla a oferit arhiereasca binecuvântare tuturor.