Întrebarea fundamentală

a parcursului sinodal

Cum mergem împreună?

O Biserică sinodală, vestind Evanghelia, „merge împreună”: cum se realizează astăzi acest „a merge împreună” în Biserica voastră particulară? Ce pași ne invită Spiritul să facem pentru a crește în acest „a merge împreună” al nostru?

Îndrumări practice

Aceste îndrumări practice au scopul de a-i ajuta pe cei care participă la întâlnirile sinodale din cadrul comunității din care fac parte sau coordonează astfel de întâlniri.

1. Rostiți o rugăciune la începutul și sfârșitul fiecărei întâlniri de lucru.

Rugăciunea trebuie pusă pe primul plan în acest proces sinodal (Împărate ceresc, invocarea Spiritului Sfânt propusă pentru acest Sinod, citirea unui fragment din Sfânta Scriptură, adorație euharistică, lecturarea unui psalm) care să favorizeze o atmosferă de dialog, unde fiecare să-și împărtășească în mod deschis gândurile, experiențele și așteptările de la Biserică.

2. Informați și explicați celor cu care veți lucra și discuta, parcursul și etapele drumului sinodal.

Etapele parcursului sinodal trebuie făcute cunoscute tuturor credincioșilor prin afișe, fluturași, materiale auxiliare, resurse electronice. Pe website-ul eparhiei sunt puse la dispoziție astfel de resurse.

3. Căutați potențiali colaboratori și lăsați-vă ajutați de ei.

În acest proces sinodal sunteți invitat să reperați potențiali colaboratori pentru organizarea întrunirilor consultative la nivel local.

4. Porniți de la resursele pe care le aveți deja: consiliul parohial, asociații, grupuri etc.

Se recomandă valorificarea resurselor deja existente la nivel local: consiliul parohial, grupurile de rugăciune, tinerii, asociațiile parohiale.

5. Ascultați-i pe toți: de la cei care frecventează cu regularitate Biserica până la cei îndepărtați de ea, cei incomozi sau marginalizați.

Este de dorit ca în grupurile de discuții să fie implicate, separat sau pe grupuri, persoane de diferite vârste și cu sensibilități diferite, inclusiv acei membri ai comunității care nu sunt participanți activi în viața parohiei.

6. Puteți să alegeți temele de discuție și întrebările la care să răspundeți.

Pentru ca această consultare să nu oglindească perspective unilaterale, coordonatorii sunt rugați să găsească modalități adecvate de a asculta credincioșii pe una sau alta din teme și, mai ales, pe aceea a așteptărilor lor în ceea ce privește Biserica.

7. Concentrați-vă efortul pe acele teme și întrebări esențiale pentru tipul de activitate pe care o desfășurați ca și comunitate.

În consultările organizate, vă puteți opri și numai la acele teme sau acele întrebări care sunt esențiale pentru activitatea pe care o desfășurați în cadrul eparhiei.

8. Consemnați în scris ideile reieșite din dezbateri și trimiteți-le biroului de coordonare la nivel eparhial, la adresa parcurs-sinodal@bru.ro

Cele mai importante idei din dezbaterile desfășurate vor fi consemnate în scris, iar la urmă se va pregăti o sinteză a celor discutate la nivel comunitar.

9. Pe lângă consultările la nivel de parohie, grup etc, vor avea loc întâlniri online la care vor fi invitați specialiști din diferite domenii legate de tema Sinodului organizate de către Facultatea de Teologie Greco-Catolică în colaborare cu alte structuri.

10. Poți să vă aduceți contribuția răspunzând la chestionar și trimițând răspunsurile la parcurs-sinodal@bru.ro

Deși este recomandat să contribuim printr-un act comunitar de reflecție participând la dezbateri, cei care preferă să răspundă la chestionar mai degrabă în scris pot folosi adresa mai sus menționată.

11. Propuneți ceea ce sunteți dispus să faceți, să trăiți și lucruri în care vreți să vă implicați.

Suntem chemați să reflectăm împreună și să împărtășim gândurile noastre cu privire la Biserică, având privirea îndreptată spre viitor și asumându-ne, în același timp, angajamentul nostru pentru bunul mers al lucrurilor.

12. Informați-vă! Participați! Vocea ta contează.